Koliko je poduzećima važno uspješno upravljati okolišnim utjecajem na vodu?

Svi dobro znamo za izreku: „Bez vode nema života.“ Usuđujemo li se stoga uopće i pomisliti što bi se ljudima ovog planeta dogodilo da taj osnovni resurs presuši ili se drastično naruši njegovo prirodno stanje? Racionalizacija i smanjenje potrošnje vode, tog vitalnog prirodnog resursa, trebalo bi stoga postati strateškim ciljem svake ozbiljne kompanije, pogotovu one srednje i velike. Na taj se način, još jednom, jasno potvrđuje njihova društvena odgovornost i zalaganje za održivost svijeta.

Najnoviji podaci Međunarodnog panela za resurse pokazuju da se godišnja globalna ekstrakcija vodnog resursa utrostručila u razdoblju od 1970. do 2017. te da i dalje raste. Više od 90 % nestašica vode posljedica je prevelike ekstrakcije vodnog resursa i njihove prerade u materijale, goriva i hranu. Nastavak takvog trenda potrošnje vode predstavlja velik – globalni – rizik. Ugroženo je očuvanje potrebnih količina pitke vode u svijetu .

Poduzeća kao dobri korporativni građani

I prije upoznavanja s potpunijim podacima o aktualnom stanju globalnih resursa, bio sam osobno i profesionalno zainteresiran za usavršavanje sustava upravljanja potrošnjom vode u poduzećima i njihovim utjecajem na taj okolišni aspekt poslovanja. Posljedica je to mog dugoročnog promišljanja o poduzećima kao dobrim korporativnim građanima.

Prije svega, cilj mi je bio sagledati i razumjeti okolišni utjecaj poduzeća na potrošnju vode u interakciji s njegovim poslovnim okruženjem tj. s odgovarajućim kontekstom poslovanja poduzeća. Interesiralo me kakve su uzročno-posljedične veze između utjecaja poduzeća na potrošnju vode i njegovog okruženja (relativni odnosi varijabli) te kakva je dinamika utjecaja poduzeća na potrošnju vode (kretanje relativnih odnosa kroz vrijeme).

Također, želio sam doznati odgovore i na sljedeća pitanja:

Je li okolišni utjecaj velikih poduzeća na potrošnju vode u lokalnim zajednicama značajan?Utječe li smanjenje okolišnog utjecaja poduzeća na potrošnju vode pozitivno na povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti poslovanja?Koji je optimalan način upravljanja okolišnim utjecajem poduzeća na potrošnju vode?

Zbog navedenih razloga odlučio sam usmjeriti svoje istraživanje ovog okolišnog utjecaja poduzeća na lokalni kontekst poslovanja (lokalnu zajednicu), u kojem poduzeće najčešće ima značajne poslovne aktivnosti poput proizvodnje, vlastite logistike, distribucije i/ili prodaje.

Propitivanje pozicije i utjecaja Podravka Grupe na život lokalne zajednice

Kako se u Grupi Podravka već podulje bavim održivim razvojem iz različitih perspektiva, poduzeće u kojem radim bilo mi je odlična baza za istraživanje te sam krenuo u potragu za odgovorima. Iznimno je bilo važno uzeti u obzir činjenicu da lokalni kontekst poslovanja Grupe Podravka čini grad Koprivnica sa oko 33.000 stanovnika. U Koprivnici je sjedište i većina proizvodnih kapaciteta kompanije.

Kako Grupa Podravka utječe na potrošnju vode u lokalnoj zajednici, to je svima važno pitanje. Morao sam izračunati količinski udio vode koju troši Grupa Podravka u ukupno potrošenoj vodi lokalne zajednice. Želio sam razumjeti i dinamiku kretanja tog okolišnog utjecaja poduzeća kroz vrijeme.

Za ovu svrhu važno mi je bilo uzeti u obzir da je tada Grupa Podravka u lokalnoj zajednici obuhvaćala tri poslovna subjekta: Podravku d.d. (prehrambena industrija), Belupo d.d. (farmaceutska industrija) i Danicu d.o.o. (mesna industrija).

Nastavno, za ostvarenje krajnjeg cilja bilo je neophodno:

  • Izračunati prvu varijablu – prikupiti i agregirati svu potrošnju vode za sva tri poslovna subjekta Grupe Podravka u lokalnoj zajednici.
  • Izračunati drugu varijablu – agregirati potrošnju vode za cijelu lokalnu zajednicu (grad Koprivnicu) koja uključuje kompletnu potrošnju vode stanovništva i svih pravnih subjekata.

 

Krenuo sam prikupljati i agregirati podatke o potrošnji vode Grupe Podravka te potrošnji vode cijele lokalne zajednice. Ujedno, očekivao sam da i poduzeće i lokalna zajednica otprilike jednakim intenzitetom smanjuju svoj okolišni utjecaj na potrošnju vode. No, brojke su pokazale da to u stvarnosti nije (uvijek) tako, o čemu govori slijedeći grafikon:

Podravka h1

Temeljem raspoloživih podataka o potrošnji vode, izračunatih okolišnih utjecaja Grupe Podravka na potrošnju vode u lokalnoj zajednici te njihove dinamike kroz trogodišnje razdoblje mogu se izvući važni zaključci.

Podravka:

  • Ima značajan okolišni utjecaj na potrošnju vode u lokalnoj zajednici, sa značajnim volumnim udjelima u potrošnji vode cijele lokalne zajednice (u 2016 godini – 15,3%)
  • U odnosu na 2014. kompanija je u 2016. smanjila potrošnju vode za čak 22%
  • U istom razdoblju lokalna zajednica je smanjila potrošnju vode za 3,4 %.
  • Sustavno smanjuje udjel potrošnje vode u lokalnoj zajednici – s 18,9 % u 2014. na 15,3 % u 2016., što je dobar nefinancijski pokazatelj uspješnosti na tom području!

 

Paralelno sa smanjenjem okolišnog utjecaja Grupe Podravka na potrošnju vode u lokalnoj zajednici evidentno je i pozitivno kretanje indeksa troška potrošene vode poduzeća kroz promatrano trogodišnje razdoblje, što prikazuje sljedeći grafikon:

Podravka h2

Temeljem raspoloživih podataka o troškovima potrošene vode Grupe Podravka u lokalnoj zajednici i njihovoj dinamici kroz trogodišnje razdoblje moguć je ovaj

Zaključak: Podravka uspješno smanjuje svoj ekološki trag!

  • Poduzeće uspješno smanjuje svoj udjel potrošnje vode u odnosu na lokalnu zajednicu.
  • Smanjenje okolišnog utjecaja poduzeća na potrošnju vode u lokalnoj zajednici pozitivno utječe na povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti poslovanja.
  • Za upravljanje okolišnim utjecajem poduzeća na potrošnju vode u poslovnom okruženju optimalan je korporativni način upravljanja – na razini matičnog poduzeća.

 

Racionalizacija i smanjenje potrošnje vode, tog vitalnog prirodnog resursa, trebalo bi postati strateškim ciljem svake ozbiljne kompanije, pogotovu svake one srednje i velike. Na taj se način, još jedan, potvrđuje njihova društvena odgovornost i zalaganje uza održivost svijeta.

 

Matija Hlebar
*Stručnjak za održivi razvoj i nefinancijsko izvještavanje, voditelj održivog razvoja u Podravki d.d., predsjednik Udruge za održivi razvoj Hrvatske