Velika poduzeća u Hrvatskoj slabo prepoznaju rizike koje donose klimatske promjene

Atmosfera se zagrijava. Klima se mijenja. Tijekom ljetnih mjeseci sve se češće suočavamo s ekstremnim temperaturama zraka koje nas onemogućavaju u normalnom životu i radu. Javlja se osjećaj življenja "u loncu koji se ubrzano zagrijava".

Ilustracija 1: Atmosfera se zagrijava i klima se mijenja

07 01 Ilustracija 1 Atmosfera se zagrijava i klima se mijenja

Unatoč opisanim klimatskim prilikama, rezultati istraživanja provedenog na temu izvještavanja velikih poduzeća u Hrvatskoj o klimatskim promjenama jasno su pokazali da velika poduzeća slabo prepoznaju rizike koje donose klimatske promjene.

Uzorkom istraživanja bilo je obuhvaćeno ukupno 68 velikih trgovačkih društava i financijskih institucija u Hrvatskoj koja su:

- dionička društva (subjekti od javnog interesa) i

- na datum bilance 31.12.2019. imala više od 500 zaposlenika.

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća dijele se u dvije glavne skupine.

Tablica 1: Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

07 02 Tablica 1 Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima klimatskih promjena za poslovanje

Prema rezultatima istraživanja, u Hrvatskoj je u 2019. godini bilo svega 13 velikih poduzeća koja izvještavaju o rizicima klimatskih promjena za poslovanje, bilo da je riječ o fizičkim rizicima ili o rizicima tranzicije koje donose klimatske promjene.

Grafikon 1: Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima klimatskih promjena za poslovanje (2019.)

07 03 Grafikon 1 Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima klimatskih promjena za poslovanje 2019

Na temelju dobivenih rezultata može se zaključiti da niti 20 % velikih poduzeća u Hrvatskoj ne prepoznaje rizike klimatskih promjena za poslovanje niti izvještava o istima.

Detaljnom analizom uzorka od 13 velikih poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o rizicima klimatskih promjena za poslovanje, utvrđeno je sljedeće:

- gotovo sva velika poduzeća, odnosno njih 12, izvještavaju o fizičkim rizicima klimatskih promjena

- samo 4 velika poduzeća izvještavaju o rizicima tranzicije klimatskih promjena

- tek 3 velika poduzeća istovremeno izvještavaju o fizičkim rizicima i o rizicima tranzicije klimatskih promjena za poslovanje.

Fizički rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Fizički rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća mogu se razvrstati u dvije skupine.

Tablica 2: Fizički rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

07 04 Tablica 2 Fizički rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Grafikon 2: Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o fizičkim rizicima klimatskih promjena za poslovanje

07 05 Grafikon 2 Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o fizičkim rizicima klimatskih promjena za poslovanje 2019

Detaljnijim uvidom u izvještavanje 12 velikih poduzeća u Hrvatskoj o fizičkim rizicima klimatskih promjena za poslovanje može se zaključiti da velika poduzeća podjednako prepoznaju akutne fizičke rizike i kronične fizičke rizike za poslovanje. Takav zaključak proizlazi iz činjenice da o akutnim fizičkim rizicima izvještava 10 velikih poduzeća u Hrvatskoj, dok o kroničnim fizičkim rizicima izvještava 9 velikih poduzeća u Hrvatskoj.

Velika poduzeća u Hrvatskoj u svojim izvještajima kao najčešće vrste akutnih fizičkih rizika za poslovanje navode sljedeće:

- ekstremne vremenske pojave (poplave, suše, šumski požari, obilne kiše, toplinski valovi)

- orkanska nevremena

- prirodne nepogode mraz i tuča, oluje.

S druge strane, najčešće vrste kroničnih fizičkih rizika za poslovanje koje u svojim izvještajima navode velika poduzeća u Hrvatskoj jesu:

- porast prosječne temperature (povećanje globalne temperature, globalno zatopljenje)

- porast temperature mora

- smanjena dostupnost vode

- gubitak bioraznolikosti.

Rizici tranzicije klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Rizici tranzicije su rizici za poduzeće koji proizlaze iz prelaska na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene.

Grafikon 3: Rizici tranzicije klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

07 06 Grafikon 3 Rizici tranzicije klimatskih promjena za poslovanje 2019

Grafikon 4: Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima tranzicije klimatskih promjena za poslovanje (2019.)

07 07 Grafikon 4 Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima tranzicije klimatskih promjena za poslovanje 2019

Najčešće vrste rizika tranzicije klimatskih promjena za poslovanje koje u svojim izvještajima navode velika poduzeća u Hrvatskoj jesu:

- tehnološki

- tržišni i

- politički (regulatorni) rizici.

Zaključno

Usporedbom izvještavanja velikih poduzeća u Hrvatskoj o fizičkim rizicima i rizicima tranzicije klimatskih promjena za poslovanje, može se zaključiti da u velikim poduzećima u Hrvatskoj postoji značajno viša razina svijesti o fizičkim rizicima nego li o rizicima tranzicije za njihovo poslovanje.

Zabrinjavajuća je činjenica što tako mali broj velikih poduzeća u Hrvatskoj, njih svega 4 ili samo 6 % u uzorku istraživanja, izvještava o rizicima tranzicije klimatskih promjena za poslovanje. Naime, prelazak na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene je neminovnost, već je u zamahu i s vremenom će sve više jačati.

Stoga je neophodno da se velika, ali i sva druga poduzeća u Hrvatskoj čim prije informiraju i osvijeste o rizicima koje donose klimatske promjene za njihovo poslovanje. I potom, u najkraćem mogućem roku poduzmu konkretne mjere za prepoznavanje i upravljanje tim rizicima.