Promijeni sebe i promijenio si svoj svijet

 • Reciklirajmo zajedno

  Reciklirajmo zajedno

  Recikliranje je dio nacionalne vizije Udruge kojom se svakom građaninu Republike Hrvatske želi stvoriti mogućnost za odvojeno skupljanje svih vrsta korisnog otpada u domaćinstvu, na mjestu nastanka. S tim ciljem je kreiran inovativan i održiv sustav za odvojeno skupljanje korisnog otpada u lokalnoj zajednici.

  Sustav se temelji na teretnom biciklu koji ima nosivost otpada do 100 kg, a koristi se za besplatnu dostavu i pražnjenje eko kutija „na kućnom pragu". Teretni bicikl ne troši energiju i ne emitira stakleničke plinove. Ovaj sustav je primjenjiv bilo gdje u svijetu te donosi mjerljive okolišne, društvene i ekonomske rezultate.

 • Odgoj i obrazovanje djece i mladih za održivi razvoj

  Odgoj i obrazovanje djece i mladih za održivi razvoj

  Jedan od ključnih dugoročnih ciljeva Udruge je preuzimanje inicijative i kreiranje društva u kojem želimo živjeti i koje želimo ostaviti onima koji dolaze poslije nas.

  Kako bismo ostvarili ovaj cilj, sustavno utječemo na svijest djece i mladih u Republici Hrvatskoj o važnosti njihove odgovornosti za održivi razvoj zajednice.

  Slijedom toga, pokrenuli smo i provodimo programe „Zajedno do održivog razvoja Koprivnice" i „Zajedno za djecu i planet Zemlju".

 • Odgovornost i humanost u fokusu

  Odgovornost i humanost u fokusu

  Odgovornost, humanost, etičnost, znanje, inovativnost i poduzetnost predstavljaju glavna oruđa u ostvarenju naših ciljeva, a ujedno je riječ o temeljnim vrijednostima i principima rada unutar Udruge.

  Jedan od malih koraka na tom tragu je i pokretanje humanitarne akcije „Recikliram → doniram" za djecu s poteškoćama u razvoju. Akcija je pokrenuta u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom „Bolje sutra" grada Koprivnice te partnerima iz javnog i privatnog sektora.

PROGRAM „ZAJEDNO ZA DJECU I PLANET ZEMLJU“

UZOR HRVATSKE provodi program „Zajedno za djecu i planet Zemlju" kojim djeci u koprivničkim vrtićima izgrađuje inovativne sustave za odvojeno skupljanje i zbrinjavanje korisnog otpada (papira, plastike, stakla, metala, tekstila i baterija). Dugoročni cilj programa je djecu vrtićke dobi u Republici Hrvatskoj poučiti svim tajnama recikliranja otpada te im u vrtićima izgraditi inovativne sustave za odvojeno skupljanje i zbrinjavanje korisnog otpada.

U vrtićima održavamo interaktivne prezentacije fotografija „Otpad nije smeće" kojima djeci objašnjavamo razliku između smeća i korisnog otpada, štetnost smeća za okoliš i ljudsko zdravlje te proces recikliranja  kroz "putovanje otpada od domaćinstava do tvornica za reciklažu".

Djecu učimo "alternativnom recikliranju" odnosno kreativnom iskorištavanju korisnog otpada za izradu različitih igračaka i drugih zanimljivih predmeta.

Organiziramo štafetne utrke razvrstavanja korisnog otpada kojima djecu učimo kroz igru prepoznavati različite vrste korisnog otpada s kojima se svakodnevno susreću. Tako ih učimo razvrstati omote od čokolade, bombona, smokija, igračaka i sličnih proizvoda u posebne EKO KUTIJE.

Kako bi djeca svakodnevno mogla odvojeno skupljati koristan otpad u vrtićima (papir, plastiku, staklo, metal, tekstil, baterije), doniramo vrtićima potreban broj EKO KUTIJA s posebnim EKO VREĆAMA za pojedine vrste otpada. A da bi ih dodatno potaknuli na recikliranje, osmislili smo za njih i posebne maskote koje im se smiješe s EKO KUTIJA: PETKO PETI (za plastiku), BOCKO BOCA (za staklo), LIMENKO LIM (za metal) i STRAŠKO STRAŠIĆ (za tekstil).

Naposljetku, da bi se sav koristan otpad (papir, plastika, staklo, metal, tekstil, baterije) odvojeno sakupljen u EKO KUTIJE/VREĆE zbrinjavao na odgovarajući način, organizirali smo odvoz otpada na RECIKLAŽNO DVORIŠTE u Koprivnici, a potom dalje u tvornice za recikliranje otpada.