Konferencija "Financiranje organizacija civilnog društva – Izazovi i mogućnosti"

 

jako-logoProgram JAKO – Konferencija "Financiranje organizacija civilnog društva – Izazovi i mogućnosti", Lepoglava

 

Dana 16. listopada 2013. godine s početkom u 9:30 sati u prostorijama Doma kulture (zgrada TKIC-a, Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava) održatće se konferencija "Financiranje organizacija civilnog društva – Izazovi i mogućnosti". Konferencija se održava u sklopu Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj (Program JAKO) u suradnji s gradom Lepoglavom. Potrebno je istaknuti da, kada se govori o financiranju, nije riječ samo o novcu, već i o stvaranju partnerskog odnosa i okvira između organizacija i donatora. Nove i izazovne perspektive koje nam donosi EU, institucionalni okvir koji će sve to popratiti, društveno odgovorno poslovanje i alternativne mogućnosti prikupljanja sredstava izvan donatorskih institucija te primjeri dobre prakse, samo su neke od tema o kojima će se raspravljati na ovoj konferenciji. Pozivamo vas da svojim aktivnim sudjelovanjem doprinesete konferenciji. Svoje sudjelovanje (ime i prezime, kontakti, organizacija/institucija) možete potvrditi na e-mail adresu infotocka@programjako.info ili putem prijavnog obrasca koji se nalazi na sljedećem linku: http://programjako.info/prijave-na-radionice-i-aktivnosti-programa-jako/

Detaljne informacije, program konferencije možete vidjeti na internetskim stranicama Programa JAKO ili nam se obratite na e-mail infotocka@programjako.info, telefon 040/390-047.