Izložba "Izgradi platformu" i javna rasprava "Stvaranje javnih prostora po mjeri građana"

dc_koprivnica_copy.jpg

U prostoru Kulturno kreativnog centra Pixell (Trg mladosti 18, Koprivnica) u petak, 23. listopada s početkom u 18.00 sati održati će se javna rasprava i izložba s tematikom društveno-kulturnih centara. Izložbu će predstaviti Miranda Veljačić (Platforma 9,81), dok će na javnoj raspravi sudjelovati Igor Bajalica (Kampus d.o.o.) Sebastijan Brumec i Milivoj Kuhar (Platforma za Društveni centar Čakovec), Denis Košćak (Forum udruga nezavisne kulture – FUNK) te Zrinka Šajn (Centar za mlade Grada Varaždina).

Na javnoj tribini će se raspravljati o mogućnostima revitalizacije neiskorištenih javnih prostora na području Koprivnice u kontekstu osnivanja društveno-kulturnih centara usmjerenih na aktiviranje građana u lokalnim zajednicama. Cilj ove tribine je odrediti prostorno-programsko-organizacijski okvir centara novih kulturnih, društvenih i umjetničkih praksi koje nastaju te identificirati mogućnosti osnivanja centara na području sjeverozapadne Hrvatske.

Osim javne rasprave tom će prilikom biti postavljena izložba „Izgradi platformu" koja će okupiti tokove misli, slike, povijest, nacrte i aktualne procese transformacije prostornih, programskih i organizacijskih koncepata u prostorima Doma mladih (Split), Društvenog centra Rojc (Pula), Filodrammatice, Hartere i Palacha (Rijeka), Hrvatskog doma (Karlovac), Lazareta (Dubrovnik), Pogona Jedinstvo (Zagreb) i Društvenog centra (Čakovec).

Projekt Platforme: prostori imaju za cilj odrediti prostorno-programsko-organizacijski okvir centara novih kulturnih, društvenih i umjetničkih praksi koji nastaju.
Intenzivnim radom aktera neovisne kulturne scene, promjenama u načinima financiranja kulture, dostupnošću atraktivnih prostornih resursa prikladnih za kulturu u središtima gradova, i nizom drugih okolnosti stvorili su se uvjeti za nastanak novog prepoznatog modela prostora za kulturu. Za sada se oni nazivaju neovisni centri, hibridne ustanove, centri za kulturu i mlade, autonomne zone, prostori koalicija udruga, multimedijalni centri, društveno-kulturni centri i slično. Iza svih naziva nalazi se vrlo sličan obrazac funkcioniranja, iste uloge, potrebe i mogućnosti.

Javna rasprava će se održati u okviru projekta Društveni centri – javni prostori građana, kojeg u sklopu Clubture mreže, provode partnerske organizacije Centar Za Mlade – CeZaM, Autonomni centar – ACT, Centar za mlade Grada Varaždina, Platforma 9,81 i Forum udruga nezavisne kulture – FUNK. Izložbu su realizirali Platforma 9,81, Multimedijalni kulturni centar Split, Platforma Doma mladih i partneri: ARL, KAoperativa, Molekula, POGON, SU Rojc i Autonomni centar – ACT u ime Inicijative 1729/2. Javna rasprava i izložba organizirani su u suorganizciji s članovima Programa regionalnog razvoja civilnoga društva (Program JAKO).