Otvoreno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju

kckzz.gif

 Koprivničko-križevačka županija je na službenim web stranicama u utorak, 3. studenog otvorila savjetovanje sa zaintresiranom javnošću vezano uz Nacrt Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju.

 

Pozivaju se svi zainteresirani s područja Koprivničko-križevačke županije da se uključe i da putem Obrasca sudjelovanja u Nacrtu Pravilnika daju svoje komentare, sugestije i primjedbe kako bi doprinijeli izradi što kvalitetnijeg Pravilnika.

 

Svi pristigli komentari biti će po završetku savjetovanja javno dostupni na internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije te priloženi uz prijedlog akta o kojem će raspravljati Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, to jasno istaknite pri dostavi Obrasca.

 Svoje komentare možete dostaviti najkasnije do 17. studenog na e-mail adresu: helena.matica.bukovcan@kckzz.hr