Obaveze neprofitnih organizacija sukladno odredbama nove zakonske regulative

JAKO logo

Program JAKO, kao dio Programa regionalnog razvoja koji provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, ima za cilj unapređenje postojeće infrastrukture za ujednačavanje regionalnog razvoja civilnoga društva, razvoja aktivnog građanstva i društvenog kapitala u lokalnim zajednicama. Ovim putem želimo vam skrenuti pozornost na obaveze neprofitnih organizacija koje proizlaze iz nove zakonske regulative u dijelu koji se odnosi na financijsko poslovanje i planiranje, a s ciljem vašeg pravovremenog informiranja.

Naime, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, na snazi od 01.01.2015.) i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15, 31.10.2015.), neprofitne organizacije su dužne izraditi Financijski plan organizacije za sljedeću godinu koji prihvaća najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno.

Neprofitne organizacije, temeljem članka 5. spomenutog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, najkasnije do 31.12.2015. godine, moraju izraditi Financijski plan u slobodnoj formi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Nakon Zakona, objavljen je i Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija koji, između ostaloga, dodatno uređuje formu i sadržaj Financijskog plana. Neprofitne organizacije će takve, sukladno Pravilniku "definirane" Financijske planove, morati izraditi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017., najkasnije do 31.12.2016. godine.

Slijedom navedenog, obveze neprofitnih organizacija, koje vode jednostavno knjigovodstvo sukladno navedenom Zakonu i pravilnicima su:

 1. biti upisan u Registar neprofitnih organizacija
 2. donijeti odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela
 3. predati godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (G-PR-IZ-NPF) ili izjavu o neaktivnosti (IZJAVA-NPF)
 4. predati izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT) ako se organizacija financira iz javnih izvora
 5. donijeti financijske planove za 2016. sukladno statutu (organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo nisu obvezne prihvatiti financijske planove do 31.12.2015.)

 

Obaveze neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno navedenom Zakonu i pravilnicima su:

 1. biti upisan u Registar neprofitnih organizacija
 2. izraditi program rada na kojem se temelji financijski plan
 3. do 31.12.2015. donijeti financijski plan za 2016. godinu u slobodnoj formi koji se mora sastojati od plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata, obrazloženja financijskog plana, a financijski plan može sadržavati i plan novčanih tijekova
 4. predati godišnji financijski izvještaj do 28.02.2016. koji se sastoji od Bilance (BIL-NPF), Izvještaj o prihodima i rashodima (PR-RAS-NPF) i Bilješke
 5. predati izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT) ako se organizacija financira iz javnih izvora
 6. ispuniti Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu (dalje: upitnik o samoprocjeni) do 30.03.2016. godine
 7. dati Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola na uvid najvišem tijelu organizacije
 8. ako organizacija prelazi 3.000.000 kn prihoda obavezna je napraviti i reviziju poslovanja sukladno Zakonu

 

Savjeti: U obrazloženje financijskog plana (točka 3.) uvrstiti parametre koji su se koristili kod izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda, te povezati programe, aktivnosti i projekte s potrebnim sredstvima za njihovu provedbu. Kod plana zaduživanja i otplata navesti i najviši iznos do kojeg se neprofitna organizacija može jednokratno zadužiti ili dati pozajmice. U plan prihoda i rashoda navesti planirani rezultat poslovanja za 2015. godinu.

 

Preporuke za 2016. godinu:

Kako bi bilo što više potvrdnih odgovora u samoprocjeni, tj. Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, organizacije će morati definirati Statutom ili općim aktima još neke odredbe Zakona i Pravilnika poput:

 • visine dozvoljenog dugoročnog i kratkoročnog zaduživanja,
 • do kojeg iznosa ili postotka se radi preraspodjela stavaka Financijskog plana (tako da se određene stavke rashoda smanjuju, a druge povećavaju u istom iznosu),
 • kada se radi rebalans Financijskog plana,
 • način provođenja inventure,
 • planirani rezultat za 2016. nije obavezan podatak, ali ga je poželjno prikazati

 

Sve obrasce, Zakon i Pravilnike možete pronaći i preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva financija.

Posebnu pozornost skrećemo vam na činjenicu da Zakon predviđa i vrlo visoke novčane kazne za organizacije koje ne ispune obaveze predviđene Zakonom. Organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo mogu biti kažnjene u iznosu do 200.000,00 kuna, a zakonski zastupnik do 50.000,00 kuna. Predviđene kazne za organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo kreću se do iznosa od 50.000,00 kuna.

Nadamo se da će vam ove informacije biti korisne i da ćete uspjeti sve svoje obaveze uskladiti s odredbama Zakona i Pravilnika (u praksi to znači sazivanje i održavanje Skupštine do kraja godine), a ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja slobodno se javite u jednu od naših županijskih info točki.

 

Lijepi pozdrav i puno uspjeha u radu i u 2016. godini!

Provedbeni tim Programa JAKO

 

Priopćenja

 • 1
 • 2
Prev Next

Održana 3. tribina na temu Energetska učinkovitost: "Kako povećati energets…

Održana 3. tribina na temu Energetska učinkovitost: "Kako povećati energetsku  učinkovitost višestambenih zgrada?"

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica i Udruga za održivi razvoj Hrvatske (UZOR HRVATSKE) pokrenule su u sklopu programa „Zelena knjižnica“ Ciklus tribina o održivom razvoju 2019.. Treć...

09.05.2019. // Otvaranja:34

Opširnije

Održano treće događanje za održivost planeta Zemlje

Održano treće događanje za održivost planeta Zemlje

Udruga za održivi razvoj Hrvatske organizirala je u utorak 09.04.2019. godine treće događanje za održivost planeta Zemlje, u gradu Koprivnici. Cilj događanja bio je informirati javnost i potaknuti na razmišljanje...

11.04.2019. // Otvaranja:87

Opširnije

UZOR HR organizirao drugo događanje za održivost planeta Zemlje

Udruga za održivi razvoj Hrvatske organizirala je u ponedjeljak 11.03.2019. godine drugo događanje za održivost planeta Zemlje u gradu Koprivnici. Cilj događanja bio je informirati javnost i potaknuti na razmišlj...

14.03.2019. // Otvaranja:89

Opširnije

Održana 1. tribina na temu Održivo gospodarenje otpadom: Kako smanjiti odlaganje…

Održana 1. tribina na temu Održivo gospodarenje otpadom: Kako smanjiti odlaganje otpada na Piškornicu?

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica i Udruga za održivi razvoj Hrvatske (UZOR HRVATSKE) u sklopu programa „Zelena knjižnica“ pokrenule su Ciklus tribina posvećenih održivom razvoju 201...

07.03.2019. // Otvaranja:95

Opširnije

Teretnim biciklom do održive zajednice – Nastavak dobre prakse pod okriljem loka…

Teretnim biciklom do održive zajednice – Nastavak dobre prakse pod okriljem lokalne zajednice

Početkom 2017. godine je UZOR-ov program „Teretnim biciklom do održive zajednice“ prikazan kao primjer dobre prakse u studiji izrađenoj za Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD). Cilj EBRD-ove studije je bi...

06.06.2018. // Otvaranja:538

Opširnije

UZOR HR uz podršku Ine uručio Dječje priručnike za održivi razvoj djeci u kopriv…

UZOR HR uz podršku Ine uručio Dječje priručnike za održivi razvoj djeci u koprivničkoj OŠ “Antun Nemčić Gostovinski”

U srijedu 31. siječnja voditeljica programa UZOR-a HRVATSKE Sonja Hlebar uručila je Dječje priručnike za održivi razvoj - Prepoznavanje i razvrstavanje otpada za svu djecu od prvog do četvrtog razreda u Osnovnoj š...

31.01.2018. // Otvaranja:984

Opširnije

EBRD prepoznao rezultate i potencijal UZOR-ovog koprivničkog programa „Tere…

EBRD prepoznao rezultate i potencijal UZOR-ovog koprivničkog   programa „Teretnim biciklom do održive zajednice“

Prvo je početkom 2017. godine UZOR-ov program „Teretnim biciklom do održive zajednice“ prikazan kao primjer dobre prakse u studiji rađenoj za Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD). Cilj ove EBRD-ove studi...

11.01.2018. // Otvaranja:965

Opširnije

UZOR HR uz podršku Ine uručio Dječje priručnike za održivi razvoj djeci u kopriv…

UZOR HR uz podršku Ine uručio Dječje priručnike za održivi razvoj djeci u koprivničkom Leptiriću i COOR Podravsko sunce

U srijedu 13. prosinca voditeljica programa UZOR-a HRVATSKE Sonja Hlebar uručila je Dječje priručnike za održivi razvoj - Prepoznavanje i razvrstavanje otpada za svu djecu koja pohađaju koprivnički Obrt za čuvanje djece ...

14.12.2017. // Otvaranja:812

Opširnije

I Vetropack Straža prepoznala Dječji priručnik za održivi razvoj – Prepoznavanje…

I Vetropack Straža prepoznala Dječji priručnik za održivi razvoj – Prepoznavanje i razvrstavanje otpada

Udruga za održivi razvoj Hrvatske objavila je Dječji priručnik za održivi razvoj - Prepoznavanje i razvrstavanje otpada koji je Vetropack Straža prepoznala kao učinkovit i zanimljiv način obrazovanja djece kako bi u...

16.11.2017. // Otvaranja:870

Opširnije

UZOR HR uručio Dječje priručnike za održivi razvoj za svu djecu od 1. do 4. razr…

UZOR HR uručio Dječje priručnike za održivi razvoj za svu djecu od 1. do 4. razreda u OŠ „Braća Radić“ Koprivnica

U srijedu 8. studenoga voditeljica programa UZOR-a HRVATSKE Sonja Hlebar uručila je Dječje priručnike za održivi razvoj - Prepoznavanje i razvrstavanje otpada za svu djecu koja pohađaju razrednu nastavu (od 1. do 4. razr...

09.11.2017. // Otvaranja:779

Opširnije

UZOR HR uz podršku INE uručio Dječje priručnike za održivi razvoj za svu djecu o…

UZOR HR uz podršku INE uručio Dječje priručnike za održivi razvoj za svu djecu od 1. do 4. razreda u OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica

U utorak 24. listopada voditeljica programa UZOR-a HRVATSKE Sonja Hlebar uručila je Dječje priručnike za održivi razvoj - Prepoznavanje i razvrstavanje otpada za svu djecu koja pohađaju razrednu nastavu (od 1. do 4. razr...

25.10.2017. // Otvaranja:915

Opširnije

UZOR-ov projekt predstavljen na nacionalnoj konferenciji kao primjer dobre praks…

UZOR-ov projekt predstavljen na nacionalnoj konferenciji kao primjer dobre prakse gospodarenja otpadom

Jučer je u Velikoj Gorici održana konferencija „Dobro upravljanje – pametno gospodarenje otpadom kao primjer – Kako građani mogu doprinijeti održivom razvoju svoje lokalne zajednice“. Uvodnim gov...

20.10.2017. // Otvaranja:816

Opširnije

UZOR HR podržao Inin ekološki Pilot-projekt prikupljanja otpadnog jestivog ulja

Od ponedjeljka 16. listopada otpadno jestivo ulje reciklirati se može i na Ini, a Udruga za održivi razvoj Hrvatske aktivno je podržala javno predstavljanje ovog Ininog hvalevrijednog projekt koji će doprinijeti očuvanju...

19.10.2017. // Otvaranja:878

Opširnije

UZOR HR uručio Dječje eko kutije za prepoznavanje i razvrstavanje otpada u DV „V…

UZOR HR uručio Dječje eko kutije za prepoznavanje i razvrstavanje otpada u DV „Vrapčić“ Drnje

U petak 6. listopada voditeljica programa UZOR-a HRVATSKE Sonja Hlebar uručila je djeci Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje Dječje eko kutije za prepoznavanje i razvrstavanje otpada. Jučerašnje uručivanje ...

10.10.2017. // Otvaranja:915

Opširnije

PRIOPĆENJE: Inin Zeleni pojas odabrao projekt „Dječji priručnik za održivi razvo…

Sredinom srpnja dobili smo vijest da je naš projekt „Dječji priručnik za održivi razvoj -Prepoznavanje i razvrstavanje otpada“ odabran za realizaciju između stotinjak prijava u sklopu programa Zeleni p...

03.10.2017. // Otvaranja:1019

Opširnije

UZOR HR uručio Dječje priručnike za održivi razvoj - Prepoznavanje i razvrstavan…

UZOR HR uručio Dječje priručnike za održivi razvoj - Prepoznavanje i razvrstavanje otpada za svu djecu u DV „Bregunica“ u Novom Virju

U ponedjeljak 18. rujna voditeljica programa UZOR-a HRVATSKE Sonja Hlebar uručila je tridesetero djece Dječjeg vrtića „Bregunica“ Novo Virje Dječje priručnike za održivi razvoj - Prepoznavanje i razvrstavanje...

20.09.2017. // Otvaranja:1028

Opširnije