Tajna veza između starog papira, teretnih bicikala i Globalnih ciljeva održivog razvoja

Promatranje svijeta drugačijim očima i pronalaženje drugačijih, održivih rješenja

Oduvijek promatram svijet oko sebe drugačijim očima. Tako vidim i prepoznajem različite okolišne, društvene i ekonomske probleme koje želim riješiti na održivi način.

Zato sam i u svojoj lokalnoj zajednici, sada već davne 2009., vidio da velike količine starog papira neprestance završavaju u kućnim kantama za smeće i potom se odvoze na gradsko odlagalište otpada. Istovremeno, znao sam da je normalno da se stari papir odvojeno sakuplja i kao iznimno vrijedna sirovina ponovno koristi u procesu proizvodnje novog papira. Vrlo brzo sam detektirao da se uzrok ovakve neprihvatljive situacije nalazi u nepostojanju sustava za odvojeno sakupljanje starog papira u kućanstvima i stambenim zgradama.

Počeo sam aktivno razmišljati o održivom rješenju koje bi istovremeno doprinosilo ostvarenju više okolišnih, društvenih i ekonomskih ciljeva. I ubrzo mi se misao zaustavila na teretnim biciklima kao idealnom rješenju prepoznatog problema. Odlučio sam da će moji teretni bicikli biti:

istinski prijatelji okoliša i društvene zajednice potpuno ekološka vozila pogonjeni isključivo energijom čovjeka (vozača) bez potrošnje fosilnih goriva i bez pratećih emisija stakleničkih plinova koje su glavni uzročnik klimatskih promjena.

Slika 1: Teretni bicikli Udruge za održivi razvoj Hrvatske (u sredini jedan teretni tricikl s posebno izrađenom teretnom kutijom sprijeda, sa svake strane po jedan bicikl s posebno izrađenom teretnom prikolicom)

070621 img 01

Ključni elementi održivog rješenja u lokalnoj zajednici

Nastavno, uskoro sam osmislio i cjeloviti inovativni sustav za odvojeno sakupljanje starog papira u lokalnoj zajednici, „od vrata do vrata“. Korištenje tog sustava je u potpunosti prilagođeno svim našim sugrađanima, a njegovi ključni elementi jesu:

  1. teretni bicikli
  2. eko kutije i
  3. eko telefon.

Teretni bicikli imaju transportni kapacitet do 100 kg starog papira. Koriste se za odvoz odvojeno sakupljenog starog papira na mjestu nastanka odnosno za pražnjenje punih eko kutija u kućanstvima i stambenim zgradama. Također, koriste se za besplatnu dostavu i zamjenu dotrajalih eko kutija našim sugrađanima.

Eko kutije su proizvedene od kvalitetnog i izdržljivog kartona. Namijenjene su za višekratnu upotrebu u kućanstvima i stambenim zgradama. Istekom njihovog vijeka trajanja (upotrebe), iza njih ne ostaje nikakav otpad jer su u potpunosti reciklabilne.

Samo jednim pozivom ili sms porukom na eko telefon (uz navođenje točne adrese) svi sugrađani u lokalnoj zajednici mogu dobiti na korištenje besplatnu eko kutiju koju prema vlastitoj želji pozicioniraju u svom kućanstvu ili u stambenoj zgradi. Kada sugrađani napune eko kutiju starim papirom, tu informaciju dojave pozivom ili sms porukom na eko telefon (uz navođenje točne adrese). Naredni dan na vrata njihovog kućanstva stiže vozač na teretnom biciklu koji eko kutiju prazni u spremnik i vraća im je na daljnje korištenje, a stari papir odvozi na recikliranje.

Slika 2: Eko kutija za odvojeno sakupljanje starog papira u kućanstvima i stambenim zgradama

070621 img 02

Doprinos sakupljenog starog papira i teretnih bicikala ostvarenju Globalnih ciljeva održivog razvoja

Opravdanost i široku prihvaćenost teretnih bicikala u lokalnoj zajednici najbolje potvrđuju ostvareni rezultati u osmogodišnjem razdoblju od 2010. do 2017., u kojem je teretnim biciklima sakupljeno gotovo 2.300 tona starog papira.

Grafikon 1: Teretnim biciklima sakupljeni stari papir

01 Teretnim biciklima sakupljeni stari papir

Zbog činjenice da sakupljaju stari papir iz kojeg se proizvodi novi papir, teretni bicikli su iznimno vrijedni čuvari naših šuma i jedinog nam planeta Zemlje. Tako su svojim predanim radom u razdoblju od 2010. do 2017. sačuvali život gotovo 46.000 stabala koja bi trebalo posjeći da se ista količina novog papira proizvela iz drveta.

Grafikon 2: Teretni bicikli su sačuvali jednu veliku šumu za buduće generacije

02 Teretni bicikli su sačuvali jednu veliku šumu za buduće generacije

Osim toga, teretni bicikli za svoj rad ne troše nikakva fosilna goriva već se pokreću isključivo energijom čovjeka (vozača). Stoga je njihovim radom u razdoblju od 2010. do 2017. izbjegnuta potrošnja gotovo 34.000 litara nafte.

Grafikon 3: Izbjegnuta potrošnja nafte zbog sakupljanja starog papira teretnim biciklima

03 Izbjegnuta potrošnja nafte zbog sakupljanja starog papira teretnim biciklima

Samim time što teretni bicikli za svoj rad ne troše fosilna goriva, njihove su emisije stakleničkih plinova jednake nuli. Dakle, teretni bicikli su i veliki borci protiv klimatskih promjena odnosno veliki prijatelji naše klime i ozonskog omotača jer su svojim radom u razdoblju od 2010. do 2017. spriječili ukupno više od 9.100 tona emisija stakleničkih plinova koji bi nastali u procesu sakupljanja starog i proizvodnje novog papira na „business as usual“ način.

Grafikon 4: Spriječene emisije stakleničkih plinova zbog sakupljenog starog papira teretnim biciklima

04 Spriječene emisije stakleničkih plinova zbog sakupljenog starog papira teretnim biciklima

Nadalje, teretni bicikli su se u razdoblju od 2010. do 2017. pokazali istinskim prijateljima lokalne zajednice i stvorili pet novih, ranije nepoznatih radnih mjesta te omogućili privremeni posao za još dvadeset i tri osobe iz dugotrajno nezaposlenih i marginaliziranih društvenih skupina.

Grafikon 5: Održiva radna mjesta vozača teretnih bicikala

05 Održiva radna mjesta vozača teretnih bicikala

Povrh svega navedenog, teretni bicikli su još u razdoblju od 2010. do 2017. doprinijeli ostvarenju Globalnih ciljeva održivog razvoja na sljedeće načine:

očuvanjem bioraznolikosti u spašenim šumskim staništima te značajnim uštedama drveta, električne energije, pitke vode i prirodnog plina u procesu proizvodnje novog papira.

Nastavak dobre prakse u okrilju partnera iz lokalne zajednice

Poradi svih ranije navedenih i argumentiranih razloga, s 01.05.2018. Udruga je poklonila teretne bicikle lokalnoj zajednici, a sve s ciljem nastavka dobre prakse iz civilnog sektora pod okriljem dosadašnjeg ključnog partnera, Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o., u čiju osnovnu djelatnost spada i gospodarenje otpadom.

Na ovaj način Udruga je širom otvorila vrata daljnjem ostvarenju svoje vizije da se svakom građaninu u lokalnoj zajednici omogući odvojeno sakupljanje svih vrsta otpada na mjestu nastanka i odvoz tako sakupljenog otpada na recikliranje pomoću potpuno ekoloških vozila - teretnih bicikala.

Zaključak

Završno, na ovom primjeru možemo zaključiti da teretni bicikli, osim sjajnog i široko korištenog ekološkog prijevoznog sredstva u zemljama zapadne Europe i Skandinavije, mogu imati veliku društvenu i ekonomsku ulogu, doprinoseći svojim radom ostvarenju brojnih Globalnih ciljeva održivog razvoja.

Autor: Matija Hlebar, stručnjak za održivi razvoj i nefinancijsko (ESG) izvještavanje

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Neophodna je zajednička, globalna akcija za očuvanje klime

Neophodna je zajednička, globalna akcija za očuvanje klime

Naš planet sve glasnije „vrišti“. Grčevita borba s klimatskim promjenama čuje se i vidi na svakom koraku. Toplinski valovi i temperaturni rekordi u ljetnim mjesecima izmjenjuju se kao na tekućoj...

31.08.2021. // Otvaranja:108

Opširnije

Velika poduzeća u Hrvatskoj slabo prepoznaju rizike koje donose klimatske promje…

Velika poduzeća u Hrvatskoj slabo prepoznaju rizike koje donose klimatske promjene

Atmosfera se zagrijava. Klima se mijenja. Tijekom ljetnih mjeseci sve se češće suočavamo s ekstremnim temperaturama zraka koje nas onemogućavaju u normalnom životu i radu. Javlja se osjećaj življenja "u loncu koji...

21.07.2021. // Otvaranja:161

Opširnije

Jeste li upoznati s novostima o proširenju obveze nefinancijskog izvještavanja z…

Novosti o proširenju obveze nefinancijskog izvještavanja za poduzeća, objavljene u emisiji Poslovni Plan na HTV-u, za koju je Matija Hlebar bio pozvan dati izjavu. Ukoliko ste zainteresirani za temu, izvo...

02.07.2021. // Otvaranja:216

Opširnije

Ozbiljne posljedice klimatskih promjena i u koprivničkom kraju

Ozbiljne posljedice klimatskih promjena i u koprivničkom kraju

Koprivnički kraj nalazi se u ruralnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, na području koprivničke Podravine. Klimatske promjene su i ovdje, u našem lokalnom kraju, već ostavile ozbiljne posljedice. Veliki porast pros...

30.06.2021. // Otvaranja:167

Opširnije

Tajna veza između starog papira, teretnih bicikala i Globalnih ciljeva održivog …

Tajna veza između starog papira, teretnih bicikala i Globalnih ciljeva održivog razvoja

Promatranje svijeta drugačijim očima i pronalaženje drugačijih, održivih rješenja Oduvijek promatram svijet oko sebe drugačijim očima. Tako vidim i prepoznajem različite okolišne, društvene i ekonom...

07.06.2021. // Otvaranja:210

Opširnije

Od velikih poduzeća (68) u Republici Hrvatskoj očekuje se više u pogledu obuzdav…

Od velikih poduzeća (68) u Republici Hrvatskoj očekuje se više u pogledu obuzdavanja klimatskih promjena

(Ilustracija 1: Poslovni svijet i klimatske promjene – perspektiva; Foto: Dreamstime)   Velika poduzeća u Hrvatskoj moraju bolje shvatiti i ukloniti rizike negativnih učinaka na klimu i o tome svakogodi&sc...

21.05.2021. // Otvaranja:256

Opširnije

Klimatske promjene iziskuju nužni i brzi početak prilagodbe u Republici Hrvatsko…

Klimatske promjene iziskuju nužni i brzi početak prilagodbe u Republici Hrvatskoj! A toga još nema. Zašto?

Prema procjeni EFA Republika Hrvatska spada među buduća TRI  najveća klimatska stradalnika u Europi! Tome već i svjedočimo. Nakon još jedne u nizu blagih zima, svježe je naše sjećanje i ogorčenje...

06.05.2021. // Otvaranja:283

Opširnije

Znate li koliko velikih poduzeća u Hrvatskoj izvještava o klimatskim promjenama …

Znate li koliko velikih poduzeća u Hrvatskoj izvještava o klimatskim promjenama na najvišoj upravljačkoj razini?

Najnovije spoznaje na području održivosti i izvještavanja u velikim poduzećima u Hrvatskoj o klimatskim promjenama - na najvišoj upravljačkoj razini. Riječ je o izvještavanju o klimat...

27.04.2021. // Otvaranja:275

Opširnije

Jeste li utvrdili rizike negativnih učinaka na klimu koji proizlaze iz vaših pos…

Jeste li utvrdili rizike negativnih učinaka na klimu koji proizlaze iz vaših poslovnih djelatnosti? I zašto je to važno?

Utvrđivanje rizika negativnih učinaka na klimu koji proizlaze iz poslovnih djelatnosti, bez obzira radi li se o poduzeću ili organizacijama iz javnog i civilnog sektora, predstavlja izvrsnu polaznu osnovu za pokretanje i...

20.04.2021. // Otvaranja:295

Opširnije

Velika poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o klimatskim promjenama - prema dj…

Velika poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o klimatskim promjenama - prema djelatnostima (2019.)

Slijedom uvida u djelatnosti velikih poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o klimatskim promjenama prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NSK), može se zaključiti da najveći značaj klimatskim promjenama u p...

08.04.2021. // Otvaranja:335

Opširnije

Samo 28 % velikih poduzeća u Hrvatskoj izvještava o klimatskim promjenama (2019.…

Samo 28 % velikih poduzeća u Hrvatskoj izvještava o klimatskim promjenama (2019.)

Unatoč svim dosad provedenim aktivnostima i naporima Europske unije (EU) na području klimatskih promjena koji se odnose i na Republiku Hrvatsku kao punopravnu članicu, rezultati opsežnog istraživanja koje sam protek...

29.03.2021. // Otvaranja:327

Opširnije

Naša klima se „topi“ brže nego što možemo zamisliti

Naša klima se „topi“ brže nego što možemo zamisliti

Početkom veljače 2021. godine glavni tajnik Ujedinjenih naroda (UN) Antonio Guterres pozvao je svjetske čelnike da u svojim zemljama proglase klimatski izvanrednu situaciju jer se svijet suočava s katastrofalnim porastom...

26.03.2021. // Otvaranja:325

Opširnije

U Hrvatskoj o klimatskim promjenama izvještava tek 19 određenih velikih poduzeća

U Hrvatskoj o klimatskim promjenama izvještava tek 19 određenih velikih poduzeća

U skladu s Direktivom o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU) informacije povezane s klimom trebale bi, ako je to potrebno, uključivati glavne rizike negativnih učinaka za razvoj, poslovne rezultate ...

22.03.2021. // Otvaranja:326

Opširnije

Za vrat nam svima puše nesaglediva klimatska i ekološka kriza

Za vrat nam svima puše nesaglediva klimatska i ekološka kriza

Moguće ste već negdje čuli ili pročitali da je Europski parlament kao vrhovno tijelo Europske unije još tamo 28. studenog 2019. proglasio klimatsku krizu u Europi i svijetu! Ako i niste, ovom prigodom vam želim pr...

02.03.2021. // Otvaranja:380

Opširnije

Klimatske promjene sve više ubrzavaju

Klimatske promjene sve više ubrzavaju

Koliko su klimatske promjene presudne za budućnost čovječanstva na planetu Zemlji, pokazuje i nedavna ponuda u iznosu od 100 milijuna dolara, sada najbogatijeg čovjeka na svijetu Elona Muska, za izum najbolje tehnologije...

18.02.2021. // Otvaranja:385

Opširnije

Zeleni plan EU i transformacija globalne prehrambene industrije. Nestlé već obja…

Zeleni plan EU i transformacija globalne prehrambene industrije. Nestlé već objavio svoj plan!

Iako je u svijetu počeo prelazak na održivije sustave proizvodnje hrane, daleko smo od cilja. I dalje smo taoci posljedica pogibeljnog stanja – onečišćenja tla, vode i zraka, gubitka biološke raznolik...

22.12.2020. // Otvaranja:513

Opširnije