Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Od svih okolišnih tema koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti, nedvojbeno se u fokusu nalaze klimatske promjene koje predstavljaju najveću prijetnju opstanku naše civilizacije. Istovremeno, klimatske promjene svojim rastućim negativnim utjecajima na okolišno, društveno i ekonomsko okruženje u kojem poduzeća posluju, predstavljaju jedan od najvećih izazova za njihovu dugoročnu održivost. Stoga se može očekivati da velika poduzeća redovno razmatraju klimatske promjene u svom poslovanju te kontinuirano izvještavaju o njima.

Istraživački uzorak velikih poduzeća

Na temelju postojeće regulative i smjernica za nefinancijsko izvještavanje poduzeća, istraživačkim uzorkom su obuhvaćena sva velika poduzeća u Hrvatskoj koja su bila subjekti od javnog interesa (dionička društva) i koja su imala više od 500 zaposlenih na 31.12.2019. i time obavezu nefinancijskog izvještavanja. Takvih velikih poduzeća je bilo ukupno 68.  U Smjernicama za izvještavanje o informacijama povezanima s klimom jasno se ističe da će ključnu ulogu u prelasku na klimatski neutralno gospodarstvo otporno na klimatske promjene imati upravo velika poduzeća: trgovačka društva i financijske institucije. Strukturu istraživačkog uzorka velikih poduzeća u Hrvatskoj prema njihovoj vrsti prikazuje slika 1.

 

1 Struktura istrazivackog uzorka prema vrsti velikih poduzeca u Hrvatskoj 2019Slika 1. Struktura istraživačkog uzorka prema vrsti velikih poduzeća u Hrvatskoj (2019.)

 

Istraživanje izvještavanja velikih poduzeća iz odabranog uzorka u Hrvatskoj o klimatskim promjenama provedeno je proučavanjem javno objavljenih nefinancijskih godišnjih izvještaja poduzeća za 2019., a koji su dostupni na njihovim internetskim stranicama.

Rezultati istraživanja

Rezultati istraživanja pokazuju da je broj velikih poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o klimatskim promjenama puno manji (oko 2,5 puta) od broja velikih poduzeća koja ne izvještavaju o klimatskim promjenama. Tako je u definiranom istraživačkom uzorku pronađeno samo 19 velikih poduzeća koja izvještavaju o klimatskim promjenama, dok ih čak 49 uopće ne spominje klimatske promjene u svojim javno dostupnim izvještajima, slika 2. i slika 3.

 

2 Izvjestavanje velikih poduzeca u Hrvatskoj o klimatskim promjenama 2019Slika 2. Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o klimatskim promjenama (2019.)

 

Može se stoga zaključiti da klimatske promjene u većini velikih poduzeća u Hrvatskoj još nisu niti na obzoru njihovih poslovnih razmišljanja i razmatranja. To naravno rezultira neobjavljivanjem informacija koje su povezane s klimom i klimatskim promjenama.

Detaljnijim uvidom u gospodarske djelatnosti 19 velikih poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o klimatskim promjenama prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD-u), dolazi se do spoznaje da najveći značaj klimatskim promjenama za poslovanje u 2019. pridaju velika poduzeća iz prerađivačke industrije (6 poduzeća), turizma (5 poduzeća) te financijskih djelatnosti i osiguranja (4 poduzeća).

 

3 Udio velikih poduzeca u Hrvatskoj koja izvjestavaju o klimatskim promjenama 2019Slika 3. Udio velikih poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o klimatskim promjenama (2019.)

 

Ovakvi rezultati istraživanja upućuju na postojanje velikog prostora za napredak na području obaveznog formalnog izvještavanja velikih poduzeća u Hrvatskoj o utjecaju poduzeća na klimu i utjecaja klimatskih promjena na poduzeće,  a time sigurno i do suštinskog pozitivnog djelovanja, jer izvještavanje nikako nije samo sebi svrha. Nekoliko primjera dobre prakse u izvještavanju za 2019. su izvještaji poduzeća: AD Plastik d.d., Adris Grupa d.d., Ericsson Nikola Tesla d.d., HEP d.d., INA d.d. i Valamar Riviera d.d., itd.

Zaključak

U ovom istraživanju spoznalo se da je tek nešto više od četvrtine velikih poduzeća u Hrvatskoj za 2019. godinu izvještavalo o klimatskim promjenama, dok ih gotovo tri četvrtine uopće u svojim javno dostupnim izvještajima nije spominjalo klimatske promjene. Vrijedilo bi isto istražiti za 2020., 2021. (kao Covid godine) i uskoro 2022. gdje će se možda ipak uočiti popravljanje stanja.

Uzimajući u obzir ambiciozne klimatske ciljeve koje je EU utvrdila do 2030. i 2050. (smanjenje emisije stakleničkih plinova za najmanje 55 % do kraja ovog desetljeća i klimatska neutralnost Europe do polovice stoljeća), pred velikim poduzećima u Hrvatskoj stoji izazovan put do njihova ostvarenja. Zabrinjava činjenica da se među 19 velikih poduzeća u Hrvatskoj u 2019. godinu koja su izvještavala o klimatskim promjenama nalaze samo 4 financijske institucije. One su, uz trgovačka društva, ključne za prijelaz na klimatski neutralno gospodarstvo otporno na klimatske promjene. Upravo financijske institucije i trgovačka društva kroz suradnju mogu i moraju učinkovito:

  • usmjeravati tokove kapitala prema održivim ulaganjima, osobito onima koja pokreću rješenja za ublažavanje klimatskih promjena,
  • prepoznavati ulagačke rizike čiji su pokretač klimatski i s klimom povezani okolišni i društveni problemi,
  • upravljati tim rizicima.

 

Matija Hlebar

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Zastrašujuća je činjenica da u Europskoj uniji tijekom samo jednog mjeseca nastane više od 1 milijun tona tekstilnog otpada, što rezultira s čak 12,6 milijuna tona tekstilnog otpada na godi...

31.08.2023. // Otvaranja:62

Opširnije

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Uvod Poslovanje suvremenog poduzeća zahtijeva promjenu poslovne paradigme u smjeru održivosti – od tradicionalnog usmjerenja poduzeća na ekonomski rezultat i profit prema sveobuhvatnom konceptu poslovanja koji se ...

28.07.2023. // Otvaranja:86

Opširnije

Održivi razvoj i neodrživi svijet, dokle možemo tako? (Hlebar i Tudor)

Promjena klime je prvi, ali ne i jedini odgovor Zemlje na atak civilizacije na nju i nas same. Zašto je svakom vrapcu već jasno da ne možemo nastaviti raditi po starom? A zašto nama ljudima nije? Jest jasno...

28.07.2023. // Otvaranja:105

Opširnije

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Uvod Dužna pažnja prema smanjenju negativnih utjecaja poduzeća na ljude i okoliš postaje jedna od obveza pri upravljanju poduzećem. Ovisno o veličini poduzeća obveza dužne pažnje će u Europskoj uniji biti u primj...

27.06.2023. // Otvaranja:131

Opširnije

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost ima vrlo različito značenje za različita poduzeća, a time i za njihov pristup održivosti. Izvor takve različitosti nalazi se u poslovnim modelima poduzeća, vrsti i opsegu prilika i rizika s kojima se poduzeće s...

31.05.2023. // Otvaranja:166

Opširnije

Zašto je EU donijela novu Direktivu za održivo poslovanje?

Za održivo poslovanje i život općenito od presudne je važnosti očuvati stabilnost klimatskog sustava Zemlje jer o njemu ovisi budućnost cjelokupnog gospodarstva i čovječanstva, tj. održivost svega što je ljudska...

04.05.2023. // Otvaranja:201

Opširnije

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Ja i planet Zemlja Sklon sam vjerovati da je jedinstveni ekosustav Zemlje i snažan i izdržljiv i samoobnovljiv. Unatoč takvom uvjerenju, osjećam crva sumnje da naš zajednički ekosustav postaje ipak i osjetljiviji...

23.03.2023. // Otvaranja:290

Opširnije

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Suština nove EU Direktive za održivo poslovanje je transformacija poslovnih modela poduzeća prema održivosti s ciljem prijelaza na održivo europsko i svjetsko gospodarstvo. Za ostvarenje tog cilja neophodna je pon...

16.02.2023. // Otvaranja:338

Opširnije

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Od svih okolišnih tema koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti, nedvojbeno se u fokusu nalaze klimatske promjene koje predstavljaju najveću prijetnju opstanku naše civilizacije. Istovremeno...

10.01.2023. // Otvaranja:387

Opširnije

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Utjecaj klimatskih promjena na lokalnoj razini prikazuje se na primjeru koprivničkog kraja u kojem živim. Koprivnički kraj nalazi se u ruralnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, na području Podravine (uz rijeku Dravu). Nje...

14.12.2022. // Otvaranja:454

Opširnije

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Pojam taksonomija Većina nas će zastati već na naslovu: što znači taksonomija uopće, a onda što znači održiva ili neodrživa taksonomija? Od prefiksa EU ježi vam se kosa jer miriši na birokratska pos...

24.10.2022. // Otvaranja:519

Opširnije

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Glavni razlozi za donošenje Europskog zelenog plana Europska unija i cijeli svijet danas se suočavaju s gorućim klimatskim i okolišnim izazovima, slika 1. Zato je najveći prioritet Europske unije plansko p...

14.09.2022. // Otvaranja:577

Opširnije

Europska unija i klimatske promjene

Europska unija i klimatske promjene

Borba protiv klimatskih promjena ključna je za budućnost Europe i svijeta. Europska unija (EU) je odlučna u svom doprinosu podizanju razine globalne ambicije za smanjenje emisija stakleničkih plinova i preuzimanju l...

18.08.2022. // Otvaranja:572

Opširnije

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Od svih tema održivosti koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti u fokusu se nalaze klimatske promjene jer predstavljaju najveću prijetnju i izazov opstanku naše civilizacije. Već godinama postoji&...

05.07.2022. // Otvaranja:581

Opširnije

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku   Još uvijek se sabiru dojmovi i zbrajaju štete od posljedica olujnih nevremena koja su posljednjih dana pogodila razli...

20.06.2022. // Otvaranja:534

Opširnije

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Direktivom o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU) izmijenjena je Računovodstvena direktiva (Direktiva 2013/34/EU). Tom izmjenom je velikim gospodarskim subjektima uz obvezu objavljivanja godi&scaron...

15.06.2022. // Otvaranja:520

Opširnije