Tajna veza između starog papira, teretnih bicikala i Globalnih ciljeva održivog razvoja

Promatranje svijeta drugačijim očima i pronalaženje drugačijih, održivih rješenja

Oduvijek promatram svijet oko sebe drugačijim očima. Tako vidim i prepoznajem različite okolišne, društvene i ekonomske probleme koje želim riješiti na održivi način.

Zato sam i u svojoj lokalnoj zajednici, sada već davne 2009., vidio da velike količine starog papira neprestance završavaju u kućnim kantama za smeće i potom se odvoze na gradsko odlagalište otpada. Istovremeno, znao sam da je normalno da se stari papir odvojeno sakuplja i kao iznimno vrijedna sirovina ponovno koristi u procesu proizvodnje novog papira. Vrlo brzo sam detektirao da se uzrok ovakve neprihvatljive situacije nalazi u nepostojanju sustava za odvojeno sakupljanje starog papira u kućanstvima i stambenim zgradama.

Počeo sam aktivno razmišljati o održivom rješenju koje bi istovremeno doprinosilo ostvarenju više okolišnih, društvenih i ekonomskih ciljeva. I ubrzo mi se misao zaustavila na teretnim biciklima kao idealnom rješenju prepoznatog problema. Odlučio sam da će moji teretni bicikli biti:

istinski prijatelji okoliša i društvene zajednice potpuno ekološka vozila pogonjeni isključivo energijom čovjeka (vozača) bez potrošnje fosilnih goriva i bez pratećih emisija stakleničkih plinova koje su glavni uzročnik klimatskih promjena.

Slika 1: Teretni bicikli Udruge za održivi razvoj Hrvatske (u sredini jedan teretni tricikl s posebno izrađenom teretnom kutijom sprijeda, sa svake strane po jedan bicikl s posebno izrađenom teretnom prikolicom)

070621 img 01

Ključni elementi održivog rješenja u lokalnoj zajednici

Nastavno, uskoro sam osmislio i cjeloviti inovativni sustav za odvojeno sakupljanje starog papira u lokalnoj zajednici, „od vrata do vrata“. Korištenje tog sustava je u potpunosti prilagođeno svim našim sugrađanima, a njegovi ključni elementi jesu:

  1. teretni bicikli
  2. eko kutije i
  3. eko telefon.

Teretni bicikli imaju transportni kapacitet do 100 kg starog papira. Koriste se za odvoz odvojeno sakupljenog starog papira na mjestu nastanka odnosno za pražnjenje punih eko kutija u kućanstvima i stambenim zgradama. Također, koriste se za besplatnu dostavu i zamjenu dotrajalih eko kutija našim sugrađanima.

Eko kutije su proizvedene od kvalitetnog i izdržljivog kartona. Namijenjene su za višekratnu upotrebu u kućanstvima i stambenim zgradama. Istekom njihovog vijeka trajanja (upotrebe), iza njih ne ostaje nikakav otpad jer su u potpunosti reciklabilne.

Samo jednim pozivom ili sms porukom na eko telefon (uz navođenje točne adrese) svi sugrađani u lokalnoj zajednici mogu dobiti na korištenje besplatnu eko kutiju koju prema vlastitoj želji pozicioniraju u svom kućanstvu ili u stambenoj zgradi. Kada sugrađani napune eko kutiju starim papirom, tu informaciju dojave pozivom ili sms porukom na eko telefon (uz navođenje točne adrese). Naredni dan na vrata njihovog kućanstva stiže vozač na teretnom biciklu koji eko kutiju prazni u spremnik i vraća im je na daljnje korištenje, a stari papir odvozi na recikliranje.

Slika 2: Eko kutija za odvojeno sakupljanje starog papira u kućanstvima i stambenim zgradama

070621 img 02

Doprinos sakupljenog starog papira i teretnih bicikala ostvarenju Globalnih ciljeva održivog razvoja

Opravdanost i široku prihvaćenost teretnih bicikala u lokalnoj zajednici najbolje potvrđuju ostvareni rezultati u osmogodišnjem razdoblju od 2010. do 2017., u kojem je teretnim biciklima sakupljeno gotovo 2.300 tona starog papira.

Grafikon 1: Teretnim biciklima sakupljeni stari papir

01 Teretnim biciklima sakupljeni stari papir

Zbog činjenice da sakupljaju stari papir iz kojeg se proizvodi novi papir, teretni bicikli su iznimno vrijedni čuvari naših šuma i jedinog nam planeta Zemlje. Tako su svojim predanim radom u razdoblju od 2010. do 2017. sačuvali život gotovo 46.000 stabala koja bi trebalo posjeći da se ista količina novog papira proizvela iz drveta.

Grafikon 2: Teretni bicikli su sačuvali jednu veliku šumu za buduće generacije

02 Teretni bicikli su sačuvali jednu veliku šumu za buduće generacije

Osim toga, teretni bicikli za svoj rad ne troše nikakva fosilna goriva već se pokreću isključivo energijom čovjeka (vozača). Stoga je njihovim radom u razdoblju od 2010. do 2017. izbjegnuta potrošnja gotovo 34.000 litara nafte.

Grafikon 3: Izbjegnuta potrošnja nafte zbog sakupljanja starog papira teretnim biciklima

03 Izbjegnuta potrošnja nafte zbog sakupljanja starog papira teretnim biciklima

Samim time što teretni bicikli za svoj rad ne troše fosilna goriva, njihove su emisije stakleničkih plinova jednake nuli. Dakle, teretni bicikli su i veliki borci protiv klimatskih promjena odnosno veliki prijatelji naše klime i ozonskog omotača jer su svojim radom u razdoblju od 2010. do 2017. spriječili ukupno više od 9.100 tona emisija stakleničkih plinova koji bi nastali u procesu sakupljanja starog i proizvodnje novog papira na „business as usual“ način.

Grafikon 4: Spriječene emisije stakleničkih plinova zbog sakupljenog starog papira teretnim biciklima

04 Spriječene emisije stakleničkih plinova zbog sakupljenog starog papira teretnim biciklima

Nadalje, teretni bicikli su se u razdoblju od 2010. do 2017. pokazali istinskim prijateljima lokalne zajednice i stvorili pet novih, ranije nepoznatih radnih mjesta te omogućili privremeni posao za još dvadeset i tri osobe iz dugotrajno nezaposlenih i marginaliziranih društvenih skupina.

Grafikon 5: Održiva radna mjesta vozača teretnih bicikala

05 Održiva radna mjesta vozača teretnih bicikala

Povrh svega navedenog, teretni bicikli su još u razdoblju od 2010. do 2017. doprinijeli ostvarenju Globalnih ciljeva održivog razvoja na sljedeće načine:

očuvanjem bioraznolikosti u spašenim šumskim staništima te značajnim uštedama drveta, električne energije, pitke vode i prirodnog plina u procesu proizvodnje novog papira.

Nastavak dobre prakse u okrilju partnera iz lokalne zajednice

Poradi svih ranije navedenih i argumentiranih razloga, s 01.05.2018. Udruga je poklonila teretne bicikle lokalnoj zajednici, a sve s ciljem nastavka dobre prakse iz civilnog sektora pod okriljem dosadašnjeg ključnog partnera, Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o., u čiju osnovnu djelatnost spada i gospodarenje otpadom.

Na ovaj način Udruga je širom otvorila vrata daljnjem ostvarenju svoje vizije da se svakom građaninu u lokalnoj zajednici omogući odvojeno sakupljanje svih vrsta otpada na mjestu nastanka i odvoz tako sakupljenog otpada na recikliranje pomoću potpuno ekoloških vozila - teretnih bicikala.

Zaključak

Završno, na ovom primjeru možemo zaključiti da teretni bicikli, osim sjajnog i široko korištenog ekološkog prijevoznog sredstva u zemljama zapadne Europe i Skandinavije, mogu imati veliku društvenu i ekonomsku ulogu, doprinoseći svojim radom ostvarenju brojnih Globalnih ciljeva održivog razvoja.

Autor: Matija Hlebar, stručnjak za održivi razvoj i nefinancijsko (ESG) izvještavanje

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Regulatorni okvir za održivo poslovanje

Regulatorni okvir za održivo poslovanje

U sklopu inicijative za održivi razvoj gospodarstva određene su tri osnovne skupine ciljeva koji se žele postići: okolišni (eng. environmental, E), društveni (eng. social, S), upravljački (eng. governmental...

17.05.2022. // Otvaranja:11

Opširnije

Kako su odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj doprinjeli PBZ i UZOR HR?

Najnoviji doprinos odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj koji je ostvaren u suradnji s Privrednom bankom Zagreb (PBZ):   Zahvaljujući PBZ-u svi su predškolci u Dječjem vrtiću Čigra u Zagrebu dob...

28.03.2022. // Otvaranja:108

Opširnije

Donacijom UZOR-a i Končara učenici dobili priručnike za održivi razvoj

Donacijom UZOR-a i Končara učenici dobili priručnike za održivi razvoj

Povodom Svjetskog dana šuma i Svjetskog dana voda u utorak 22. ožujka 2022. učenici 3.-ih razreda Osnovne škole „Đuro Ester“ i 3. r. Područne škole Vinica primili su na dar priručnike za ...

23.03.2022. // Otvaranja:107

Opširnije

Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Prilagodba poslovanja klimatskim promjenama odnosi se na aktivnosti koje poduzeće provodi u svrhu predviđanja štetnih učinaka klimatskih promjena i poduzimanja odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje &...

16.03.2022. // Otvaranja:218

Opširnije

Doprinosite li svojim radom odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj?

Doprinosite li svojim radom odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj?

PBZ će koristiti UZOR-ov Dječji priručnik za održivi razvoj na temu prepoznavanje i razvrstavanje otpada u svom korporativnom dječjem vrtiću u Zagrebu na Danu recikliranja: Detaljan pregled Dječjeg...

11.03.2022. // Otvaranja:129

Opširnije

Znate li kakvo je stanje na području prilagodbe hrvatskog gospodarstva Europskom…

Ukoliko ste zainteresirani za ovu temu možete pogledati emisiju Poslovni Plan u kojoj nakon 15. minute ide prilog o prilagodbi hrvatskog gospodarstva Europskom zelenom planu:  

03.03.2022. // Otvaranja:128

Opširnije

Malo velikih poduzeća u Hrvatskoj brižno radi i izvještava o ublažavanju klimats…

Malo velikih poduzeća u Hrvatskoj brižno radi i izvještava o ublažavanju klimatskih promjena

Ublažavanje klimatskih promjena zahtijeva od svih poduzeća ubrzano i odlučno smanjenje emisija stakleničkih plinova s ciljem obuzdavanja globalnog zatopljenja i daljnjih negativnih posljedica za život na Zemlji. Tema ub...

07.02.2022. // Otvaranja:269

Opširnije

Možemo li poslovati i živjeti normalno bez usluga ekosustava?

Možemo li poslovati i živjeti normalno bez usluga ekosustava?

Postojeća klimatska i ekološka kriza, podupirana nedjelovanjem ljudske civilizacije, sustavno povećava rizike od gubitka usluga ekosustava i urušavanja cjelokupnog planetarnog sustava.

31.01.2022. // Otvaranja:174

Opširnije

Je li zelena tranzicija prilika za hrvatske tvrtke i je li Hrvatska toga svjesna…

Klimatski neutralno gospodarstvo do 2050. godine - to je cilj. No, postavlja se pitanje, što o tome misle hrvatske tvrtke? U tome i zelenoj tranziciji kao prilici u novoj epizodi Klimatske budućnosti govorili su N...

31.01.2022. // Otvaranja:203

Opširnije

Demistifikacija EU Taksonomije: još jedan „papir“ ili alat za odlučne promjene –…

Demistifikacija EU Taksonomije: još jedan „papir“ ili alat za odlučne promjene – klasifikacija održivih gospodarskih djelatnosti ?

Aktivnosti Europe na ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi sad se već mogu dobro i praktično razaznati. Da li ste se dosad zapitali, na primjer: Ima li načina da se veliki financijski tokovi usmjere u borbu za ...

14.12.2021. // Otvaranja:261

Opširnije

Poslovne mogućnosti povezane s klimom u perspektivi velikih poduzeća u Hrvatskoj

Poslovne mogućnosti povezane s klimom u perspektivi velikih poduzeća u Hrvatskoj

Poslovne mogućnosti povezane s klimom se odnose na ponudu proizvoda i usluga kojima poduzeća doprinose ublažavanju klimatskih promjena ili prilagodbi klimatskim promjenama. Tema poslovnih mogućnosti povezanih s klimom u...

02.11.2021. // Otvaranja:330

Opširnije

Taksonomija je svima dostupan alat za postizanje održivosti poslovanja

Taksonomija je svima dostupan alat za postizanje održivosti poslovanja

Dijelim s Vama svoje najvažnije spoznaje o Taksonomiji (Uredbi o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja) koja je posljednjih mjeseci uzrokovala mnogo briga i upitnika u hrvatskom poslovnom sektoru. Pro...

21.10.2021. // Otvaranja:333

Opširnije

Neophodna je zajednička, globalna akcija za očuvanje klime

Neophodna je zajednička, globalna akcija za očuvanje klime

Naš planet sve glasnije „vrišti“. Grčevita borba s klimatskim promjenama čuje se i vidi na svakom koraku. Toplinski valovi i temperaturni rekordi u ljetnim mjesecima izmjenjuju se kao na tekućoj...

31.08.2021. // Otvaranja:406

Opširnije

Velika poduzeća u Hrvatskoj slabo prepoznaju rizike koje donose klimatske promje…

Velika poduzeća u Hrvatskoj slabo prepoznaju rizike koje donose klimatske promjene

Atmosfera se zagrijava. Klima se mijenja. Tijekom ljetnih mjeseci sve se češće suočavamo s ekstremnim temperaturama zraka koje nas onemogućavaju u normalnom životu i radu. Javlja se osjećaj življenja "u loncu koji...

21.07.2021. // Otvaranja:444

Opširnije

Jeste li upoznati s novostima o proširenju obveze nefinancijskog izvještavanja z…

Novosti o proširenju obveze nefinancijskog izvještavanja za poduzeća, objavljene u emisiji Poslovni Plan na HTV-u, za koju je Matija Hlebar bio pozvan dati izjavu. Ukoliko ste zainteresirani za temu, izvo...

02.07.2021. // Otvaranja:521

Opširnije

Ozbiljne posljedice klimatskih promjena i u koprivničkom kraju

Ozbiljne posljedice klimatskih promjena i u koprivničkom kraju

Koprivnički kraj nalazi se u ruralnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, na području koprivničke Podravine. Klimatske promjene su i ovdje, u našem lokalnom kraju, već ostavile ozbiljne posljedice. Veliki porast pros...

30.06.2021. // Otvaranja:431

Opširnije