Porast broja dana s ekstremnim dnevnim temperaturama zraka u mom kraju za čak 77 %

Ekstremna dnevna temperatura zraka je temperatura zraka jednaka ili veća od 30 °C.

Dana s ekstremnim dnevnim temperaturama zraka je u mom kraju prije 2000. godine bilo prosječno godišnje 22, a nakon 2000. ih je prosječno godišnje čak 39!

Prosječan godišnji broj dana s ekstremnim dnevnim temperaturama zraka u mom kraju je nakon 2000. godine porastao za čak 77 %,

što prikazuje grafikon "Prosječan godišnji broj dana s ekstremnim dnevnim temperaturama zraka u Koprivnici i okolici 1988.-2018."

06 01 Porast broja dana s ekstremnim dnevnim temperaturama zraka u mom kraju