Teretnim biciklom do održive zajednice – Nastavak dobre prakse pod okriljem lokalne zajednice

Početkom 2017. godine je UZOR-ov program „Teretnim biciklom do održive zajednice“ prikazan kao primjer dobre prakse u studiji izrađenoj za Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD). Cilj EBRD-ove studije je bio prepoznati najbolje društveno-poduzetničke programe u Hrvatskoj i zemljama zapadnog Balkana. Tom prigodom, UZOR-ov program je obrađen u studiji slučaja kao održivi model poslovanja koji se lako može replicirati u drugim lokalnim zajednicama i kojim mogu upravljati lokalna komunalna poduzeća.

Krajem 2017. godine je UZOR-ov program „Teretnim biciklom do održive zajednice“ predstavljen na nacionalnoj konferenciji „Dobro upravljanje – pametno gospodarenje otpadom kao primjer – Kako građani mogu doprinijeti održivom razvoju svoje lokalne zajednice?“ Na pratećem panelu je Matija Hlebar, autor programa i predsjednik Udruge, posebno istaknuo kako bez ekološke održivosti nema ni ekonomske ni društvene održivosti.

Naposljetku je i cijela 2017. godina pokazala da se, uz samo 5 održivih radnih mjesta, teretnim biciklima može izrazito mnogo doprinositi održivom razvoju i životu grada Koprivnice. Tako je UZOR-ov program „Teretnim biciklom do održive zajednice“ zabilježio stabilan doprinos održivosti lokalne zajednice, uz količine sakupljenog starog papira teretnim biciklima, sedmerostruko veće nego u početnoj, 2010. godini. Opravdanost i široku prihvaćenost ovog programa u gradu Koprivnici najbolje potvrđuju ostvareni rezultati u osmogodišnjem razdoblju od 2010. do 2017. godine, u kojem je teretnim biciklima sakupljeno gotovo 2.300 tona starog papira!

001

Ovaj UZOR-ov program se temelji na inovativnom sustavu za odvojeno sakupljanje staroga papira potpuno ekološkim vozilima (teretnim biciklima) u kućanstvima, „od vrata do vrata“.

Teretni bicikli imaju transportni kapacitet do 100 kg staroga papira, a koriste se za besplatnu dostavu i pražnjenje eko kutija u koje sugrađani u kućanstvima odvojeno sakupljaju stari papir. Zbog činjenice da sakupljaju stari papir iz kojeg se proizvodi novi papir, teretni bicikli su iznimno vrijedni čuvari naših šuma i jedinog nam planeta Zemlje. Tako su svojim predanim radom u razdoblju od 2010. do 2017. godine sačuvali život gotovo 46.000 stabala, koja bi inače trebalo posjeći za proizvodnju novog papira preradom drveta!

002

Osim toga, teretni bicikli za svoj rad ne troše nikakva fosilna goriva već se pokreću isključivo energijom čovjeka/vozača teretnog bicikla, a samim time su i njihove emisije stakleničkih plinova jednake nuli. Dakle, teretni bicikli su i veliki borci protiv klimatskih promjena odnosno prijatelji naše klime i ozonskog omotača jer su svojim radom u razdoblju od 2010. do 2017. godine spriječili ukupno više od 9.100 tona emisija stakleničkih plinova koji bi inače nastali u procesu sakupljanja starog i proizvodnje novog papira na „business as usual“ način!

003

Povrh svega, program je u razdoblju od 2010. do 2017. godine stvorio pet novih, ranije nepoznatih, održivih radnih mjesta vozača teretnih bicikala u gradu Koprivnici te omogućio brojne volonterske angažmane (2010.-2018.) i barem privremeni posao još dvadeset i tri osobe iz dugotrajno nezaposlenih i marginaliziranih društvenih skupina putem programa „Radom za zajednicu i sebe“ koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (2013.-2017.)!

004

Ovim programom se ostvaruju značajni okolišni, društveni i ekonomski rezultati, a inovacija je skalabilna odnosno primjenjiva i u drugim naseljima u Hrvatskoj, Europi i svijetu.

Poradi svih ranije navedenih i argumentiranih razloga, s 01.05.2018. godine je dogovoren prijelaz UZOR-ovog programa "Teretnim biciklom do održive zajednice" u okrilje lokalne zajednice! Tako da će se ova dobra praksa iz civilnog sektora nastaviti pod okriljem ključnih partnera, Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. i Grada Koprivnice.

Na ovaj način UZOR širom otvara vrata daljnjem ostvarenju svoje vizije da se svakom građaninu u lokalnoj zajednici omogući odvojeno sakupljanje svih vrsta otpada na mjestu nastanka (u kućanstvu) i odvoz tako sakupljenog otpada na recikliranje pomoću ekoloških vozila - teretnih bicikala.

A kako se uopće dogodio taj (ne)sretni teretni bicikl? U jednom se srcu pojavila strast za rješavanjem društvenog problema nepotrebnog bacanja starog papira u smeće i njegovog odlaganja na deponij, a u istoj vizionarskoj glavi ideja za njegovim rješavanjem na potpuno drugačiji, održivi način. I tako je započeo još jedan put s bezbroj izazova, skrivenih podsmijeha i pogleda ispod oka, jer se netko usudio krenuti putem kojim još nitko nije išao.

 

Autor programa i predsjednik Udruge:

Matija Hlebar, v.r.