Teretnim biciklom do održive zajednice – Nastavak dobre prakse pod okriljem lokalne zajednice

Početkom 2017. godine je UZOR-ov program „Teretnim biciklom do održive zajednice“ prikazan kao primjer dobre prakse u studiji izrađenoj za Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD). Cilj EBRD-ove studije je bio prepoznati najbolje društveno-poduzetničke programe u Hrvatskoj i zemljama zapadnog Balkana. Tom prigodom, UZOR-ov program je obrađen u studiji slučaja kao održivi model poslovanja koji se lako može replicirati u drugim lokalnim zajednicama i kojim mogu upravljati lokalna komunalna poduzeća.

Krajem 2017. godine je UZOR-ov program „Teretnim biciklom do održive zajednice“ predstavljen na nacionalnoj konferenciji „Dobro upravljanje – pametno gospodarenje otpadom kao primjer – Kako građani mogu doprinijeti održivom razvoju svoje lokalne zajednice?“ Na pratećem panelu je Matija Hlebar, autor programa i predsjednik Udruge, posebno istaknuo kako bez ekološke održivosti nema ni ekonomske ni društvene održivosti.

Naposljetku je i cijela 2017. godina pokazala da se, uz samo 5 održivih radnih mjesta, teretnim biciklima može izrazito mnogo doprinositi održivom razvoju i životu grada Koprivnice. Tako je UZOR-ov program „Teretnim biciklom do održive zajednice“ zabilježio stabilan doprinos održivosti lokalne zajednice, uz količine sakupljenog starog papira teretnim biciklima, sedmerostruko veće nego u početnoj, 2010. godini. Opravdanost i široku prihvaćenost ovog programa u gradu Koprivnici najbolje potvrđuju ostvareni rezultati u osmogodišnjem razdoblju od 2010. do 2017. godine, u kojem je teretnim biciklima sakupljeno gotovo 2.300 tona starog papira!

001

Ovaj UZOR-ov program se temelji na inovativnom sustavu za odvojeno sakupljanje staroga papira potpuno ekološkim vozilima (teretnim biciklima) u kućanstvima, „od vrata do vrata“.

Teretni bicikli imaju transportni kapacitet do 100 kg staroga papira, a koriste se za besplatnu dostavu i pražnjenje eko kutija u koje sugrađani u kućanstvima odvojeno sakupljaju stari papir. Zbog činjenice da sakupljaju stari papir iz kojeg se proizvodi novi papir, teretni bicikli su iznimno vrijedni čuvari naših šuma i jedinog nam planeta Zemlje. Tako su svojim predanim radom u razdoblju od 2010. do 2017. godine sačuvali život gotovo 46.000 stabala, koja bi inače trebalo posjeći za proizvodnju novog papira preradom drveta!

002

Osim toga, teretni bicikli za svoj rad ne troše nikakva fosilna goriva već se pokreću isključivo energijom čovjeka/vozača teretnog bicikla, a samim time su i njihove emisije stakleničkih plinova jednake nuli. Dakle, teretni bicikli su i veliki borci protiv klimatskih promjena odnosno prijatelji naše klime i ozonskog omotača jer su svojim radom u razdoblju od 2010. do 2017. godine spriječili ukupno više od 9.100 tona emisija stakleničkih plinova koji bi inače nastali u procesu sakupljanja starog i proizvodnje novog papira na „business as usual“ način!

003

Povrh svega, program je u razdoblju od 2010. do 2017. godine stvorio pet novih, ranije nepoznatih, održivih radnih mjesta vozača teretnih bicikala u gradu Koprivnici te omogućio brojne volonterske angažmane (2010.-2018.) i barem privremeni posao još dvadeset i tri osobe iz dugotrajno nezaposlenih i marginaliziranih društvenih skupina putem programa „Radom za zajednicu i sebe“ koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (2013.-2017.)!

004

Ovim programom se ostvaruju značajni okolišni, društveni i ekonomski rezultati, a inovacija je skalabilna odnosno primjenjiva i u drugim naseljima u Hrvatskoj, Europi i svijetu.

Poradi svih ranije navedenih i argumentiranih razloga, s 01.05.2018. godine je dogovoren prijelaz UZOR-ovog programa "Teretnim biciklom do održive zajednice" u okrilje lokalne zajednice! Tako da će se ova dobra praksa iz civilnog sektora nastaviti pod okriljem ključnih partnera, Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. i Grada Koprivnice.

Na ovaj način UZOR širom otvara vrata daljnjem ostvarenju svoje vizije da se svakom građaninu u lokalnoj zajednici omogući odvojeno sakupljanje svih vrsta otpada na mjestu nastanka (u kućanstvu) i odvoz tako sakupljenog otpada na recikliranje pomoću ekoloških vozila - teretnih bicikala.

A kako se uopće dogodio taj (ne)sretni teretni bicikl? U jednom se srcu pojavila strast za rješavanjem društvenog problema nepotrebnog bacanja starog papira u smeće i njegovog odlaganja na deponij, a u istoj vizionarskoj glavi ideja za njegovim rješavanjem na potpuno drugačiji, održivi način. I tako je započeo još jedan put s bezbroj izazova, skrivenih podsmijeha i pogleda ispod oka, jer se netko usudio krenuti putem kojim još nitko nije išao.

 

Autor programa i predsjednik Udruge:

Matija Hlebar, v.r.

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Pred novim smo europskim standardom za nefinancijsko izvještavanje – Direktiva o…

U tijeku je javno savjetovanje o reviziji Direktive o nefinancijskom izvještavanju (Non-Financial Reporting Directive) koje ostaje otvoreno za sve građane i organizacije do 11. lipnja 2020. godine. Cilj Europske k...

11.05.2020. // Otvaranja:52

Opširnije

Kako će Europska komisija provoditi Europski zeleni plan?

Kako će Europska komisija provoditi Europski zeleni plan?

Prikaz na temelju proučavanja Europskog zelenog plana:

09.03.2020. // Otvaranja:145

Opširnije

Što Europska komisija želi ostvariti Europskim zelenim planom?

Što Europska komisija želi ostvariti Europskim zelenim planom?

Europska komisija Europskim zelenim planom želi ostvariti sljedeće ciljeve:

27.02.2020. // Otvaranja:178

Opširnije

Što je Europska komisija potvrdila Europskim zelenim planom?

Što je Europska komisija potvrdila Europskim zelenim planom?

Europska komisija je Europskim zelenim planom potvrdila svoju predanost suočavanju s klimatskim i okolišnim izazovima. Dijelim s vama grafički prikaz koji sam napravio tražeći odgovor na to pitanje:

24.02.2020. // Otvaranja:150

Opširnije

Zašto je potrebno unaprijediti prehrambeni sustav EU-a?

Zašto je potrebno unaprijediti prehrambeni sustav EU-a?

Potaknuti ciljem Europske komisije za oblikovanje pravednog, zdravog i okolišno prihvatljivog prehrambenog sustava, dijelimo s vama grafički prikaz koji smo napravili tražeći u Europskom zelenom planu odgovor na p...

20.02.2020. // Otvaranja:149

Opširnije

Jeste li proučili Europski zeleni plan?

Jeste li proučili Europski zeleni plan?

Nakon detaljnog uvida, ako još niste proučili Europski zeleni plan, šaljem Vam poveznicu na izvornu Komunikaciju Europske komisije: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A6...

12.02.2020. // Otvaranja:146

Opširnije

Povećanje rizika od suša u mom kraju

Povećanje rizika od suša u mom kraju

U devetnaestogodišnjem razdoblju poslije 2000. godine (2000.-2018.), u mom je kraju evidentan RAST srednjih mjesečnih temperatura zraka i PAD srednjih mjesečnih količina oborina. Ovaj trend je za sada najizraženi...

10.01.2020. // Otvaranja:168

Opširnije

Promjena godišnjeg rasporeda oborina u mom gradu i kraju

Promjena godišnjeg rasporeda oborina u mom gradu i kraju

U devetnaestogodišnjem razdoblju poslije 2000. godine (2000.-2018.) u odnosu na jednako razdoblje prije (1981.-1999.), evidentna je promjena godišnjeg rasporeda oborina u mom gradu i kraju. Ovakv...

10.01.2020. // Otvaranja:165

Opširnije

Dobre klimatske navike _ Kako možemo stalno doprinositi očuvanju povoljne klime …

Dobre klimatske navike _ Kako možemo stalno doprinositi očuvanju povoljne klime za život na Zemlji?

Cilj mi je potaknuti čim više ljudi na djelovanje i doprinos očuvanju povoljne klime za život na Zemlji. Zato sam odlučio neke svoje „dobre klimatske navike“ zapisati i podijeliti sa svima zainteresir...

10.01.2020. // Otvaranja:167

Opširnije

Osjetno smanjenje srednjih mjesečnih količina oborina u mom gradu i okolici

Osjetno smanjenje srednjih mjesečnih količina oborina u mom gradu i okolici

Poslije 2000. godine, čak je u osam od dvanaest mjeseci, došlo do osjetnog smanjenja srednjih mjesečnih količina oborina u mom gradu i okolici. Ovakvo smanjenje srednjih mjesečnih količina oborina ima najveć...

10.01.2020. // Otvaranja:156

Opširnije

Značajno smanjenje prosječnih godišnjih količina oborina u mom gradu i kraju

Značajno smanjenje prosječnih godišnjih količina oborina u mom gradu i kraju

Poslije 2000. godine došlo je do značajnog smanjenja prosječnih godišnjih količina oborina u mom gradu i kraju. Riječ je o još jednoj u nizu posljedica klimatskih promjena, što prikazuje graf...

09.01.2020. // Otvaranja:147

Opširnije

Značajna odstupanja srednjih mjesečnih temperatura zraka u mom gradu i kraju

Značajna odstupanja srednjih mjesečnih temperatura zraka u mom gradu i kraju

Poslije 2000. godine došlo je do značajnog odstupanja srednjih mjesečnih temperatura zraka u mom gradu i kraju. Riječ je o još jednoj u nizu posljedica klimatskih promjena, što prikazuje grafikon "O...

09.01.2020. // Otvaranja:160

Opširnije

Zabrinjavajući porast srednjih mjesečnih temperatura zraka u mom kraju

Zabrinjavajući porast srednjih mjesečnih temperatura zraka u mom kraju

Poslije 2000. godine došlo je do zabrinjavajućeg porasta srednjih mjesečnih temperatura zraka u mom kraju. Riječ je o još jednoj u nizu posljedica klimatskih promjena, što prikazuje grafikon "Srednj...

09.01.2020. // Otvaranja:170

Opširnije

Suše u mom kraju - povećanje broja i duljine

Suše u mom kraju - povećanje broja i duljine

Evidentno je da se poslije 2000. godine u Koprivnici i okolici pojavljuje u nekim godinama čak 9 sušnih razdoblja te da se duljina sušnih razdoblja u nekim godinama povećala na čak 41 do 45 dana, što...

09.01.2020. // Otvaranja:155

Opširnije

Porast broja dana s ekstremnim dnevnim temperaturama zraka u mom kraju za čak 77…

Porast broja dana s ekstremnim dnevnim temperaturama zraka u mom kraju za čak 77 %

Ekstremna dnevna temperatura zraka je temperatura zraka jednaka ili veća od 30 °C. Dana s ekstremnim dnevnim temperaturama zraka je u mom kraju prije 2000. godine bilo prosječno godišnje 22, a nakon 2000...

09.01.2020. // Otvaranja:157

Opširnije

Rapidan porast broja "vrućih dana" u mom kraju

Rapidan porast broja "vrućih dana" u mom kraju

Vrući dani su dani s ekstremnim dnevnim temperaturama zraka koje su jednake ili veće od 30 °C. U mom kraju, nakon 2000. godine, rapidno se povećao broj "vrućih dana" godišnje, što pokazuje grafikon "Bro...

07.01.2020. // Otvaranja:167

Opširnije