Promijeni sebe i promijenio si svoj svijet

 • Reciklirajmo zajedno

  Reciklirajmo zajedno

  Recikliranje je dio nacionalne vizije Udruge kojom se svakom građaninu Republike Hrvatske želi stvoriti mogućnost za odvojeno skupljanje svih vrsta korisnog otpada u domaćinstvu, na mjestu nastanka. S tim ciljem je kreiran inovativan i održiv sustav za odvojeno skupljanje korisnog otpada u lokalnoj zajednici.

  Sustav se temelji na teretnom biciklu koji ima nosivost otpada do 100 kg, a koristi se za besplatnu dostavu i pražnjenje eko kutija „na kućnom pragu". Teretni bicikl ne troši energiju i ne emitira stakleničke plinove. Ovaj sustav je primjenjiv bilo gdje u svijetu te donosi mjerljive okolišne, društvene i ekonomske rezultate.

 • Odgoj i obrazovanje djece i mladih za održivi razvoj

  Odgoj i obrazovanje djece i mladih za održivi razvoj

  Jedan od ključnih dugoročnih ciljeva Udruge je preuzimanje inicijative i kreiranje društva u kojem želimo živjeti i koje želimo ostaviti onima koji dolaze poslije nas.

  Kako bismo ostvarili ovaj cilj, sustavno utječemo na svijest djece i mladih u Republici Hrvatskoj o važnosti njihove odgovornosti za održivi razvoj zajednice.

  Slijedom toga, pokrenuli smo i provodimo programe „Zajedno do održivog razvoja Koprivnice" i „Zajedno za djecu i planet Zemlju".

 • Odgovornost i humanost u fokusu

  Odgovornost i humanost u fokusu

  Odgovornost, humanost, etičnost, znanje, inovativnost i poduzetnost predstavljaju glavna oruđa u ostvarenju naših ciljeva, a ujedno je riječ o temeljnim vrijednostima i principima rada unutar Udruge.

  Jedan od malih koraka na tom tragu je i pokretanje humanitarne akcije „Recikliram → doniram" za djecu s poteškoćama u razvoju. Akcija je pokrenuta u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom „Bolje sutra" grada Koprivnice te partnerima iz javnog i privatnog sektora.

PROGRAM JAKO

UZOR HRVATSKE od 1. siječnja 2013. godine u suradnji s Autonomnim centrom – ACT Čakovec provodi Program JAKO u Koprivničko-križevačkoj županiji. Radi se o Programu kojeg je krajem 2006. godine pokrenula Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u sklopu Programa regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnog društva na lokalnoj i regionalnoj razini s ciljem da podrži stvaranje učinkovitijeg nevladinog, neprofitnog sektora te aktivnog građanstva u Republici Hrvatskoj.

Programom se nastoji omogućiti svim dionicima društva pristup i korištenje visokokvalitetnih usluga potpore koje će zadovoljiti njihove potrebe kada ih budu trebale, a primarna uloga UZOR-a HRVATSKE je koordinacija aktivnosti Programa JAKO u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Program je usmjeren na rad s organizacijama civilnoga društva (udruge, građanske inicijative, zaklade, sindikati), lokalnim institucijama i ostalim dionicima u lokalnim zajednicama. Ova 2013. godina donosi neke novine u sam Program koji tako postaje Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj. Uveden je i novi koncept kapilarne rasprostranjenosti Programa kroz snažne i učinkovite regionalne mreže sastavljene od regionalnih centara podrške i s njima povezanih županijskih suradnih organizacija. Uvođenjem novih županijskih suradnih organizacija, nova struktura i djelovanje Regionalne mreže u 2013. godini sastoji se od dvije razine:

Regionalnog centra podrške:
Autonomnog centra – ACT, Čakovec (ujedno i centra za Međimursku županiju),

te tri (3) županijske suradne organizacije:
Mreže udruga ZAGOR, Zabok (za Krapinsko-zagorsku županiju);
Udruge za održivi razvoj Hrvatske, Koprivnica (za Koprivničko-križevačku županiju);
Pučkog otvorenog učilišta, Varaždin (za Varaždinsku županiju).

Program je zamišljen na način da uz jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica, uspostavi kvalitetniju suradnju između javnog sektora, privatnog sektora i organizacija civilnog društva i temelje za što kvalitetniji i bolji rad na putu ka modernom društvu stabilnih društvenih vrijednosti. Željeli bismo kroz ovaj Program zajedno s vama raditi na razvoju lokalnih zajednica, naglašavajući kako su sve usluge Programa za korisnike besplatne što je omogućila Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Vrste usluga koje Regionalna mreža pruža su usluge:

 1. Izobrazbe – radionice, predavanja i treninzi iz specifičnih područja djelovanja organizacija civilnog društva, lokalnih institucija i ostalih dionika u lokalnim zajednicama sukladno njihovim potrebama
 2. Savjetovanja – savjetovanje putem javnih događanja (tribine, okrugli stolovi, konferencije), telefonom, e-poštom ili osobno (putem Infotočaka) vezano uz pripremu prijedloga projekata, savjete osnivanja i djelovanja OCD, savjete usmjerene na društvena pitanja i događanja iz tematike društveno odgovornog poslovanja, financiranja u domeni OCD-a, uključivanja građana u procese donošenja javnih politika, međusektorske suradnje, pravnih i financijskih pitanja i druga pitanja važna za razvoj lokalnih zajednica
 3. Informiranja – usluga diseminacije informacija provodi se na nekoliko razina: putem zasebnih internetskih stranica Programa JAKO, izdavanjem tjednog elektroničkog biltena (e-biltena), putem telefona, komunikacijskih alata i osobno – kroz fizičke Infotočke Programa JAKO u sjedištima suradnih organizacija i regionalnog centra podrške

 

U svrhu ravnomjerne zastupljenosti i realizacije minimalnih standarda u provedbi regionalne pokrivenosti kroz prisustvo predstavnika Regionalne mreže u gradovima središtima županija (Zabok, Koprivnica, Varaždin), odnosno drugim gradovima u županijama koji imaju razvijenu prometnu povezanost, koristit će se prostorni kapaciteti suradnih organizacija Mreže udruga ZAGOR (za Krapinsko-zagorsku županiju), Udruge za održivi razvoj Hrvatske (za Koprivničko-križevačku županiju) te Pučkog otvorenog učilišta, Varaždin (za Varaždinsku županiju).

Krajem 2012. godine, sukladno odluci i novom Sporazumu o partnerstvu u provođenju i financiranju Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj od 2013. do 2016. godine, odlučeno je kako će od 2013. godine područje provedbe Programa JAKO biti sljedeće: Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka i Krapinsko-zagorska županija (umjesto dosadašnje Bjelovarsko-bilogorske županije).