Tajna veza između starog papira, teretnih bicikala i Globalnih ciljeva održivog razvoja

Promatranje svijeta drugačijim očima i pronalaženje drugačijih, održivih rješenja

Oduvijek promatram svijet oko sebe drugačijim očima. Tako vidim i prepoznajem različite okolišne, društvene i ekonomske probleme koje želim riješiti na održivi način.

Zato sam i u svojoj lokalnoj zajednici, sada već davne 2009., vidio da velike količine starog papira neprestance završavaju u kućnim kantama za smeće i potom se odvoze na gradsko odlagalište otpada. Istovremeno, znao sam da je normalno da se stari papir odvojeno sakuplja i kao iznimno vrijedna sirovina ponovno koristi u procesu proizvodnje novog papira. Vrlo brzo sam detektirao da se uzrok ovakve neprihvatljive situacije nalazi u nepostojanju sustava za odvojeno sakupljanje starog papira u kućanstvima i stambenim zgradama.

Počeo sam aktivno razmišljati o održivom rješenju koje bi istovremeno doprinosilo ostvarenju više okolišnih, društvenih i ekonomskih ciljeva. I ubrzo mi se misao zaustavila na teretnim biciklima kao idealnom rješenju prepoznatog problema. Odlučio sam da će moji teretni bicikli biti:

istinski prijatelji okoliša i društvene zajednice potpuno ekološka vozila pogonjeni isključivo energijom čovjeka (vozača) bez potrošnje fosilnih goriva i bez pratećih emisija stakleničkih plinova koje su glavni uzročnik klimatskih promjena.

Slika 1: Teretni bicikli Udruge za održivi razvoj Hrvatske (u sredini jedan teretni tricikl s posebno izrađenom teretnom kutijom sprijeda, sa svake strane po jedan bicikl s posebno izrađenom teretnom prikolicom)

070621 img 01

Ključni elementi održivog rješenja u lokalnoj zajednici

Nastavno, uskoro sam osmislio i cjeloviti inovativni sustav za odvojeno sakupljanje starog papira u lokalnoj zajednici, „od vrata do vrata“. Korištenje tog sustava je u potpunosti prilagođeno svim našim sugrađanima, a njegovi ključni elementi jesu:

  1. teretni bicikli
  2. eko kutije i
  3. eko telefon.

Teretni bicikli imaju transportni kapacitet do 100 kg starog papira. Koriste se za odvoz odvojeno sakupljenog starog papira na mjestu nastanka odnosno za pražnjenje punih eko kutija u kućanstvima i stambenim zgradama. Također, koriste se za besplatnu dostavu i zamjenu dotrajalih eko kutija našim sugrađanima.

Eko kutije su proizvedene od kvalitetnog i izdržljivog kartona. Namijenjene su za višekratnu upotrebu u kućanstvima i stambenim zgradama. Istekom njihovog vijeka trajanja (upotrebe), iza njih ne ostaje nikakav otpad jer su u potpunosti reciklabilne.

Samo jednim pozivom ili sms porukom na eko telefon (uz navođenje točne adrese) svi sugrađani u lokalnoj zajednici mogu dobiti na korištenje besplatnu eko kutiju koju prema vlastitoj želji pozicioniraju u svom kućanstvu ili u stambenoj zgradi. Kada sugrađani napune eko kutiju starim papirom, tu informaciju dojave pozivom ili sms porukom na eko telefon (uz navođenje točne adrese). Naredni dan na vrata njihovog kućanstva stiže vozač na teretnom biciklu koji eko kutiju prazni u spremnik i vraća im je na daljnje korištenje, a stari papir odvozi na recikliranje.

Slika 2: Eko kutija za odvojeno sakupljanje starog papira u kućanstvima i stambenim zgradama

070621 img 02

Doprinos sakupljenog starog papira i teretnih bicikala ostvarenju Globalnih ciljeva održivog razvoja

Opravdanost i široku prihvaćenost teretnih bicikala u lokalnoj zajednici najbolje potvrđuju ostvareni rezultati u osmogodišnjem razdoblju od 2010. do 2017., u kojem je teretnim biciklima sakupljeno gotovo 2.300 tona starog papira.

Grafikon 1: Teretnim biciklima sakupljeni stari papir

01 Teretnim biciklima sakupljeni stari papir

Zbog činjenice da sakupljaju stari papir iz kojeg se proizvodi novi papir, teretni bicikli su iznimno vrijedni čuvari naših šuma i jedinog nam planeta Zemlje. Tako su svojim predanim radom u razdoblju od 2010. do 2017. sačuvali život gotovo 46.000 stabala koja bi trebalo posjeći da se ista količina novog papira proizvela iz drveta.

Grafikon 2: Teretni bicikli su sačuvali jednu veliku šumu za buduće generacije

02 Teretni bicikli su sačuvali jednu veliku šumu za buduće generacije

Osim toga, teretni bicikli za svoj rad ne troše nikakva fosilna goriva već se pokreću isključivo energijom čovjeka (vozača). Stoga je njihovim radom u razdoblju od 2010. do 2017. izbjegnuta potrošnja gotovo 34.000 litara nafte.

Grafikon 3: Izbjegnuta potrošnja nafte zbog sakupljanja starog papira teretnim biciklima

03 Izbjegnuta potrošnja nafte zbog sakupljanja starog papira teretnim biciklima

Samim time što teretni bicikli za svoj rad ne troše fosilna goriva, njihove su emisije stakleničkih plinova jednake nuli. Dakle, teretni bicikli su i veliki borci protiv klimatskih promjena odnosno veliki prijatelji naše klime i ozonskog omotača jer su svojim radom u razdoblju od 2010. do 2017. spriječili ukupno više od 9.100 tona emisija stakleničkih plinova koji bi nastali u procesu sakupljanja starog i proizvodnje novog papira na „business as usual“ način.

Grafikon 4: Spriječene emisije stakleničkih plinova zbog sakupljenog starog papira teretnim biciklima

04 Spriječene emisije stakleničkih plinova zbog sakupljenog starog papira teretnim biciklima

Nadalje, teretni bicikli su se u razdoblju od 2010. do 2017. pokazali istinskim prijateljima lokalne zajednice i stvorili pet novih, ranije nepoznatih radnih mjesta te omogućili privremeni posao za još dvadeset i tri osobe iz dugotrajno nezaposlenih i marginaliziranih društvenih skupina.

Grafikon 5: Održiva radna mjesta vozača teretnih bicikala

05 Održiva radna mjesta vozača teretnih bicikala

Povrh svega navedenog, teretni bicikli su još u razdoblju od 2010. do 2017. doprinijeli ostvarenju Globalnih ciljeva održivog razvoja na sljedeće načine:

očuvanjem bioraznolikosti u spašenim šumskim staništima te značajnim uštedama drveta, električne energije, pitke vode i prirodnog plina u procesu proizvodnje novog papira.

Nastavak dobre prakse u okrilju partnera iz lokalne zajednice

Poradi svih ranije navedenih i argumentiranih razloga, s 01.05.2018. Udruga je poklonila teretne bicikle lokalnoj zajednici, a sve s ciljem nastavka dobre prakse iz civilnog sektora pod okriljem dosadašnjeg ključnog partnera, Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o., u čiju osnovnu djelatnost spada i gospodarenje otpadom.

Na ovaj način Udruga je širom otvorila vrata daljnjem ostvarenju svoje vizije da se svakom građaninu u lokalnoj zajednici omogući odvojeno sakupljanje svih vrsta otpada na mjestu nastanka i odvoz tako sakupljenog otpada na recikliranje pomoću potpuno ekoloških vozila - teretnih bicikala.

Zaključak

Završno, na ovom primjeru možemo zaključiti da teretni bicikli, osim sjajnog i široko korištenog ekološkog prijevoznog sredstva u zemljama zapadne Europe i Skandinavije, mogu imati veliku društvenu i ekonomsku ulogu, doprinoseći svojim radom ostvarenju brojnih Globalnih ciljeva održivog razvoja.

Autor: Matija Hlebar, stručnjak za održivi razvoj i nefinancijsko (ESG) izvještavanje

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Važnost prirode u životu i poslovanju – Zakon o obnovi prirode

Važnost prirode u životu i poslovanju – Zakon o obnovi prirode

Uvod Važnost prirode u svakodnevnom životu i poslovanju oduvijek je neprocjenjiva. Priroda osigurava ljudima i poduzećima sve što im je potrebno za normalan život i rad, počevši od osnovnih životnih funkci...

03.04.2024. // Otvaranja:311

Opširnije

Put do održivog gospodarstva

Put do održivog gospodarstva

Korporacije u suvremenom društvu Korporacija (engl. Corporation) u suvremenim ekonomskim sustavima je pravna osoba koja zastupa i štiti interese svojih pripadnika te ostvaruje svojom djelatnošć...

06.03.2024. // Otvaranja:390

Opširnije

Nova epoha europskog izvještavanja o održivosti poduzeća

Nova epoha europskog izvještavanja o održivosti poduzeća

Uvod Od početka 2024. na određena velika poduzeća u Europskoj uniji primjenjuju se Europski standardi za izvještavanje o održivosti (engl. European Sustainability Reporting Standards, ESRS) za fina...

29.01.2024. // Otvaranja:864

Opširnije

Održivi razvoj je stvar zdravog razuma

Održivi razvoj je stvar zdravog razuma

Uvod Održivi razvoj čovječanstvu omogućuje nastavak života i poslovanja na planetu Zemlji. Pojam održivog razvoja definiran je na inicijativu Ujedinjenih naroda (UN) davne 1987. godine u Izvještaju Svjetske ...

11.01.2024. // Otvaranja:529

Opširnije

Europski standardi za izvještavanje o održivosti

Europski standardi za izvještavanje o održivosti

Uvod U prosincu 2022.  usvojenim promjenama Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (engl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) propisano je da velika poduzeća, mala i s...

04.12.2023. // Otvaranja:699

Opširnije

Klimatska priča iz povoljnije budućnosti Slavonije 2030. - Slavonski Brod

Priča je bazirana na znanstvenoj literaturi, scenarijima i predviđanjima znanstvenika iz međunarodnog Panela za klimatske promjene (IPCC) koji djeluje u sklopu Ujedinjenih naroda (UN). Dijeljenje priče je potaknuto novo...

29.11.2023. // Otvaranja:215

Opširnije

Zime u Podravini nekada i sada - Klimatska svjedočanstva hrvatskih krajeva

Zime u Podravini nekada i sada - Klimatska svjedočanstva hrvatskih krajeva

Kako priliči zemljopisnom području s umjerenom kontinentalnom klimom, nekada su zime u Podravini bile hladne i obilovale su snijegom. Temperature zraka su se nerijetko spuštale i do - 20 °C, a razdoblja niskih...

29.11.2023. // Otvaranja:374

Opširnije

Klimatska priča iz neželjene budućnosti Slavonije _ Slavonski Brod 2030.

Priča je bazirana na znanstvenoj literaturi, scenarijima i predviđanjima znanstvenika iz međunarodnog Panela za klimatske promjene (IPCC) koji djeluje u sklopu Ujedinjenih naroda (UN). Dijeljenje priče je potaknuto novo...

27.11.2023. // Otvaranja:186

Opširnije

POZIV Klimatska svjedočanstva hrvatskih krajeva - Otvorena inicijativa

POZIV Klimatska svjedočanstva hrvatskih krajeva - Otvorena inicijativa

Da bi se klimatske promjene doživjele iz prve ruke, već godinama nije potrebno putovati na udaljena mjesta. Klima se ubrzano mijenja i u hrvatskim krajevima. Stoga vas pozivamo da podržite otvorenu inicijativu objavljiv...

13.11.2023. // Otvaranja:207

Opširnije

EU želi zabraniti neutemeljene tvrdnje o “klimatski neutralnim” proizvodima

EU želi zabraniti neutemeljene tvrdnje o “klimatski neutralnim” proizvodima

Uvod Europska unija (EU) želi uvesti stroge propise za tvrdnje poduzeća koje se odnose na zaštitu okoliša. Ciljevi uvođenja strogih propisa su: borba protiv “greenwashinga” (zelenog ...

02.11.2023. // Otvaranja:260

Opširnije

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Uvod Poslovanje svih poduzeća na planetu Zemlji danas se odvija u uvjetima klimatske krize i rastućih rizika klimatskih promjena (klimatskih rizika). Shodno tome, Europski parlament je već krajem mjeseca studenog 2019. ...

29.09.2023. // Otvaranja:382

Opširnije

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Zastrašujuća je činjenica da u Europskoj uniji tijekom samo jednog mjeseca nastane više od 1 milijun tona tekstilnog otpada, što rezultira s čak 12,6 milijuna tona tekstilnog otpada na godi...

31.08.2023. // Otvaranja:378

Opširnije

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Uvod Poslovanje suvremenog poduzeća zahtijeva promjenu poslovne paradigme u smjeru održivosti – od tradicionalnog usmjerenja poduzeća na ekonomski rezultat i profit prema sveobuhvatnom konceptu poslovanja koji se ...

28.07.2023. // Otvaranja:376

Opširnije

Održivi razvoj i neodrživi svijet, dokle možemo tako? (Hlebar i Tudor)

Promjena klime je prvi, ali ne i jedini odgovor Zemlje na atak civilizacije na nju i nas same. Zašto je svakom vrapcu već jasno da ne možemo nastaviti raditi po starom? A zašto nama ljudima nije? Jest jasno...

28.07.2023. // Otvaranja:384

Opširnije

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Uvod Dužna pažnja prema smanjenju negativnih utjecaja poduzeća na ljude i okoliš postaje jedna od obveza pri upravljanju poduzećem. Ovisno o veličini poduzeća obveza dužne pažnje će u Europskoj uniji biti u primj...

27.06.2023. // Otvaranja:390

Opširnije

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost ima vrlo različito značenje za različita poduzeća, a time i za njihov pristup održivosti. Izvor takve različitosti nalazi se u poslovnim modelima poduzeća, vrsti i opsegu prilika i rizika s kojima se poduzeće s...

31.05.2023. // Otvaranja:461

Opširnije