Povećanje rizika od suša u mom kraju

U devetnaestogodišnjem razdoblju poslije 2000. godine (2000.-2018.), u mom je kraju evidentan RAST srednjih mjesečnih temperatura zraka i PAD srednjih mjesečnih količina oborina.

Ovaj trend je za sada najizraženiji u ljetnim mjesecima (lipanj - kolovoz) uz već uočljivu tendenciju i u proljetnim mjesecima (osobito u travnju).

Riječ je o još jednoj u nizu posljedica klimatskih promjena, što prikazuje klimatski dijagram "Povećanje rizika od suša u mom kraju 2000. - 2018.: RAST srednjih mjesečnih temperatura zraka i PAD srednjih mjesečnih količina oborina":

14 01 Povećanje rizika od suša u mom kraju