Velika poduzeća u Hrvatskoj slabo prepoznaju rizike koje donose klimatske promjene

Atmosfera se zagrijava. Klima se mijenja. Tijekom ljetnih mjeseci sve se češće suočavamo s ekstremnim temperaturama zraka koje nas onemogućavaju u normalnom životu i radu. Javlja se osjećaj življenja "u loncu koji se ubrzano zagrijava".

Ilustracija 1: Atmosfera se zagrijava i klima se mijenja

07 01 Ilustracija 1 Atmosfera se zagrijava i klima se mijenja

Unatoč opisanim klimatskim prilikama, rezultati istraživanja provedenog na temu izvještavanja velikih poduzeća u Hrvatskoj o klimatskim promjenama jasno su pokazali da velika poduzeća slabo prepoznaju rizike koje donose klimatske promjene.

Uzorkom istraživanja bilo je obuhvaćeno ukupno 68 velikih trgovačkih društava i financijskih institucija u Hrvatskoj koja su:

- dionička društva (subjekti od javnog interesa) i

- na datum bilance 31.12.2019. imala više od 500 zaposlenika.

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća dijele se u dvije glavne skupine.

Tablica 1: Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

07 02 Tablica 1 Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima klimatskih promjena za poslovanje

Prema rezultatima istraživanja, u Hrvatskoj je u 2019. godini bilo svega 13 velikih poduzeća koja izvještavaju o rizicima klimatskih promjena za poslovanje, bilo da je riječ o fizičkim rizicima ili o rizicima tranzicije koje donose klimatske promjene.

Grafikon 1: Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima klimatskih promjena za poslovanje (2019.)

07 03 Grafikon 1 Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima klimatskih promjena za poslovanje 2019

Na temelju dobivenih rezultata može se zaključiti da niti 20 % velikih poduzeća u Hrvatskoj ne prepoznaje rizike klimatskih promjena za poslovanje niti izvještava o istima.

Detaljnom analizom uzorka od 13 velikih poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o rizicima klimatskih promjena za poslovanje, utvrđeno je sljedeće:

- gotovo sva velika poduzeća, odnosno njih 12, izvještavaju o fizičkim rizicima klimatskih promjena

- samo 4 velika poduzeća izvještavaju o rizicima tranzicije klimatskih promjena

- tek 3 velika poduzeća istovremeno izvještavaju o fizičkim rizicima i o rizicima tranzicije klimatskih promjena za poslovanje.

Fizički rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Fizički rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća mogu se razvrstati u dvije skupine.

Tablica 2: Fizički rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

07 04 Tablica 2 Fizički rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Grafikon 2: Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o fizičkim rizicima klimatskih promjena za poslovanje

07 05 Grafikon 2 Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o fizičkim rizicima klimatskih promjena za poslovanje 2019

Detaljnijim uvidom u izvještavanje 12 velikih poduzeća u Hrvatskoj o fizičkim rizicima klimatskih promjena za poslovanje može se zaključiti da velika poduzeća podjednako prepoznaju akutne fizičke rizike i kronične fizičke rizike za poslovanje. Takav zaključak proizlazi iz činjenice da o akutnim fizičkim rizicima izvještava 10 velikih poduzeća u Hrvatskoj, dok o kroničnim fizičkim rizicima izvještava 9 velikih poduzeća u Hrvatskoj.

Velika poduzeća u Hrvatskoj u svojim izvještajima kao najčešće vrste akutnih fizičkih rizika za poslovanje navode sljedeće:

- ekstremne vremenske pojave (poplave, suše, šumski požari, obilne kiše, toplinski valovi)

- orkanska nevremena

- prirodne nepogode mraz i tuča, oluje.

S druge strane, najčešće vrste kroničnih fizičkih rizika za poslovanje koje u svojim izvještajima navode velika poduzeća u Hrvatskoj jesu:

- porast prosječne temperature (povećanje globalne temperature, globalno zatopljenje)

- porast temperature mora

- smanjena dostupnost vode

- gubitak bioraznolikosti.

Rizici tranzicije klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Rizici tranzicije su rizici za poduzeće koji proizlaze iz prelaska na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene.

Grafikon 3: Rizici tranzicije klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

07 06 Grafikon 3 Rizici tranzicije klimatskih promjena za poslovanje 2019

Grafikon 4: Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima tranzicije klimatskih promjena za poslovanje (2019.)

07 07 Grafikon 4 Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o rizicima tranzicije klimatskih promjena za poslovanje 2019

Najčešće vrste rizika tranzicije klimatskih promjena za poslovanje koje u svojim izvještajima navode velika poduzeća u Hrvatskoj jesu:

- tehnološki

- tržišni i

- politički (regulatorni) rizici.

Zaključno

Usporedbom izvještavanja velikih poduzeća u Hrvatskoj o fizičkim rizicima i rizicima tranzicije klimatskih promjena za poslovanje, može se zaključiti da u velikim poduzećima u Hrvatskoj postoji značajno viša razina svijesti o fizičkim rizicima nego li o rizicima tranzicije za njihovo poslovanje.

Zabrinjavajuća je činjenica što tako mali broj velikih poduzeća u Hrvatskoj, njih svega 4 ili samo 6 % u uzorku istraživanja, izvještava o rizicima tranzicije klimatskih promjena za poslovanje. Naime, prelazak na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene je neminovnost, već je u zamahu i s vremenom će sve više jačati.

Stoga je neophodno da se velika, ali i sva druga poduzeća u Hrvatskoj čim prije informiraju i osvijeste o rizicima koje donose klimatske promjene za njihovo poslovanje. I potom, u najkraćem mogućem roku poduzmu konkretne mjere za prepoznavanje i upravljanje tim rizicima.

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Od svih tema održivosti koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti u fokusu se nalaze klimatske promjene jer predstavljaju najveću prijetnju i izazov opstanku naše civilizacije. Već godinama postoji&...

05.07.2022. // Otvaranja:107

Opširnije

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku   Još uvijek se sabiru dojmovi i zbrajaju štete od posljedica olujnih nevremena koja su posljednjih dana pogodila razli...

20.06.2022. // Otvaranja:115

Opširnije

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Direktivom o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU) izmijenjena je Računovodstvena direktiva (Direktiva 2013/34/EU). Tom izmjenom je velikim gospodarskim subjektima uz obvezu objavljivanja godi&scaron...

15.06.2022. // Otvaranja:133

Opširnije

Regulatorni okvir za održivo poslovanje

Regulatorni okvir za održivo poslovanje

U sklopu inicijative za održivi razvoj gospodarstva određene su tri osnovne skupine ciljeva koji se žele postići: okolišni (eng. environmental, E), društveni (eng. social, S), upravljački (eng. governmental...

17.05.2022. // Otvaranja:151

Opširnije

Kako su odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj doprinjeli PBZ i UZOR HR?

Najnoviji doprinos odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj koji je ostvaren u suradnji s Privrednom bankom Zagreb (PBZ):   Zahvaljujući PBZ-u svi su predškolci u Dječjem vrtiću Čigra u Zagrebu dob...

28.03.2022. // Otvaranja:237

Opširnije

Donacijom UZOR-a i Končara učenici dobili priručnike za održivi razvoj

Donacijom UZOR-a i Končara učenici dobili priručnike za održivi razvoj

Povodom Svjetskog dana šuma i Svjetskog dana voda u utorak 22. ožujka 2022. učenici 3.-ih razreda Osnovne škole „Đuro Ester“ i 3. r. Područne škole Vinica primili su na dar priručnike za ...

23.03.2022. // Otvaranja:248

Opširnije

Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Prilagodba poslovanja klimatskim promjenama odnosi se na aktivnosti koje poduzeće provodi u svrhu predviđanja štetnih učinaka klimatskih promjena i poduzimanja odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje &...

16.03.2022. // Otvaranja:334

Opširnije

Doprinosite li svojim radom odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj?

Doprinosite li svojim radom odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj?

PBZ će koristiti UZOR-ov Dječji priručnik za održivi razvoj na temu prepoznavanje i razvrstavanje otpada u svom korporativnom dječjem vrtiću u Zagrebu na Danu recikliranja: Detaljan pregled Dječjeg...

11.03.2022. // Otvaranja:241

Opširnije

Znate li kakvo je stanje na području prilagodbe hrvatskog gospodarstva Europskom…

Ukoliko ste zainteresirani za ovu temu možete pogledati emisiju Poslovni Plan u kojoj nakon 15. minute ide prilog o prilagodbi hrvatskog gospodarstva Europskom zelenom planu:  

03.03.2022. // Otvaranja:253

Opširnije

Malo velikih poduzeća u Hrvatskoj brižno radi i izvještava o ublažavanju klimats…

Malo velikih poduzeća u Hrvatskoj brižno radi i izvještava o ublažavanju klimatskih promjena

Ublažavanje klimatskih promjena zahtijeva od svih poduzeća ubrzano i odlučno smanjenje emisija stakleničkih plinova s ciljem obuzdavanja globalnog zatopljenja i daljnjih negativnih posljedica za život na Zemlji. Tema ub...

07.02.2022. // Otvaranja:384

Opširnije

Možemo li poslovati i živjeti normalno bez usluga ekosustava?

Možemo li poslovati i živjeti normalno bez usluga ekosustava?

Postojeća klimatska i ekološka kriza, podupirana nedjelovanjem ljudske civilizacije, sustavno povećava rizike od gubitka usluga ekosustava i urušavanja cjelokupnog planetarnog sustava.

31.01.2022. // Otvaranja:286

Opširnije

Je li zelena tranzicija prilika za hrvatske tvrtke i je li Hrvatska toga svjesna…

Klimatski neutralno gospodarstvo do 2050. godine - to je cilj. No, postavlja se pitanje, što o tome misle hrvatske tvrtke? U tome i zelenoj tranziciji kao prilici u novoj epizodi Klimatske budućnosti govorili su N...

31.01.2022. // Otvaranja:325

Opširnije

Demistifikacija EU Taksonomije: još jedan „papir“ ili alat za odlučne promjene –…

Demistifikacija EU Taksonomije: još jedan „papir“ ili alat za odlučne promjene – klasifikacija održivih gospodarskih djelatnosti ?

Aktivnosti Europe na ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi sad se već mogu dobro i praktično razaznati. Da li ste se dosad zapitali, na primjer: Ima li načina da se veliki financijski tokovi usmjere u borbu za ...

14.12.2021. // Otvaranja:362

Opširnije

Poslovne mogućnosti povezane s klimom u perspektivi velikih poduzeća u Hrvatskoj

Poslovne mogućnosti povezane s klimom u perspektivi velikih poduzeća u Hrvatskoj

Poslovne mogućnosti povezane s klimom se odnose na ponudu proizvoda i usluga kojima poduzeća doprinose ublažavanju klimatskih promjena ili prilagodbi klimatskim promjenama. Tema poslovnih mogućnosti povezanih s klimom u...

02.11.2021. // Otvaranja:439

Opširnije

Taksonomija je svima dostupan alat za postizanje održivosti poslovanja

Taksonomija je svima dostupan alat za postizanje održivosti poslovanja

Dijelim s Vama svoje najvažnije spoznaje o Taksonomiji (Uredbi o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja) koja je posljednjih mjeseci uzrokovala mnogo briga i upitnika u hrvatskom poslovnom sektoru. Pro...

21.10.2021. // Otvaranja:512

Opširnije

Neophodna je zajednička, globalna akcija za očuvanje klime

Neophodna je zajednička, globalna akcija za očuvanje klime

Naš planet sve glasnije „vrišti“. Grčevita borba s klimatskim promjenama čuje se i vidi na svakom koraku. Toplinski valovi i temperaturni rekordi u ljetnim mjesecima izmjenjuju se kao na tekućoj...

31.08.2021. // Otvaranja:520

Opširnije