Koliko je poduzećima važno uspješno upravljati okolišnim utjecajem na vodu?

Svi dobro znamo za izreku: „Bez vode nema života.“ Usuđujemo li se stoga uopće i pomisliti što bi se ljudima ovog planeta dogodilo da taj osnovni resurs presuši ili se drastično naruši njegovo prirodno stanje? Racionalizacija i smanjenje potrošnje vode, tog vitalnog prirodnog resursa, trebalo bi stoga postati strateškim ciljem svake ozbiljne kompanije, pogotovu one srednje i velike. Na taj se način, još jednom, jasno potvrđuje njihova društvena odgovornost i zalaganje za održivost svijeta.

Najnoviji podaci Međunarodnog panela za resurse pokazuju da se godišnja globalna ekstrakcija vodnog resursa utrostručila u razdoblju od 1970. do 2017. te da i dalje raste. Više od 90 % nestašica vode posljedica je prevelike ekstrakcije vodnog resursa i njihove prerade u materijale, goriva i hranu. Nastavak takvog trenda potrošnje vode predstavlja velik – globalni – rizik. Ugroženo je očuvanje potrebnih količina pitke vode u svijetu .

Poduzeća kao dobri korporativni građani

I prije upoznavanja s potpunijim podacima o aktualnom stanju globalnih resursa, bio sam osobno i profesionalno zainteresiran za usavršavanje sustava upravljanja potrošnjom vode u poduzećima i njihovim utjecajem na taj okolišni aspekt poslovanja. Posljedica je to mog dugoročnog promišljanja o poduzećima kao dobrim korporativnim građanima.

Prije svega, cilj mi je bio sagledati i razumjeti okolišni utjecaj poduzeća na potrošnju vode u interakciji s njegovim poslovnim okruženjem tj. s odgovarajućim kontekstom poslovanja poduzeća. Interesiralo me kakve su uzročno-posljedične veze između utjecaja poduzeća na potrošnju vode i njegovog okruženja (relativni odnosi varijabli) te kakva je dinamika utjecaja poduzeća na potrošnju vode (kretanje relativnih odnosa kroz vrijeme).

Također, želio sam doznati odgovore i na sljedeća pitanja:

Je li okolišni utjecaj velikih poduzeća na potrošnju vode u lokalnim zajednicama značajan?Utječe li smanjenje okolišnog utjecaja poduzeća na potrošnju vode pozitivno na povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti poslovanja?Koji je optimalan način upravljanja okolišnim utjecajem poduzeća na potrošnju vode?

Zbog navedenih razloga odlučio sam usmjeriti svoje istraživanje ovog okolišnog utjecaja poduzeća na lokalni kontekst poslovanja (lokalnu zajednicu), u kojem poduzeće najčešće ima značajne poslovne aktivnosti poput proizvodnje, vlastite logistike, distribucije i/ili prodaje.

Propitivanje pozicije i utjecaja Podravka Grupe na život lokalne zajednice

Kako se u Grupi Podravka već podulje bavim održivim razvojem iz različitih perspektiva, poduzeće u kojem radim bilo mi je odlična baza za istraživanje te sam krenuo u potragu za odgovorima. Iznimno je bilo važno uzeti u obzir činjenicu da lokalni kontekst poslovanja Grupe Podravka čini grad Koprivnica sa oko 33.000 stanovnika. U Koprivnici je sjedište i većina proizvodnih kapaciteta kompanije.

Kako Grupa Podravka utječe na potrošnju vode u lokalnoj zajednici, to je svima važno pitanje. Morao sam izračunati količinski udio vode koju troši Grupa Podravka u ukupno potrošenoj vodi lokalne zajednice. Želio sam razumjeti i dinamiku kretanja tog okolišnog utjecaja poduzeća kroz vrijeme.

Za ovu svrhu važno mi je bilo uzeti u obzir da je tada Grupa Podravka u lokalnoj zajednici obuhvaćala tri poslovna subjekta: Podravku d.d. (prehrambena industrija), Belupo d.d. (farmaceutska industrija) i Danicu d.o.o. (mesna industrija).

Nastavno, za ostvarenje krajnjeg cilja bilo je neophodno:

 • Izračunati prvu varijablu – prikupiti i agregirati svu potrošnju vode za sva tri poslovna subjekta Grupe Podravka u lokalnoj zajednici.
 • Izračunati drugu varijablu – agregirati potrošnju vode za cijelu lokalnu zajednicu (grad Koprivnicu) koja uključuje kompletnu potrošnju vode stanovništva i svih pravnih subjekata.

 

Krenuo sam prikupljati i agregirati podatke o potrošnji vode Grupe Podravka te potrošnji vode cijele lokalne zajednice. Ujedno, očekivao sam da i poduzeće i lokalna zajednica otprilike jednakim intenzitetom smanjuju svoj okolišni utjecaj na potrošnju vode. No, brojke su pokazale da to u stvarnosti nije (uvijek) tako, o čemu govori slijedeći grafikon:

Podravka h1

Temeljem raspoloživih podataka o potrošnji vode, izračunatih okolišnih utjecaja Grupe Podravka na potrošnju vode u lokalnoj zajednici te njihove dinamike kroz trogodišnje razdoblje mogu se izvući važni zaključci.

Podravka:

 • Ima značajan okolišni utjecaj na potrošnju vode u lokalnoj zajednici, sa značajnim volumnim udjelima u potrošnji vode cijele lokalne zajednice (u 2016 godini – 15,3%)
 • U odnosu na 2014. kompanija je u 2016. smanjila potrošnju vode za čak 22%
 • U istom razdoblju lokalna zajednica je smanjila potrošnju vode za 3,4 %.
 • Sustavno smanjuje udjel potrošnje vode u lokalnoj zajednici – s 18,9 % u 2014. na 15,3 % u 2016., što je dobar nefinancijski pokazatelj uspješnosti na tom području!

 

Paralelno sa smanjenjem okolišnog utjecaja Grupe Podravka na potrošnju vode u lokalnoj zajednici evidentno je i pozitivno kretanje indeksa troška potrošene vode poduzeća kroz promatrano trogodišnje razdoblje, što prikazuje sljedeći grafikon:

Podravka h2

Temeljem raspoloživih podataka o troškovima potrošene vode Grupe Podravka u lokalnoj zajednici i njihovoj dinamici kroz trogodišnje razdoblje moguć je ovaj

Zaključak: Podravka uspješno smanjuje svoj ekološki trag!

 • Poduzeće uspješno smanjuje svoj udjel potrošnje vode u odnosu na lokalnu zajednicu.
 • Smanjenje okolišnog utjecaja poduzeća na potrošnju vode u lokalnoj zajednici pozitivno utječe na povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti poslovanja.
 • Za upravljanje okolišnim utjecajem poduzeća na potrošnju vode u poslovnom okruženju optimalan je korporativni način upravljanja – na razini matičnog poduzeća.

 

Racionalizacija i smanjenje potrošnje vode, tog vitalnog prirodnog resursa, trebalo bi postati strateškim ciljem svake ozbiljne kompanije, pogotovu svake one srednje i velike. Na taj se način, još jedan, potvrđuje njihova društvena odgovornost i zalaganje uza održivost svijeta.

 

Matija Hlebar
*Stručnjak za održivi razvoj i nefinancijsko izvještavanje, voditelj održivog razvoja u Podravki d.d., predsjednik Udruge za održivi razvoj Hrvatske

Priopćenja

 • 1
 • 2
Prev Next

Zeleni plan EU i transformacija globalne prehrambene industrije. Nestlé već obja…

Zeleni plan EU i transformacija globalne prehrambene industrije. Nestlé već objavio svoj plan!

Iako je u svijetu počeo prelazak na održivije sustave proizvodnje hrane, daleko smo od cilja. I dalje smo taoci posljedica pogibeljnog stanja – onečišćenja tla, vode i zraka, gubitka biološke raznolik...

22.12.2020. // Otvaranja:77

Opširnije

Dječji priručnik za održivi razvoj na temu prepoznavanje i razvrstavanje otpada

Dječji priručnik za održivi razvoj na temu prepoznavanje i razvrstavanje otpada

Dječji priručnik za održivi razvoj na temu prepoznavanje i razvrstavanje otpada je originalno osmišljen i napravljen kao jedan od elemenata održivosti UZOR-ovog programa Zajedno za djecu i planet Zemlju. Priručni...

02.12.2020. // Otvaranja:124

Opširnije

I to se dogodilo! „Pridonesite smanjenju klimatskih promjena!“, zahtjev je Skupi…

I to se dogodilo! „Pridonesite smanjenju klimatskih promjena!“, zahtjev je Skupine institucionalnih investitora prema vodećim korporacijama Europe

Povijesna odluka! Dapače. BASF, OMV, ThyssenKrupp, BMW, Continental, Daimler, Deutsche Lufthansa, Fiat Group, Groupe PSA (Peugeot), Renault Group, Volkswagen, BP, Shell i drugi suočeni su s jasnim i čvrstim zahtjevom vel...

26.11.2020. // Otvaranja:123

Opširnije

Koji su FIZIČKI RIZICI KLIMATSKIH PROMJENA?

Koji su FIZIČKI RIZICI KLIMATSKIH PROMJENA?

Informaciju o fizičkim rizicima klimatskih promjena za financijske rezultate poduzeća putem grafičkog prikaza:

20.11.2020. // Otvaranja:110

Opširnije

Koji su rizici klimatskih promjena za financijske rezultate poduzeća?

Koji su rizici klimatskih promjena za financijske rezultate poduzeća?

Informacija o rizicima klimatskih promjena za financijske rezultate poduzeća putem grafičkog prikaza:

17.11.2020. // Otvaranja:109

Opširnije

Zašto toliko brinem zbog klimatskih promjena u mom kraju?

Zašto toliko brinem zbog klimatskih promjena u mom kraju?

Zašto toliko brinem zbog klimatskih promjena u mom kraju? Da li će se ravnoteža vratiti? Što reći djeci? Što im poželjeti nego da uživaju prirodu i Zemlju kako smo i mi prije! Već neko vrijeme želim...

09.11.2020. // Otvaranja:112

Opširnije

Šest ključnih načela za dobro nefinancijsko izvještavanje poduzeća

Šest ključnih načela za dobro nefinancijsko izvještavanje poduzeća

Šest ključnih načela za dobro nefinancijsko izvještavanje poduzeća putem grafičkog prikaza:

04.11.2020. // Otvaranja:121

Opširnije

Doprinosite li svojim ponašanjem i aktivnostima odgoju i obrazovanju djece za od…

Najnoviji doprinos odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj: https://www.tratincica.hr/objave/173/piknik-za-pobjednike Nedavno sam s gospođom Teom Sanković, predstavnicom Končara d.d., koja je UZOR-ov partner na pr...

23.10.2020. // Otvaranja:115

Opširnije

Koje koristi trgovačkom društvu može donijeti bolje objavljivanje informacija po…

Koje koristi trgovačkom društvu može donijeti bolje objavljivanje informacija povezanih s klimom?

Koristi koje trgovačkom društvu (poduzeću) može donijeti bolje objavljivanje informacija povezanih s klimom:

08.10.2020. // Otvaranja:182

Opširnije

Zašto poduzeća u koja se ulaže moraju za financijski sektor objavljivati dostatn…

Zašto poduzeća u koja se ulaže moraju za financijski sektor objavljivati dostatne, pouzdane i usporedive informacije o održivosti?

Razlozi zašto poduzeća u koja se ulaže moraju za financijski sektor objavljivati dostatne, pouzdane i usporedive informacije o održivosti, a putem grafičkog prikaza:

23.09.2020. // Otvaranja:195

Opširnije

Koliko je poduzećima važno uspješno upravljati okolišnim utjecajem na vodu?

Koliko je poduzećima važno uspješno upravljati okolišnim utjecajem na vodu?

Svi dobro znamo za izreku: „Bez vode nema života.“ Usuđujemo li se stoga uopće i pomisliti što bi se ljudima ovog planeta dogodilo da taj osnovni resurs presuši ili se drastično naruši nj...

17.09.2020. // Otvaranja:215

Opširnije

Koji su glavni pokretači zahtjeva za boljim nefinancijskim informacijama o poduz…

Koji su glavni pokretači zahtjeva za boljim nefinancijskim informacijama o poduzećima u koja se ulaže?

Informacija o glavnim pokretačima zahtjeva za boljim nefinancijskim informacijama o poduzećima u koja se ulaže, utvrđenim od strane Europske komisije u aktualnom preispitivanju i reviziji Direktive o nefin...

15.09.2020. // Otvaranja:206

Opširnije

Zašto je Europska komisija objavila Akcijski plan o financiranju održivog rasta?

Zašto je Europska komisija objavila Akcijski plan o financiranju održivog rasta?

Informacija o cilju Akcijskog plana o financiranju održivog rasta koji je objavila Europska komisija

18.08.2020. // Otvaranja:286

Opširnije

Što moraju trgovačka društva i financijske institucije bolje shvatiti i ukloniti…

Što moraju trgovačka društva i financijske institucije bolje shvatiti i ukloniti u kontekstu prelaska na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene?

Očekivanja od trgovačkih društava i financijskih institucija u kontekstu prelaska na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene - prema Smjernicama za izvještavanje o informacij...

11.08.2020. // Otvaranja:264

Opširnije

Koje su glavne karakteristike nefinancijskih informacija koje moraju objavljivat…

Koje su glavne karakteristike nefinancijskih informacija koje moraju objavljivati poduzeća u svom izvještaju poslovodstva prema Direktivi 2014/95/EU?

Pet glavnih karakteristika nefinancijskih informacija koje moraju objavljivati poduzeća u svom izvještaju poslovodstva prema Direktivi o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU):

07.08.2020. // Otvaranja:271

Opširnije

Koje će nove informacije uskoro morati objavljivati poduzeća na koja se primjenj…

Koje će nove informacije uskoro morati objavljivati poduzeća na koja se primjenjuje Direktiva o nefinancijskom izvještavanju?

Informacije koje će uskoro morati objavljivati poduzeća na koja se primjenjuje Direktiva o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU), putem grafičkog prikaza:

27.07.2020. // Otvaranja:297

Opširnije