Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Pojam taksonomija

Većina nas će zastati već na naslovu: što znači taksonomija uopće, a onda što znači održiva ili neodrživa taksonomija? Od prefiksa EU ježi vam se kosa jer miriši na birokratska posla... Stavite EU i dodajte nerazumljiv stručni pojam i odmah trebate stručnjaka iz Europe da vam objasni stvari koje su najvjerojatnije znale i naše bake!

Idemo redom. Na poveznici https://hr.wikipedia.org/wiki/Taksonomija piše: Taksonomija (grč. tassein – “svrstati”; nomos – zakon, znanost) je znanstvena disciplina koja na temelju sličnosti i razlika taksonomske jedinice kategorizira i razvrstava u skupine. One su najčešće hijerarhijski strukturirane i često u odnosu roditelj-dijete. Da li vam je jasno, naravno ne! Jer je ovo tipičan primjer kružne definicije u kojoj se jedan pojam objašnjava drugim slično nejasnim pojmom (Taksonomija taksonomskih jedinica – sve kužite zar ne?). No iz tog zapisa spoznajemo ipak da je taksonomija znanost o razvrstavanju, strukturiranju, kategoriziranju taksonomskih jedinica u skupine. A što može biti taksonomska jedinica? Ovdje smo skratili objašnjenje iz nastavka istog teksta: U početku se taksonomija odnosila samo na znanost o razvrstavnaju živih organizama, no sada se taj termin koristi u mnogo širem smislu i odnosi se na klasifikaciju gotovo svega; stvari, živih i neživih bića, mjesta, pojmova, događaja itd. Čim se nešto razvrstava, uređuje se i odnos i organizacija među jedinicama koje se razvrstavaju. Taksonomija se tako u širem smislu odnosi i na ono što se razvrstava, ali i na pravila razvrstavanja.

EU taksonomija što je to?

EU taksonomija, hmm to je neko EU razvrstavnje, ali  čega? Pitajmo Google. Prvi odgovor je na domaćoj poveznici: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/NPOO/211210_eu_taksonomija.pdf

Tamo pak piše:  EU Taksonomija je klasifikacijski alat koji daje jasne informacije koje su to investicije i aktivnosti održive i koji pomaže investitorima i tvrtkama da ulažu i u okolišno prihvatljive gospodarske aktivnosti. EU Taksonomija je popis gospodarskih aktivnosti s kriterijima uspješnosti u doprinošenju šest okolišnih ciljeva (čl.9 Uredbe o taksonomiji 2020/852). Odlično, sada je naslov ipak jasniji jer je EU taksonomija mogla biti i Uredba o veličini glavice kupusa koja se smije pojaviti na tržištu... Ali naš put do shvaćanja naslova ipak još nije gotov! U toj definiciiji EU taksonomije koju su napisali stručnjaci poziva se na čl 9. Uredbe o taksonomiji 2020/852 i daje se poveznica na uredbu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN

Ali naslov dokumenta pod ovom poveznicom nije EU uredba o taksonomiji već:

UREDBA (EU) 2020/852 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088. Čak i engleski naziv ove uredbe ne spominje taksonomiju:  Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088.

Dakle kad čujete da netko učeno govori o EU taksonomiji on zapravo govori o EU Uredbi o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja.

Zakonodavna strana EU taksonomije

EU Uredba o taksonomiji (sada bi i moja baka razumjela ovaj učeni govor!) je važan zakonodavni okvir o održivom financiranju unutar Europske unije kojim se precizno određuje pod kojim uvjetima se gospodarska djelatnost može smatrati okolišno održivom. Održivo financiranje predstavlja proces razmatranja i uzimanja u obzir okolišnih, društvenih i upravljačkih čimbenika prilikom donošenja odluke o ulaganju ili davanja ulagačkog savjeta. U praksi to bi značilo da je taksonomija klasifikacijski sustav kojim se milijarde europskog novca usmjeravaju u okolišno održive (zelene) gospodarske djelatnosti.

EU taksonomija promovira tako najvažnije i najhitnije djelovanje definirano u Akcijskom planu EU za financiranje održivog rasta. Akcijskim planom započinje provedba sveobuhvatne europske strategije održivog financiranja, a jedan od glavnih ciljeva je preusmjeravanje tokova kapitala prema održivim ulaganjima. Zato je i postojanje EU taksonomije ključno prilikom odabira održivih ulaganja odnosno ulaganja u gospodarske djelatnosti koji imaju znatan pozitivan utjecaj na klimu i okoliš.

S tim u vezi, svako poduzeće koje podliježe obvezi nefinancijskog izvještavanja u svoj godišnji izvještaj od 1. siječnja 2021. mora uključiti informacije o tome kako su i u kojoj mjeri djelatnosti poduzeća povezane s okolišno održivim gospodarskim djelatnostima.

Treba istaknuti da je EU taksonomija zamišljena kao živi organizam koji se kontinuirano razvija. Nakon što je zbog uznapredovalih klimatskih promjena prioritet dan gospodarskim djelatnostima s najvećim potencijalom doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova, kroz vrijeme će doći do uključivanja i ostalih gospodarskih djelatnosti koje mogu dati znatan doprinos okolišnim ciljevima EU-a.

Glavni razlog za donošenje EU taksonomije

Glavni razlog za donošenje EU taksonomije, tj. okvira za olakšavanje održivih ulaganja financijskog sektora i poduzeća je ostvarenje:

  • klimatskih i energetskih ciljeva EU-a za 2030. i 2050.
  • ciljeva Europskog zelenog plana i
  • tranzicije na održivo gospodarstvo.

Kako bi se neko ulaganje u gospodarsku djelatnost uopće moglo smatrati održivim ulaganjem, obavezno mora zadovoljiti četiri kriterija koja su EU taksonomijom propisana za održiva ulaganja, slika 1.

 

01 Odrzivo ulaganje u gospodarsku djelatnostSlika 1. Održivo ulaganje u gospodarsku djelatnost

 

Izazovi održivih ulaganja u gospodarsku djelatnost

Glede održivih ulaganja u gospodarsku djelatnost, u svakodnevnoj se poslovnoj praksi financijskog sektora i poduzeća pojavljuju tri velika izazova, slika 2.

 

02 Tri najveća izazova održivih ulaganja u gospodarsku djelatnostSlika 2. Tri najveća izazova održivih ulaganja u gospodarsku djelatnost

 

Nedvojbeno je da ključnu ulogu u postizanju tranzicije na održivo gospodarstvo imaju financijski sektor i poduzeća pa je stoga njihov najvažniji zadatak usmjeriti tokove kapitala prema održivim ulaganjima. Fokus održivih ulaganja je na poduzeća i projekte koji će mijenjati ili unaprjeđivati postojeće poslovne modele s ciljem postizanja održivog poslovanja.

Okolišno održiva gospodarska djelatnost

Zbog navedenih je razloga bilo neophodno razviti zajednički jezik za financijski sektor i poduzeća te jasno definirati koje se gospodarske djelatnosti smatraju okolišno održivim gospodarskim djelatnostima, slika 3.

 

03 Okolišno održiva gospodarska djelatnostSlika 3. Okolišno održiva gospodarska djelatnost

 

Radi goruće klimatske i okolišne krize s kojom se suočavaju Europska unija i cijeli svijet, u EU taksonomiji su prvo definirane okolišno održive gospodarske djelatnosti, tj. gospodarske djelatnosti koje znatno doprinose jednom ili više okolišnih ciljeva koji su propisani EU taksonomijom.

Šest okolišnih ciljeva EU taksonomije

EU taksonomijom je propisano šest okolišnih ciljeva na koje se u provedbi stavlja poseban naglasak, (famozni članak 9 . famozne Uredbe 2020/852), slika 4.

 

04 Šest okolišnih ciljeva EU taksonomijeSlika 4. Šest okolišnih ciljeva EU taksonomije

 

Temeljeno na znanstvenim spoznajama i argumentima, u EU taksonomiji je prioritet stavljen na okolišno održive gospodarske djelatnosti koje znatno doprinose prva dva okolišna cilja vezana za klimatske promjene, a ti su ciljevi ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama. Naredni korak u razvoju EU taksonomije biti će definiranje društveno održivih gospodarskih djelatnosti tj. gospodarskih djelatnosti koje znatno doprinose jednom ili više društvenih ciljeva.

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Evo nas i do konačnog razjašenjenja naslova objave! Da, tako to ide u birokratskom svijetu, a moja baka bi rekla: Sinek moj ja bum vmrla dok ti to ispričaš!

Unatoč tome što je izvorni cilj EU taksonomije stvoriti prvi „zeleni popis” okolišno održivih gospodarskih djelatnosti, početkom srpnja 2022. je na dnevni red sjednice EU parlamenta došlo glasanje o prijedlogu davanja oznake održivosti u taksonomiji projektima vezanima uz prirodni plin (fosilno gorivo) i nuklearnu energiju. Takav prijedlog uključenja projekata vezanih uz plin i nuklearnu energiju u održiva ulaganja nije u skladu s temeljnim smislom EU taksonomije. (Opa, pa ovo bi i moja baka prepoznala da nije dobro!)

Nažalost, prilikom glasanja o ovom kontroverznom prijedlogu samo je 282 od potrebnih 353 EU parlamentaraca glasalo protiv tog prijedloga. Time je, dakle, EU parlament službeno podržao označavanje plina i nuklearne energije održivima u EU taksonomiji, što bi trebalo stupiti na snagu 1. siječnja 2023. Ovakvom odlukom mogle bi se dodatno ubrzati klimatske promjene i ugroziti buduće generacije. (A moja baka bi rekla: Kamenom o loncu ili loncem o kamen, navek strada lonac, a taj lonac to smo ti mi, mali ljudi, ne ovi vučenjaki.).

Povrh toga, uključivanje plina u EU taksonomiju donosi ozbiljan rizik od sukoba s drugim zakonima Europske unije, osobito s obvezama EU-a prema Pariškom klimatskom sporazumu, Europskom propisu o klimi, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i samom taksonomijom.

Ipak, još nije sve gotovo, jer mnoge nevladine organizacije, a posebno Greenpeace, WWF i ClientEarth (sada bi moja baka pitala: A kaj ti je sad to sinek?) istražuju sve potencijalne načine, uključujući pravne radnje, kako bi zaustavili ovaj neodrživi korak i zaštitili vjerodostojnost ideje EU taksonomije. Također su uputili otvoreni poziv svim državama članicama i EU parlamentarcima da podrže njihova nastojanja.

Naposljetku nam preostaje vjera da će prevladati razum i održiva EU taksonomija! A moja baka bi na to rekla: Sinek moj dragi oni si budu već zmislili kak im kad vre boljše paše, ali ti možeš zgasiti svetlo čim ti ne treba i daj se obleci, naj po zimi v kući hoditi s kratkim rukavima, naj se tak ljuftati, ne bu dost drv za te tvoje kratke rukave.

Ništa nismo naučili od naših starih, to se možda i ne čini kao neki problem, no ni djecu ne učimo, a to već je problem! No na taj problem ne mora odgovoriti moja baka, već ja.

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

O održivom razvoju se može učiti i na svakoj trešnji

O održivom razvoju se može učiti i na svakoj trešnji

Uvod Zbog sve toplijih godina uzrokovanih globalnim zagrijavanjem i klimatskim promjenama, ovogodišnja sezona trešanja u Hrvatskoj je počela već početkom svibnja i sada je u punom jeku. Sudeći prema brojni...

12.06.2024. // Otvaranja:47

Opširnije

Tranzicijski plan za ublažavanje klimatskih promjena (- plan preživljavanja!)

Tranzicijski plan za ublažavanje klimatskih promjena (- plan preživljavanja!)

Uvod Unatoč sve brojnijim upozorenjima klimatskih znanstvenika o nesagledivim posljedicama klimatskih promjena u svim područjima života, emisije stakleničkih plinova uzrokovane ljudskim djelatnostima nastavljaju rasti. ...

14.05.2024. // Otvaranja:208

Opširnije

Važnost prirode u životu i poslovanju – Zakon o obnovi prirode

Važnost prirode u životu i poslovanju – Zakon o obnovi prirode

Uvod Važnost prirode u svakodnevnom životu i poslovanju oduvijek je neprocjenjiva. Priroda osigurava ljudima i poduzećima sve što im je potrebno za normalan život i rad, počevši od osnovnih životnih funkci...

03.04.2024. // Otvaranja:1173

Opširnije

Put do održivog gospodarstva

Put do održivog gospodarstva

Korporacije u suvremenom društvu Korporacija (engl. Corporation) u suvremenim ekonomskim sustavima je pravna osoba koja zastupa i štiti interese svojih pripadnika te ostvaruje svojom djelatnošć...

06.03.2024. // Otvaranja:1495

Opširnije

Nova epoha europskog izvještavanja o održivosti poduzeća

Nova epoha europskog izvještavanja o održivosti poduzeća

Uvod Od početka 2024. na određena velika poduzeća u Europskoj uniji primjenjuju se Europski standardi za izvještavanje o održivosti (engl. European Sustainability Reporting Standards, ESRS) za fina...

29.01.2024. // Otvaranja:1318

Opširnije

Održivi razvoj je stvar zdravog razuma

Održivi razvoj je stvar zdravog razuma

Uvod Održivi razvoj čovječanstvu omogućuje nastavak života i poslovanja na planetu Zemlji. Pojam održivog razvoja definiran je na inicijativu Ujedinjenih naroda (UN) davne 1987. godine u Izvještaju Svjetske ...

11.01.2024. // Otvaranja:640

Opširnije

Europski standardi za izvještavanje o održivosti

Europski standardi za izvještavanje o održivosti

Uvod U prosincu 2022.  usvojenim promjenama Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (engl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) propisano je da velika poduzeća, mala i s...

04.12.2023. // Otvaranja:922

Opširnije

Klimatska priča iz povoljnije budućnosti Slavonije 2030. - Slavonski Brod

Priča je bazirana na znanstvenoj literaturi, scenarijima i predviđanjima znanstvenika iz međunarodnog Panela za klimatske promjene (IPCC) koji djeluje u sklopu Ujedinjenih naroda (UN). Dijeljenje priče je potaknuto novo...

29.11.2023. // Otvaranja:324

Opširnije

Zime u Podravini nekada i sada - Klimatska svjedočanstva hrvatskih krajeva

Zime u Podravini nekada i sada - Klimatska svjedočanstva hrvatskih krajeva

Kako priliči zemljopisnom području s umjerenom kontinentalnom klimom, nekada su zime u Podravini bile hladne i obilovale su snijegom. Temperature zraka su se nerijetko spuštale i do - 20 °C, a razdoblja niskih...

29.11.2023. // Otvaranja:484

Opširnije

Klimatska priča iz neželjene budućnosti Slavonije _ Slavonski Brod 2030.

Priča je bazirana na znanstvenoj literaturi, scenarijima i predviđanjima znanstvenika iz međunarodnog Panela za klimatske promjene (IPCC) koji djeluje u sklopu Ujedinjenih naroda (UN). Dijeljenje priče je potaknuto novo...

27.11.2023. // Otvaranja:288

Opširnije

POZIV Klimatska svjedočanstva hrvatskih krajeva - Otvorena inicijativa

POZIV Klimatska svjedočanstva hrvatskih krajeva - Otvorena inicijativa

Da bi se klimatske promjene doživjele iz prve ruke, već godinama nije potrebno putovati na udaljena mjesta. Klima se ubrzano mijenja i u hrvatskim krajevima. Stoga vas pozivamo da podržite otvorenu inicijativu objavljiv...

13.11.2023. // Otvaranja:313

Opširnije

EU želi zabraniti neutemeljene tvrdnje o “klimatski neutralnim” proizvodima

EU želi zabraniti neutemeljene tvrdnje o “klimatski neutralnim” proizvodima

Uvod Europska unija (EU) želi uvesti stroge propise za tvrdnje poduzeća koje se odnose na zaštitu okoliša. Ciljevi uvođenja strogih propisa su: borba protiv “greenwashinga” (zelenog ...

02.11.2023. // Otvaranja:358

Opširnije

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Uvod Poslovanje svih poduzeća na planetu Zemlji danas se odvija u uvjetima klimatske krize i rastućih rizika klimatskih promjena (klimatskih rizika). Shodno tome, Europski parlament je već krajem mjeseca studenog 2019. ...

29.09.2023. // Otvaranja:520

Opširnije

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Zastrašujuća je činjenica da u Europskoj uniji tijekom samo jednog mjeseca nastane više od 1 milijun tona tekstilnog otpada, što rezultira s čak 12,6 milijuna tona tekstilnog otpada na godi...

31.08.2023. // Otvaranja:485

Opširnije

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Uvod Poslovanje suvremenog poduzeća zahtijeva promjenu poslovne paradigme u smjeru održivosti – od tradicionalnog usmjerenja poduzeća na ekonomski rezultat i profit prema sveobuhvatnom konceptu poslovanja koji se ...

28.07.2023. // Otvaranja:476

Opširnije

Održivi razvoj i neodrživi svijet, dokle možemo tako? (Hlebar i Tudor)

Promjena klime je prvi, ali ne i jedini odgovor Zemlje na atak civilizacije na nju i nas same. Zašto je svakom vrapcu već jasno da ne možemo nastaviti raditi po starom? A zašto nama ljudima nije? Jest jasno...

28.07.2023. // Otvaranja:478

Opširnije