Od velikih poduzeća (68) u Republici Hrvatskoj očekuje se više u pogledu obuzdavanja klimatskih promjena

klimatske promjene

(Ilustracija 1: Poslovni svijet i klimatske promjene – perspektiva; Foto: Dreamstime)

 

Velika poduzeća u Hrvatskoj moraju bolje shvatiti i ukloniti rizike negativnih učinaka na klimu i o tome svakogodišnje informirati opću i stručnu javnost. Velika većina, njih od 82 posto, zanemarila je u 2019. obvezu izvještavanja prema europskoj Direktivi o nefinancijskom izvještavanju i pratećim Smjernicama. No, za nadati se sve te tvrtke ipak u praksi provode određene korake. Odgovornost najvećih – najveća je, ali je i odgovornost svih nas jednako važna. Ne može mimoići nikog, što će uskoro postati i dijelom europskog zakonodavnog okvira, putem nove Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti.

Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima negativnih učinaka na klimu

Na tom tragu, u recentnom istraživanju koje sam proveo na temu izvještavanja velikih poduzeća u Hrvatskoj o klimatskim promjenama, jedno od glavnih istraživačkih pitanja odnosilo se upravo na izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima negativnih učinaka na klimu.

Slijedom Direktive o nefinancijskom izvještavanju, Smjernica za izvještavanje o informacijama povezanima s klimom i Zakona o računovodstvu, u istraživački uzorak za izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o klimatskim promjenama uvrštena su sva trgovačka društva i financijske institucije koja posluju u obliku dioničkih društava i koja su na datum bilance 31.12.2019. imala više od 500 zaposlenika. Tako je obuhvaćeno ukupno 68 velikih poduzeća u Hrvatskoj.

 

Rezultati istraživanja pokazuju da tek malobrojna velika poduzeća u Hrvatskoj izvještavaju o rizicima negativnih učinaka na klimu koji proizlaze iz njihovih poslovnih djelatnosti. Detaljnom analizom utvrđeno je da takvih velikih poduzeća u uzorku istraživanja ima samo 12 odnosno da čine samo 18 % istraživanog uzorka. Time svoju ulogu u 2019. ne ispunjava 56 ili 82 % velikih poduzeća u Hrvatskoj.

image 2105

Grafikon 1: Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima negativnih učinaka na klimu (2019.)

Nadalje, svih 12 velikih poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o rizicima negativnih učinaka na klimu koji proizlaze iz njihovih djelatnosti, kao glavni rizik negativnih učinaka na klimu navode emisije (stakleničkih, CO2, štetnih) plinova u atmosferu.

Samo jedno veliko poduzeće u Hrvatskoj sveobuhvatno razmatra rizike negativnih učinaka na klimu koji proizlaze iz njegovih djelatnosti. To veliko poduzeće je i apsolutni lider u izvještavanju o rizicima negativnih učinaka na klimu. Riječ je o Ericsson Nikola Tesla Grupi.

Dakle, može se zaključiti osnovno o sadašnjoj situaciji:

———————————————–

Niti svako peto veliko poduzeće u Hrvatskoj

u svom poslovanju ne razmatra rizike negativnih učinaka na klimu

koji proizlaze iz njihovih djelatnosti, niti izvještava o istima,

a što se od njih očekuje prema EU Direktivi prenesenoj i u hrvatsko zakonodavstvo!

———————————————–

Dodatno tome važno je i sljedeće što oslikava trenutačnu situaciju u Republici Hrvatskoj:

  1. U nas prevladava generalno izrazito niska razina svijesti o rizicima negativnih učinaka na klimu koji proizlaze iz djelatnosti poduzeća.
  2. U slučajevima prepoznavanja vlastite uloge i odgovornosti, fokus prvog koraka se općenito usmjerava na emisije stakleničkih plinova u atmosferu kao glavnog rizika negativnih učinaka na klimu.
  3. Još ne postoji razvijena svijest o drugim ili ukupnim rizicima negativnih učinaka poduzeća na klimu.

Europska unija i izvještavanje poduzeća o klimatskim promjenama

U skladu s europskom Direktivom o nefinancijskom izvještavanju (Direktivom 2014/95/EU) informacije povezane s klimom trebale bi, ako je to potrebno i relevantno, uključivati glavne rizike negativnih učinaka na klimu koji proizlaze iz djelatnosti poduzeća te glavne rizike negativnih učinaka na poslovanje poduzeća koji proizlaze iz klimatskih promjena.

Nadalje, u Smjernicama za izvještavanje o informacijama povezanima s klimom koje je Europska komisija donijela u lipnju 2019. jasno se ističe da će ključnu ulogu u prelasku na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene imati trgovačka društva i financijske institucije (poduzeća općenito).

U tom kontekstu, poduzeća zbog svojih negativnih učinaka na klimu moraju bolje shvatiti i ukloniti rizike negativnih učinaka na klimu koji proizlaze iz njihovih poslovnih djelatnosti.

Općenito, poduzeća s većim negativnim učinkom na klimu bit će izloženija rizicima tranzicije na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene.

graf2 klima

Grafikon 2: Primjeri rizika negativnih učinaka na klimu koji proizlaze iz djelatnosti poduzeća

Aktualna zakonska obveza odnosi se na određena velika poduzeća koja su subjekti od javnog interesa i imaju više od 500 zaposlenika. No, to će se vrlo brzo promijeniti usvajanjem nove Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) kojom se povećava lista poduzeća, obveznika izvještavanja.

—————- —————————–

U skoroj budućnosti, sukladno novoj Direktivi,

osim određenih velikih poduzeća, obveznici izvještavanja

postat će i sva srednja i mala poduzeća izlistana na burzi,

uz iznimku izlistanih mikro poduzeća.

——————————————–

Zaključno

Klimatske promjene brzo napreduju u svim dijelovima našeg planeta. Stoga je svijetu danas, više neko ikad, potrebno ubrzano i odlučno djelovanje u svrhu smanjenja emisija stakleničkih plinova i stvaranja niskougljičnog gospodarstva otpornog na klimatske promjene.

Koliko je pred velikim poduzećima u Hrvatskoj izazovan i dug put do ciljeva koje je Europska unija usvojila u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova od 55 % do 2030. i klimatske neutralnosti do 2050., ponajbolje dočaravaju i rezultati provedenog istraživanja.

Radi svega prije navedenog od iznimne je važnosti da se velika, ali i sva druga poduzeća u Hrvatskoj sveobuhvatno informiraju, obrazuju i osvijeste o rizicima negativnih učinaka na klimu koji proizlaze iz njihovih djelatnosti. I potom, čim prije poduzmu konkretne korake prema zajedničkom europskom cilju očuvanja povoljne klime za život na planetu Zemlji i za buduće generacije.

 

Autor: Matija Hlebar
Stručnjak za održivi razvoj i nefinancijsko (ESG) izvještavanje, Voditelj održivog razvoja u Podravki d.d., Predsjednik Udruge za održivi razvoj Hrvatske

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Neophodna je zajednička, globalna akcija za očuvanje klime

Neophodna je zajednička, globalna akcija za očuvanje klime

Naš planet sve glasnije „vrišti“. Grčevita borba s klimatskim promjenama čuje se i vidi na svakom koraku. Toplinski valovi i temperaturni rekordi u ljetnim mjesecima izmjenjuju se kao na tekućoj...

31.08.2021. // Otvaranja:108

Opširnije

Velika poduzeća u Hrvatskoj slabo prepoznaju rizike koje donose klimatske promje…

Velika poduzeća u Hrvatskoj slabo prepoznaju rizike koje donose klimatske promjene

Atmosfera se zagrijava. Klima se mijenja. Tijekom ljetnih mjeseci sve se češće suočavamo s ekstremnim temperaturama zraka koje nas onemogućavaju u normalnom životu i radu. Javlja se osjećaj življenja "u loncu koji...

21.07.2021. // Otvaranja:162

Opširnije

Jeste li upoznati s novostima o proširenju obveze nefinancijskog izvještavanja z…

Novosti o proširenju obveze nefinancijskog izvještavanja za poduzeća, objavljene u emisiji Poslovni Plan na HTV-u, za koju je Matija Hlebar bio pozvan dati izjavu. Ukoliko ste zainteresirani za temu, izvo...

02.07.2021. // Otvaranja:217

Opširnije

Ozbiljne posljedice klimatskih promjena i u koprivničkom kraju

Ozbiljne posljedice klimatskih promjena i u koprivničkom kraju

Koprivnički kraj nalazi se u ruralnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, na području koprivničke Podravine. Klimatske promjene su i ovdje, u našem lokalnom kraju, već ostavile ozbiljne posljedice. Veliki porast pros...

30.06.2021. // Otvaranja:167

Opširnije

Tajna veza između starog papira, teretnih bicikala i Globalnih ciljeva održivog …

Tajna veza između starog papira, teretnih bicikala i Globalnih ciljeva održivog razvoja

Promatranje svijeta drugačijim očima i pronalaženje drugačijih, održivih rješenja Oduvijek promatram svijet oko sebe drugačijim očima. Tako vidim i prepoznajem različite okolišne, društvene i ekonom...

07.06.2021. // Otvaranja:211

Opširnije

Od velikih poduzeća (68) u Republici Hrvatskoj očekuje se više u pogledu obuzdav…

Od velikih poduzeća (68) u Republici Hrvatskoj očekuje se više u pogledu obuzdavanja klimatskih promjena

(Ilustracija 1: Poslovni svijet i klimatske promjene – perspektiva; Foto: Dreamstime)   Velika poduzeća u Hrvatskoj moraju bolje shvatiti i ukloniti rizike negativnih učinaka na klimu i o tome svakogodi&sc...

21.05.2021. // Otvaranja:257

Opširnije

Klimatske promjene iziskuju nužni i brzi početak prilagodbe u Republici Hrvatsko…

Klimatske promjene iziskuju nužni i brzi početak prilagodbe u Republici Hrvatskoj! A toga još nema. Zašto?

Prema procjeni EFA Republika Hrvatska spada među buduća TRI  najveća klimatska stradalnika u Europi! Tome već i svjedočimo. Nakon još jedne u nizu blagih zima, svježe je naše sjećanje i ogorčenje...

06.05.2021. // Otvaranja:283

Opširnije

Znate li koliko velikih poduzeća u Hrvatskoj izvještava o klimatskim promjenama …

Znate li koliko velikih poduzeća u Hrvatskoj izvještava o klimatskim promjenama na najvišoj upravljačkoj razini?

Najnovije spoznaje na području održivosti i izvještavanja u velikim poduzećima u Hrvatskoj o klimatskim promjenama - na najvišoj upravljačkoj razini. Riječ je o izvještavanju o klimat...

27.04.2021. // Otvaranja:276

Opširnije

Jeste li utvrdili rizike negativnih učinaka na klimu koji proizlaze iz vaših pos…

Jeste li utvrdili rizike negativnih učinaka na klimu koji proizlaze iz vaših poslovnih djelatnosti? I zašto je to važno?

Utvrđivanje rizika negativnih učinaka na klimu koji proizlaze iz poslovnih djelatnosti, bez obzira radi li se o poduzeću ili organizacijama iz javnog i civilnog sektora, predstavlja izvrsnu polaznu osnovu za pokretanje i...

20.04.2021. // Otvaranja:296

Opširnije

Velika poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o klimatskim promjenama - prema dj…

Velika poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o klimatskim promjenama - prema djelatnostima (2019.)

Slijedom uvida u djelatnosti velikih poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o klimatskim promjenama prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NSK), može se zaključiti da najveći značaj klimatskim promjenama u p...

08.04.2021. // Otvaranja:335

Opširnije

Samo 28 % velikih poduzeća u Hrvatskoj izvještava o klimatskim promjenama (2019.…

Samo 28 % velikih poduzeća u Hrvatskoj izvještava o klimatskim promjenama (2019.)

Unatoč svim dosad provedenim aktivnostima i naporima Europske unije (EU) na području klimatskih promjena koji se odnose i na Republiku Hrvatsku kao punopravnu članicu, rezultati opsežnog istraživanja koje sam protek...

29.03.2021. // Otvaranja:328

Opširnije

Naša klima se „topi“ brže nego što možemo zamisliti

Naša klima se „topi“ brže nego što možemo zamisliti

Početkom veljače 2021. godine glavni tajnik Ujedinjenih naroda (UN) Antonio Guterres pozvao je svjetske čelnike da u svojim zemljama proglase klimatski izvanrednu situaciju jer se svijet suočava s katastrofalnim porastom...

26.03.2021. // Otvaranja:326

Opširnije

U Hrvatskoj o klimatskim promjenama izvještava tek 19 određenih velikih poduzeća

U Hrvatskoj o klimatskim promjenama izvještava tek 19 određenih velikih poduzeća

U skladu s Direktivom o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU) informacije povezane s klimom trebale bi, ako je to potrebno, uključivati glavne rizike negativnih učinaka za razvoj, poslovne rezultate ...

22.03.2021. // Otvaranja:327

Opširnije

Za vrat nam svima puše nesaglediva klimatska i ekološka kriza

Za vrat nam svima puše nesaglediva klimatska i ekološka kriza

Moguće ste već negdje čuli ili pročitali da je Europski parlament kao vrhovno tijelo Europske unije još tamo 28. studenog 2019. proglasio klimatsku krizu u Europi i svijetu! Ako i niste, ovom prigodom vam želim pr...

02.03.2021. // Otvaranja:381

Opširnije

Klimatske promjene sve više ubrzavaju

Klimatske promjene sve više ubrzavaju

Koliko su klimatske promjene presudne za budućnost čovječanstva na planetu Zemlji, pokazuje i nedavna ponuda u iznosu od 100 milijuna dolara, sada najbogatijeg čovjeka na svijetu Elona Muska, za izum najbolje tehnologije...

18.02.2021. // Otvaranja:385

Opširnije

Zeleni plan EU i transformacija globalne prehrambene industrije. Nestlé već obja…

Zeleni plan EU i transformacija globalne prehrambene industrije. Nestlé već objavio svoj plan!

Iako je u svijetu počeo prelazak na održivije sustave proizvodnje hrane, daleko smo od cilja. I dalje smo taoci posljedica pogibeljnog stanja – onečišćenja tla, vode i zraka, gubitka biološke raznolik...

22.12.2020. // Otvaranja:514

Opširnije