Velika poduzeća u Hrvatskoj slabo prepoznaju rizike koje donose klimatske promjene

Atmosfera se zagrijava. Klima se mijenja. Tijekom ljetnih mjeseci sve se češće suočavamo s ekstremnim temperaturama zraka koje nas onemogućavaju u normalnom životu i radu. Javlja se osjećaj življenja "u loncu koji se ubrzano zagrijava".

Ilustracija 1: Atmosfera se zagrijava i klima se mijenja

07 01 Ilustracija 1 Atmosfera se zagrijava i klima se mijenja

Unatoč opisanim klimatskim prilikama, rezultati istraživanja provedenog na temu izvještavanja velikih poduzeća u Hrvatskoj o klimatskim promjenama jasno su pokazali da velika poduzeća slabo prepoznaju rizike koje donose klimatske promjene.

Uzorkom istraživanja bilo je obuhvaćeno ukupno 68 velikih trgovačkih društava i financijskih institucija u Hrvatskoj koja su:

- dionička društva (subjekti od javnog interesa) i

- na datum bilance 31.12.2019. imala više od 500 zaposlenika.

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća dijele se u dvije glavne skupine.

Tablica 1: Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

07 02 Tablica 1 Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima klimatskih promjena za poslovanje

Prema rezultatima istraživanja, u Hrvatskoj je u 2019. godini bilo svega 13 velikih poduzeća koja izvještavaju o rizicima klimatskih promjena za poslovanje, bilo da je riječ o fizičkim rizicima ili o rizicima tranzicije koje donose klimatske promjene.

Grafikon 1: Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima klimatskih promjena za poslovanje (2019.)

07 03 Grafikon 1 Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima klimatskih promjena za poslovanje 2019

Na temelju dobivenih rezultata može se zaključiti da niti 20 % velikih poduzeća u Hrvatskoj ne prepoznaje rizike klimatskih promjena za poslovanje niti izvještava o istima.

Detaljnom analizom uzorka od 13 velikih poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o rizicima klimatskih promjena za poslovanje, utvrđeno je sljedeće:

- gotovo sva velika poduzeća, odnosno njih 12, izvještavaju o fizičkim rizicima klimatskih promjena

- samo 4 velika poduzeća izvještavaju o rizicima tranzicije klimatskih promjena

- tek 3 velika poduzeća istovremeno izvještavaju o fizičkim rizicima i o rizicima tranzicije klimatskih promjena za poslovanje.

Fizički rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Fizički rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća mogu se razvrstati u dvije skupine.

Tablica 2: Fizički rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

07 04 Tablica 2 Fizički rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Grafikon 2: Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o fizičkim rizicima klimatskih promjena za poslovanje

07 05 Grafikon 2 Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o fizičkim rizicima klimatskih promjena za poslovanje 2019

Detaljnijim uvidom u izvještavanje 12 velikih poduzeća u Hrvatskoj o fizičkim rizicima klimatskih promjena za poslovanje može se zaključiti da velika poduzeća podjednako prepoznaju akutne fizičke rizike i kronične fizičke rizike za poslovanje. Takav zaključak proizlazi iz činjenice da o akutnim fizičkim rizicima izvještava 10 velikih poduzeća u Hrvatskoj, dok o kroničnim fizičkim rizicima izvještava 9 velikih poduzeća u Hrvatskoj.

Velika poduzeća u Hrvatskoj u svojim izvještajima kao najčešće vrste akutnih fizičkih rizika za poslovanje navode sljedeće:

- ekstremne vremenske pojave (poplave, suše, šumski požari, obilne kiše, toplinski valovi)

- orkanska nevremena

- prirodne nepogode mraz i tuča, oluje.

S druge strane, najčešće vrste kroničnih fizičkih rizika za poslovanje koje u svojim izvještajima navode velika poduzeća u Hrvatskoj jesu:

- porast prosječne temperature (povećanje globalne temperature, globalno zatopljenje)

- porast temperature mora

- smanjena dostupnost vode

- gubitak bioraznolikosti.

Rizici tranzicije klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Rizici tranzicije su rizici za poduzeće koji proizlaze iz prelaska na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene.

Grafikon 3: Rizici tranzicije klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

07 06 Grafikon 3 Rizici tranzicije klimatskih promjena za poslovanje 2019

Grafikon 4: Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima tranzicije klimatskih promjena za poslovanje (2019.)

07 07 Grafikon 4 Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima tranzicije klimatskih promjena za poslovanje 2019

Najčešće vrste rizika tranzicije klimatskih promjena za poslovanje koje u svojim izvještajima navode velika poduzeća u Hrvatskoj jesu:

- tehnološki

- tržišni i

- politički (regulatorni) rizici.

Zaključno

Usporedbom izvještavanja velikih poduzeća u Hrvatskoj o fizičkim rizicima i rizicima tranzicije klimatskih promjena za poslovanje, može se zaključiti da u velikim poduzećima u Hrvatskoj postoji značajno viša razina svijesti o fizičkim rizicima nego li o rizicima tranzicije za njihovo poslovanje.

Zabrinjavajuća je činjenica što tako mali broj velikih poduzeća u Hrvatskoj, njih svega 4 ili samo 6 % u uzorku istraživanja, izvještava o rizicima tranzicije klimatskih promjena za poslovanje. Naime, prelazak na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene je neminovnost, već je u zamahu i s vremenom će sve više jačati.

Stoga je neophodno da se velika, ali i sva druga poduzeća u Hrvatskoj čim prije informiraju i osvijeste o rizicima koje donose klimatske promjene za njihovo poslovanje. I potom, u najkraćem mogućem roku poduzmu konkretne mjere za prepoznavanje i upravljanje tim rizicima.

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Regulatorni okvir za održivo poslovanje

Regulatorni okvir za održivo poslovanje

U sklopu inicijative za održivi razvoj gospodarstva određene su tri osnovne skupine ciljeva koji se žele postići: okolišni (eng. environmental, E), društveni (eng. social, S), upravljački (eng. governmental...

17.05.2022. // Otvaranja:11

Opširnije

Kako su odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj doprinjeli PBZ i UZOR HR?

Najnoviji doprinos odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj koji je ostvaren u suradnji s Privrednom bankom Zagreb (PBZ):   Zahvaljujući PBZ-u svi su predškolci u Dječjem vrtiću Čigra u Zagrebu dob...

28.03.2022. // Otvaranja:108

Opširnije

Donacijom UZOR-a i Končara učenici dobili priručnike za održivi razvoj

Donacijom UZOR-a i Končara učenici dobili priručnike za održivi razvoj

Povodom Svjetskog dana šuma i Svjetskog dana voda u utorak 22. ožujka 2022. učenici 3.-ih razreda Osnovne škole „Đuro Ester“ i 3. r. Područne škole Vinica primili su na dar priručnike za ...

23.03.2022. // Otvaranja:107

Opširnije

Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Prilagodba poslovanja klimatskim promjenama odnosi se na aktivnosti koje poduzeće provodi u svrhu predviđanja štetnih učinaka klimatskih promjena i poduzimanja odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje &...

16.03.2022. // Otvaranja:219

Opširnije

Doprinosite li svojim radom odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj?

Doprinosite li svojim radom odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj?

PBZ će koristiti UZOR-ov Dječji priručnik za održivi razvoj na temu prepoznavanje i razvrstavanje otpada u svom korporativnom dječjem vrtiću u Zagrebu na Danu recikliranja: Detaljan pregled Dječjeg...

11.03.2022. // Otvaranja:129

Opširnije

Znate li kakvo je stanje na području prilagodbe hrvatskog gospodarstva Europskom…

Ukoliko ste zainteresirani za ovu temu možete pogledati emisiju Poslovni Plan u kojoj nakon 15. minute ide prilog o prilagodbi hrvatskog gospodarstva Europskom zelenom planu:  

03.03.2022. // Otvaranja:129

Opširnije

Malo velikih poduzeća u Hrvatskoj brižno radi i izvještava o ublažavanju klimats…

Malo velikih poduzeća u Hrvatskoj brižno radi i izvještava o ublažavanju klimatskih promjena

Ublažavanje klimatskih promjena zahtijeva od svih poduzeća ubrzano i odlučno smanjenje emisija stakleničkih plinova s ciljem obuzdavanja globalnog zatopljenja i daljnjih negativnih posljedica za život na Zemlji. Tema ub...

07.02.2022. // Otvaranja:270

Opširnije

Možemo li poslovati i živjeti normalno bez usluga ekosustava?

Možemo li poslovati i živjeti normalno bez usluga ekosustava?

Postojeća klimatska i ekološka kriza, podupirana nedjelovanjem ljudske civilizacije, sustavno povećava rizike od gubitka usluga ekosustava i urušavanja cjelokupnog planetarnog sustava.

31.01.2022. // Otvaranja:174

Opširnije

Je li zelena tranzicija prilika za hrvatske tvrtke i je li Hrvatska toga svjesna…

Klimatski neutralno gospodarstvo do 2050. godine - to je cilj. No, postavlja se pitanje, što o tome misle hrvatske tvrtke? U tome i zelenoj tranziciji kao prilici u novoj epizodi Klimatske budućnosti govorili su N...

31.01.2022. // Otvaranja:203

Opširnije

Demistifikacija EU Taksonomije: još jedan „papir“ ili alat za odlučne promjene –…

Demistifikacija EU Taksonomije: još jedan „papir“ ili alat za odlučne promjene – klasifikacija održivih gospodarskih djelatnosti ?

Aktivnosti Europe na ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi sad se već mogu dobro i praktično razaznati. Da li ste se dosad zapitali, na primjer: Ima li načina da se veliki financijski tokovi usmjere u borbu za ...

14.12.2021. // Otvaranja:261

Opširnije

Poslovne mogućnosti povezane s klimom u perspektivi velikih poduzeća u Hrvatskoj

Poslovne mogućnosti povezane s klimom u perspektivi velikih poduzeća u Hrvatskoj

Poslovne mogućnosti povezane s klimom se odnose na ponudu proizvoda i usluga kojima poduzeća doprinose ublažavanju klimatskih promjena ili prilagodbi klimatskim promjenama. Tema poslovnih mogućnosti povezanih s klimom u...

02.11.2021. // Otvaranja:331

Opširnije

Taksonomija je svima dostupan alat za postizanje održivosti poslovanja

Taksonomija je svima dostupan alat za postizanje održivosti poslovanja

Dijelim s Vama svoje najvažnije spoznaje o Taksonomiji (Uredbi o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja) koja je posljednjih mjeseci uzrokovala mnogo briga i upitnika u hrvatskom poslovnom sektoru. Pro...

21.10.2021. // Otvaranja:333

Opširnije

Neophodna je zajednička, globalna akcija za očuvanje klime

Neophodna je zajednička, globalna akcija za očuvanje klime

Naš planet sve glasnije „vrišti“. Grčevita borba s klimatskim promjenama čuje se i vidi na svakom koraku. Toplinski valovi i temperaturni rekordi u ljetnim mjesecima izmjenjuju se kao na tekućoj...

31.08.2021. // Otvaranja:406

Opširnije

Velika poduzeća u Hrvatskoj slabo prepoznaju rizike koje donose klimatske promje…

Velika poduzeća u Hrvatskoj slabo prepoznaju rizike koje donose klimatske promjene

Atmosfera se zagrijava. Klima se mijenja. Tijekom ljetnih mjeseci sve se češće suočavamo s ekstremnim temperaturama zraka koje nas onemogućavaju u normalnom životu i radu. Javlja se osjećaj življenja "u loncu koji...

21.07.2021. // Otvaranja:445

Opširnije

Jeste li upoznati s novostima o proširenju obveze nefinancijskog izvještavanja z…

Novosti o proširenju obveze nefinancijskog izvještavanja za poduzeća, objavljene u emisiji Poslovni Plan na HTV-u, za koju je Matija Hlebar bio pozvan dati izjavu. Ukoliko ste zainteresirani za temu, izvo...

02.07.2021. // Otvaranja:521

Opširnije

Ozbiljne posljedice klimatskih promjena i u koprivničkom kraju

Ozbiljne posljedice klimatskih promjena i u koprivničkom kraju

Koprivnički kraj nalazi se u ruralnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, na području koprivničke Podravine. Klimatske promjene su i ovdje, u našem lokalnom kraju, već ostavile ozbiljne posljedice. Veliki porast pros...

30.06.2021. // Otvaranja:431

Opširnije