Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Prilagodba poslovanja klimatskim promjenama odnosi se na aktivnosti koje poduzeće provodi u svrhu predviđanja štetnih učinaka klimatskih promjena i poduzimanja odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje štete koju takvi učinci mogu prouzročiti.

Tema prilagodbe poslovanja klimatskim promjenama obuhvaćena je autorovim istraživanjem izvještavanja velikih poduzeća u Hrvatskoj o klimatskim promjenama, provedenim na uzorku od 68 najvećih dioničkih društava koja su:

  • subjekti od javnog interesa i
  • imala više od 500 zaposlenih na dan 31.12.2019. godine.

 

Ključni argumenti za odabir definiranog istraživačkog uzorka jesu dvojaki:

  1. Direktiva o nefinancijskom izvještavanju koja se od 01.01.2017. primjenjuje na određena velika poduzeća u svim državama članicama EU i
  2. Smjernice za izvještavanje o informacijama povezanima s klimom.

 

Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o prilagodbi klimatskim promjenama

 

Izvještavanje velikih poduzeća o prilagodbi klimatskim promjenama odnosi se na objavljivanje informacija o aktivnostima koje se provode u svrhu:

  • predviđanja štetnih učinaka klimatskih promjena i
  • poduzimanja odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje štete koju takvi učinci mogu prouzročiti.

Rezultati istraživanja pokazuju da je samo 6 velikih poduzeća u Hrvatskoj izvještavalo o nekom obliku prilagodbe poslovanja klimatskim promjenama. Dakle, niti u 9 % velikih poduzeća u Hrvatskoj nije postojala svijest o potrebi prilagodbe klimatskim promjenama.

Na temelju tih rezultata može se zaključiti da u velikim poduzećima u Hrvatskoj općenito postoji izrazito niska razina svijesti o neophodnosti prilagodbe poslovanja klimatskim promjenama.

Grafikon 1: Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o prilagodbi klimatskim promjenama (2019.)

160322 Prilagodba klimatskim promjenama graf

Daljnjom analizom objavljenih informacija o prilagodbi klimatskim promjenama dolazi se do spoznaje da u svim velikim poduzećima u Hrvatskoj koja izvještavaju o prilagodbi klimatskim promjenama postoji i jasna poveznica sa sustavnim razmatranjem prilagodbe klimatskim promjenama.

 

Zaključno

 

Među 6 velikih poduzeća u Hrvatskoj u kojima postoji sustavno izvještavanje i razmatranje o prilagodbi klimatskim promjenama, po kvaliteti izvještavanja nedvojbeno prednjače poduzeća iz turističkog sektora. Uz njih, prilagodbom klimatskim promjenama još se bave i poduzeća iz prerađivačke industrije, osiguranja, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (morske akvakulture) te opskrbe električnom energijom. No, takvo je stanje daleko od poželjnog u kontekstu klimatskih promjena koje su već uznapredovale.

Slika 1: Prilagodba poljoprivrede klimatskim promjenama

12 1 Prilagodba poljoprivrede klimatskim promjenama

Izvor slike: prilagodba-klimi.hr

Nadasve, velika poduzeća u Hrvatskoj moraju se početi sustavno i čim prije baviti prilagodbom poslovanja klimatskim promjenama. Tako se među njihovim poslovnim prioritetima moraju naći:

  • predviđanje štetnih učinaka klimatskih promjena (npr. poplava, požara, toplinskih valova, suša) i
  • poduzimanje odgovarajuće mjera za sprječavanje ili smanjivanje štete koju takvi učinci mogu prouzročiti za poslovanje (npr. izgradnja protupoplavnih brana, postavljanje naprednih tehnoloških uređaja za rano otkrivanje požara, navodnjavanje obradivih poljoprivrednih površina).

 

Uvođenjem takvih poslovnih prioriteta u poslovanje, velika poduzeća u Hrvatskoj često mogu rizike klimatskih promjena pretvoriti u nove poslovne mogućnosti (proizvode, usluge) i izvor dugoročne konkurentske prednosti na tržištu.

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Ja i planet Zemlja Sklon sam vjerovati da je jedinstveni ekosustav Zemlje i snažan i izdržljiv i samoobnovljiv. Unatoč takvom uvjerenju, osjećam crva sumnje da naš zajednički ekosustav postaje ipak i osjetljiviji...

23.03.2023. // Otvaranja:13

Opširnije

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Suština nove EU Direktive za održivo poslovanje je transformacija poslovnih modela poduzeća prema održivosti s ciljem prijelaza na održivo europsko i svjetsko gospodarstvo. Za ostvarenje tog cilja neophodna je pon...

16.02.2023. // Otvaranja:108

Opširnije

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Od svih okolišnih tema koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti, nedvojbeno se u fokusu nalaze klimatske promjene koje predstavljaju najveću prijetnju opstanku naše civilizacije. Istovremeno...

10.01.2023. // Otvaranja:192

Opširnije

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Utjecaj klimatskih promjena na lokalnoj razini prikazuje se na primjeru koprivničkog kraja u kojem živim. Koprivnički kraj nalazi se u ruralnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, na području Podravine (uz rijeku Dravu). Nje...

14.12.2022. // Otvaranja:266

Opširnije

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Pojam taksonomija Većina nas će zastati već na naslovu: što znači taksonomija uopće, a onda što znači održiva ili neodrživa taksonomija? Od prefiksa EU ježi vam se kosa jer miriši na birokratska pos...

24.10.2022. // Otvaranja:334

Opširnije

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Glavni razlozi za donošenje Europskog zelenog plana Europska unija i cijeli svijet danas se suočavaju s gorućim klimatskim i okolišnim izazovima, slika 1. Zato je najveći prioritet Europske unije plansko p...

14.09.2022. // Otvaranja:392

Opširnije

Europska unija i klimatske promjene

Europska unija i klimatske promjene

Borba protiv klimatskih promjena ključna je za budućnost Europe i svijeta. Europska unija (EU) je odlučna u svom doprinosu podizanju razine globalne ambicije za smanjenje emisija stakleničkih plinova i preuzimanju l...

18.08.2022. // Otvaranja:408

Opširnije

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Od svih tema održivosti koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti u fokusu se nalaze klimatske promjene jer predstavljaju najveću prijetnju i izazov opstanku naše civilizacije. Već godinama postoji&...

05.07.2022. // Otvaranja:414

Opširnije

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku   Još uvijek se sabiru dojmovi i zbrajaju štete od posljedica olujnih nevremena koja su posljednjih dana pogodila razli...

20.06.2022. // Otvaranja:379

Opširnije

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Direktivom o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU) izmijenjena je Računovodstvena direktiva (Direktiva 2013/34/EU). Tom izmjenom je velikim gospodarskim subjektima uz obvezu objavljivanja godi&scaron...

15.06.2022. // Otvaranja:372

Opširnije

Regulatorni okvir za održivo poslovanje

Regulatorni okvir za održivo poslovanje

U sklopu inicijative za održivi razvoj gospodarstva određene su tri osnovne skupine ciljeva koji se žele postići: okolišni (eng. environmental, E), društveni (eng. social, S), upravljački (eng. governmental...

17.05.2022. // Otvaranja:410

Opširnije

Kako su odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj doprinjeli PBZ i UZOR HR?

Najnoviji doprinos odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj koji je ostvaren u suradnji s Privrednom bankom Zagreb (PBZ):   Zahvaljujući PBZ-u svi su predškolci u Dječjem vrtiću Čigra u Zagrebu dob...

28.03.2022. // Otvaranja:477

Opširnije

Donacijom UZOR-a i Končara učenici dobili priručnike za održivi razvoj

Donacijom UZOR-a i Končara učenici dobili priručnike za održivi razvoj

Povodom Svjetskog dana šuma i Svjetskog dana voda u utorak 22. ožujka 2022. učenici 3.-ih razreda Osnovne škole „Đuro Ester“ i 3. r. Područne škole Vinica primili su na dar priručnike za ...

23.03.2022. // Otvaranja:490

Opširnije

Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Prilagodba poslovanja klimatskim promjenama odnosi se na aktivnosti koje poduzeće provodi u svrhu predviđanja štetnih učinaka klimatskih promjena i poduzimanja odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje &...

16.03.2022. // Otvaranja:565

Opširnije

Doprinosite li svojim radom odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj?

Doprinosite li svojim radom odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj?

PBZ će koristiti UZOR-ov Dječji priručnik za održivi razvoj na temu prepoznavanje i razvrstavanje otpada u svom korporativnom dječjem vrtiću u Zagrebu na Danu recikliranja: Detaljan pregled Dječjeg...

11.03.2022. // Otvaranja:474

Opširnije

Znate li kakvo je stanje na području prilagodbe hrvatskog gospodarstva Europskom…

Ukoliko ste zainteresirani za ovu temu možete pogledati emisiju Poslovni Plan u kojoj nakon 15. minute ide prilog o prilagodbi hrvatskog gospodarstva Europskom zelenom planu:  

03.03.2022. // Otvaranja:534

Opširnije