Koliko je poduzećima važno uspješno upravljati okolišnim utjecajem na vodu?

Svi dobro znamo za izreku: „Bez vode nema života.“ Usuđujemo li se stoga uopće i pomisliti što bi se ljudima ovog planeta dogodilo da taj osnovni resurs presuši ili se drastično naruši njegovo prirodno stanje? Racionalizacija i smanjenje potrošnje vode, tog vitalnog prirodnog resursa, trebalo bi stoga postati strateškim ciljem svake ozbiljne kompanije, pogotovu one srednje i velike. Na taj se način, još jednom, jasno potvrđuje njihova društvena odgovornost i zalaganje za održivost svijeta.

Najnoviji podaci Međunarodnog panela za resurse pokazuju da se godišnja globalna ekstrakcija vodnog resursa utrostručila u razdoblju od 1970. do 2017. te da i dalje raste. Više od 90 % nestašica vode posljedica je prevelike ekstrakcije vodnog resursa i njihove prerade u materijale, goriva i hranu. Nastavak takvog trenda potrošnje vode predstavlja velik – globalni – rizik. Ugroženo je očuvanje potrebnih količina pitke vode u svijetu .

Poduzeća kao dobri korporativni građani

I prije upoznavanja s potpunijim podacima o aktualnom stanju globalnih resursa, bio sam osobno i profesionalno zainteresiran za usavršavanje sustava upravljanja potrošnjom vode u poduzećima i njihovim utjecajem na taj okolišni aspekt poslovanja. Posljedica je to mog dugoročnog promišljanja o poduzećima kao dobrim korporativnim građanima.

Prije svega, cilj mi je bio sagledati i razumjeti okolišni utjecaj poduzeća na potrošnju vode u interakciji s njegovim poslovnim okruženjem tj. s odgovarajućim kontekstom poslovanja poduzeća. Interesiralo me kakve su uzročno-posljedične veze između utjecaja poduzeća na potrošnju vode i njegovog okruženja (relativni odnosi varijabli) te kakva je dinamika utjecaja poduzeća na potrošnju vode (kretanje relativnih odnosa kroz vrijeme).

Također, želio sam doznati odgovore i na sljedeća pitanja:

Je li okolišni utjecaj velikih poduzeća na potrošnju vode u lokalnim zajednicama značajan?Utječe li smanjenje okolišnog utjecaja poduzeća na potrošnju vode pozitivno na povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti poslovanja?Koji je optimalan način upravljanja okolišnim utjecajem poduzeća na potrošnju vode?

Zbog navedenih razloga odlučio sam usmjeriti svoje istraživanje ovog okolišnog utjecaja poduzeća na lokalni kontekst poslovanja (lokalnu zajednicu), u kojem poduzeće najčešće ima značajne poslovne aktivnosti poput proizvodnje, vlastite logistike, distribucije i/ili prodaje.

Propitivanje pozicije i utjecaja Podravka Grupe na život lokalne zajednice

Kako se u Grupi Podravka već podulje bavim održivim razvojem iz različitih perspektiva, poduzeće u kojem radim bilo mi je odlična baza za istraživanje te sam krenuo u potragu za odgovorima. Iznimno je bilo važno uzeti u obzir činjenicu da lokalni kontekst poslovanja Grupe Podravka čini grad Koprivnica sa oko 33.000 stanovnika. U Koprivnici je sjedište i većina proizvodnih kapaciteta kompanije.

Kako Grupa Podravka utječe na potrošnju vode u lokalnoj zajednici, to je svima važno pitanje. Morao sam izračunati količinski udio vode koju troši Grupa Podravka u ukupno potrošenoj vodi lokalne zajednice. Želio sam razumjeti i dinamiku kretanja tog okolišnog utjecaja poduzeća kroz vrijeme.

Za ovu svrhu važno mi je bilo uzeti u obzir da je tada Grupa Podravka u lokalnoj zajednici obuhvaćala tri poslovna subjekta: Podravku d.d. (prehrambena industrija), Belupo d.d. (farmaceutska industrija) i Danicu d.o.o. (mesna industrija).

Nastavno, za ostvarenje krajnjeg cilja bilo je neophodno:

 • Izračunati prvu varijablu – prikupiti i agregirati svu potrošnju vode za sva tri poslovna subjekta Grupe Podravka u lokalnoj zajednici.
 • Izračunati drugu varijablu – agregirati potrošnju vode za cijelu lokalnu zajednicu (grad Koprivnicu) koja uključuje kompletnu potrošnju vode stanovništva i svih pravnih subjekata.

 

Krenuo sam prikupljati i agregirati podatke o potrošnji vode Grupe Podravka te potrošnji vode cijele lokalne zajednice. Ujedno, očekivao sam da i poduzeće i lokalna zajednica otprilike jednakim intenzitetom smanjuju svoj okolišni utjecaj na potrošnju vode. No, brojke su pokazale da to u stvarnosti nije (uvijek) tako, o čemu govori slijedeći grafikon:

Podravka h1

Temeljem raspoloživih podataka o potrošnji vode, izračunatih okolišnih utjecaja Grupe Podravka na potrošnju vode u lokalnoj zajednici te njihove dinamike kroz trogodišnje razdoblje mogu se izvući važni zaključci.

Podravka:

 • Ima značajan okolišni utjecaj na potrošnju vode u lokalnoj zajednici, sa značajnim volumnim udjelima u potrošnji vode cijele lokalne zajednice (u 2016 godini – 15,3%)
 • U odnosu na 2014. kompanija je u 2016. smanjila potrošnju vode za čak 22%
 • U istom razdoblju lokalna zajednica je smanjila potrošnju vode za 3,4 %.
 • Sustavno smanjuje udjel potrošnje vode u lokalnoj zajednici – s 18,9 % u 2014. na 15,3 % u 2016., što je dobar nefinancijski pokazatelj uspješnosti na tom području!

 

Paralelno sa smanjenjem okolišnog utjecaja Grupe Podravka na potrošnju vode u lokalnoj zajednici evidentno je i pozitivno kretanje indeksa troška potrošene vode poduzeća kroz promatrano trogodišnje razdoblje, što prikazuje sljedeći grafikon:

Podravka h2

Temeljem raspoloživih podataka o troškovima potrošene vode Grupe Podravka u lokalnoj zajednici i njihovoj dinamici kroz trogodišnje razdoblje moguć je ovaj

Zaključak: Podravka uspješno smanjuje svoj ekološki trag!

 • Poduzeće uspješno smanjuje svoj udjel potrošnje vode u odnosu na lokalnu zajednicu.
 • Smanjenje okolišnog utjecaja poduzeća na potrošnju vode u lokalnoj zajednici pozitivno utječe na povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti poslovanja.
 • Za upravljanje okolišnim utjecajem poduzeća na potrošnju vode u poslovnom okruženju optimalan je korporativni način upravljanja – na razini matičnog poduzeća.

 

Racionalizacija i smanjenje potrošnje vode, tog vitalnog prirodnog resursa, trebalo bi postati strateškim ciljem svake ozbiljne kompanije, pogotovu svake one srednje i velike. Na taj se način, još jedan, potvrđuje njihova društvena odgovornost i zalaganje uza održivost svijeta.

 

Matija Hlebar
*Stručnjak za održivi razvoj i nefinancijsko izvještavanje, voditelj održivog razvoja u Podravki d.d., predsjednik Udruge za održivi razvoj Hrvatske

Priopćenja

 • 1
 • 2
Prev Next

Doprinosite li svojim ponašanjem i aktivnostima odgoju i obrazovanju djece za od…

Najnoviji doprinos odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj: https://www.tratincica.hr/objave/173/piknik-za-pobjednike Nedavno sam s gospođom Teom Sanković, predstavnicom Končara d.d., koja je UZOR-ov partner na pr...

23.10.2020. // Otvaranja:16

Opširnije

Koje koristi trgovačkom društvu može donijeti bolje objavljivanje informacija po…

Koje koristi trgovačkom društvu može donijeti bolje objavljivanje informacija povezanih s klimom?

Koristi koje trgovačkom društvu (poduzeću) može donijeti bolje objavljivanje informacija povezanih s klimom:

08.10.2020. // Otvaranja:67

Opširnije

Zašto poduzeća u koja se ulaže moraju za financijski sektor objavljivati dostatn…

Zašto poduzeća u koja se ulaže moraju za financijski sektor objavljivati dostatne, pouzdane i usporedive informacije o održivosti?

Razlozi zašto poduzeća u koja se ulaže moraju za financijski sektor objavljivati dostatne, pouzdane i usporedive informacije o održivosti, a putem grafičkog prikaza:

23.09.2020. // Otvaranja:89

Opširnije

Koliko je poduzećima važno uspješno upravljati okolišnim utjecajem na vodu?

Koliko je poduzećima važno uspješno upravljati okolišnim utjecajem na vodu?

Svi dobro znamo za izreku: „Bez vode nema života.“ Usuđujemo li se stoga uopće i pomisliti što bi se ljudima ovog planeta dogodilo da taj osnovni resurs presuši ili se drastično naruši nj...

17.09.2020. // Otvaranja:117

Opširnije

Koji su glavni pokretači zahtjeva za boljim nefinancijskim informacijama o poduz…

Koji su glavni pokretači zahtjeva za boljim nefinancijskim informacijama o poduzećima u koja se ulaže?

Informacija o glavnim pokretačima zahtjeva za boljim nefinancijskim informacijama o poduzećima u koja se ulaže, utvrđenim od strane Europske komisije u aktualnom preispitivanju i reviziji Direktive o nefin...

15.09.2020. // Otvaranja:104

Opširnije

Zašto je Europska komisija objavila Akcijski plan o financiranju održivog rasta?

Zašto je Europska komisija objavila Akcijski plan o financiranju održivog rasta?

Informacija o cilju Akcijskog plana o financiranju održivog rasta koji je objavila Europska komisija

18.08.2020. // Otvaranja:176

Opširnije

Što moraju trgovačka društva i financijske institucije bolje shvatiti i ukloniti…

Što moraju trgovačka društva i financijske institucije bolje shvatiti i ukloniti u kontekstu prelaska na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene?

Očekivanja od trgovačkih društava i financijskih institucija u kontekstu prelaska na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene - prema Smjernicama za izvještavanje o informacij...

11.08.2020. // Otvaranja:170

Opširnije

Koje su glavne karakteristike nefinancijskih informacija koje moraju objavljivat…

Koje su glavne karakteristike nefinancijskih informacija koje moraju objavljivati poduzeća u svom izvještaju poslovodstva prema Direktivi 2014/95/EU?

Pet glavnih karakteristika nefinancijskih informacija koje moraju objavljivati poduzeća u svom izvještaju poslovodstva prema Direktivi o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU):

07.08.2020. // Otvaranja:182

Opširnije

Koje će nove informacije uskoro morati objavljivati poduzeća na koja se primjenj…

Koje će nove informacije uskoro morati objavljivati poduzeća na koja se primjenjuje Direktiva o nefinancijskom izvještavanju?

Informacije koje će uskoro morati objavljivati poduzeća na koja se primjenjuje Direktiva o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU), putem grafičkog prikaza:

27.07.2020. // Otvaranja:203

Opširnije

Temeljite li Vaše poslovanje na tri ključna elementa za ostvarenje održivog svje…

Temeljite li Vaše poslovanje na tri ključna elementa za ostvarenje održivog svjetskog gospodarstva?

Tri ključna elementa za ostvarenje održivog svjetskog gospodarstva koji su prepoznati u Računovodstvenoj direktivi (Direktiva 2013/34/EU), putem grafičkog prikaza:

24.07.2020. // Otvaranja:226

Opširnije

Vodite li brigu u Vašem poslovanju o četiri čimbenika održivosti koji su utvrđen…

Vodite li brigu u Vašem poslovanju o četiri čimbenika održivosti koji su utvrđeni u Direktivi o nefinancijskom izvještavanju?

Četiri čimbenika održivosti koji su utvrđeni u Direktivi o nefinancijskom izvještavanju, a temeljem stečenih znanja i iskustava na tom području:

16.07.2020. // Otvaranja:213

Opširnije

Zašto je poduzećima izuzetno važno upravljati vlastitim okolišnim utjecajima?

Zašto je poduzećima izuzetno važno upravljati vlastitim okolišnim utjecajima?

„Ono što se prati i mjeri, to se i razvija“, jedno od najvažnijih upravljačkih pravila, izrekao je je još prije 40-ak godina Peter Drucker, svjetski guru menadžmenta, jedan od najutjecajnij...

10.07.2020. // Otvaranja:222

Opširnije

Tko će imati ključnu ulogu u prelasku na niskougljično gospodarstvo otporno na k…

Tko će imati ključnu ulogu u prelasku na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene?

Grafički prikaz o zacrtanom putu Europske komisije prema klimatski neutralnoj Europi:

06.07.2020. // Otvaranja:235

Opširnije

Zašto je EU napravila smjernice za objavljivanje informacija povezanih s klimom?

Zašto je EU napravila smjernice za objavljivanje informacija povezanih s klimom?

Spoznaje o potrebi objavljivanja informacija povezanih s klimom u obliku grafičkog prikaza:

25.06.2020. // Otvaranja:252

Opširnije

Zašto su potrebne EU smjernice za objavljivanje informacija povezanih s klimom?

Zašto su potrebne EU smjernice za objavljivanje informacija povezanih s klimom?

Spoznaje na temu nefinancijskog izvještavanja i klimatskih promjena - u obliku grafičkog prikaza:

15.06.2020. // Otvaranja:271

Opširnije

Pred novim smo europskim standardom za nefinancijsko izvještavanje – Direktiva o…

U tijeku je javno savjetovanje o reviziji Direktive o nefinancijskom izvještavanju (Non-Financial Reporting Directive) koje ostaje otvoreno za sve građane i organizacije do 11. lipnja 2020. godine. Cilj Europske k...

11.05.2020. // Otvaranja:329

Opširnije