Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Od svih okolišnih tema koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti, nedvojbeno se u fokusu nalaze klimatske promjene koje predstavljaju najveću prijetnju opstanku naše civilizacije. Istovremeno, klimatske promjene svojim rastućim negativnim utjecajima na okolišno, društveno i ekonomsko okruženje u kojem poduzeća posluju, predstavljaju jedan od najvećih izazova za njihovu dugoročnu održivost. Stoga se može očekivati da velika poduzeća redovno razmatraju klimatske promjene u svom poslovanju te kontinuirano izvještavaju o njima.

Istraživački uzorak velikih poduzeća

Na temelju postojeće regulative i smjernica za nefinancijsko izvještavanje poduzeća, istraživačkim uzorkom su obuhvaćena sva velika poduzeća u Hrvatskoj koja su bila subjekti od javnog interesa (dionička društva) i koja su imala više od 500 zaposlenih na 31.12.2019. i time obavezu nefinancijskog izvještavanja. Takvih velikih poduzeća je bilo ukupno 68.  U Smjernicama za izvještavanje o informacijama povezanima s klimom jasno se ističe da će ključnu ulogu u prelasku na klimatski neutralno gospodarstvo otporno na klimatske promjene imati upravo velika poduzeća: trgovačka društva i financijske institucije. Strukturu istraživačkog uzorka velikih poduzeća u Hrvatskoj prema njihovoj vrsti prikazuje slika 1.

 

1 Struktura istrazivackog uzorka prema vrsti velikih poduzeca u Hrvatskoj 2019Slika 1. Struktura istraživačkog uzorka prema vrsti velikih poduzeća u Hrvatskoj (2019.)

 

Istraživanje izvještavanja velikih poduzeća iz odabranog uzorka u Hrvatskoj o klimatskim promjenama provedeno je proučavanjem javno objavljenih nefinancijskih godišnjih izvještaja poduzeća za 2019., a koji su dostupni na njihovim internetskim stranicama.

Rezultati istraživanja

Rezultati istraživanja pokazuju da je broj velikih poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o klimatskim promjenama puno manji (oko 2,5 puta) od broja velikih poduzeća koja ne izvještavaju o klimatskim promjenama. Tako je u definiranom istraživačkom uzorku pronađeno samo 19 velikih poduzeća koja izvještavaju o klimatskim promjenama, dok ih čak 49 uopće ne spominje klimatske promjene u svojim javno dostupnim izvještajima, slika 2. i slika 3.

 

2 Izvjestavanje velikih poduzeca u Hrvatskoj o klimatskim promjenama 2019Slika 2. Izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o klimatskim promjenama (2019.)

 

Može se stoga zaključiti da klimatske promjene u većini velikih poduzeća u Hrvatskoj još nisu niti na obzoru njihovih poslovnih razmišljanja i razmatranja. To naravno rezultira neobjavljivanjem informacija koje su povezane s klimom i klimatskim promjenama.

Detaljnijim uvidom u gospodarske djelatnosti 19 velikih poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o klimatskim promjenama prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD-u), dolazi se do spoznaje da najveći značaj klimatskim promjenama za poslovanje u 2019. pridaju velika poduzeća iz prerađivačke industrije (6 poduzeća), turizma (5 poduzeća) te financijskih djelatnosti i osiguranja (4 poduzeća).

 

3 Udio velikih poduzeca u Hrvatskoj koja izvjestavaju o klimatskim promjenama 2019Slika 3. Udio velikih poduzeća u Hrvatskoj koja izvještavaju o klimatskim promjenama (2019.)

 

Ovakvi rezultati istraživanja upućuju na postojanje velikog prostora za napredak na području obaveznog formalnog izvještavanja velikih poduzeća u Hrvatskoj o utjecaju poduzeća na klimu i utjecaja klimatskih promjena na poduzeće,  a time sigurno i do suštinskog pozitivnog djelovanja, jer izvještavanje nikako nije samo sebi svrha. Nekoliko primjera dobre prakse u izvještavanju za 2019. su izvještaji poduzeća: AD Plastik d.d., Adris Grupa d.d., Ericsson Nikola Tesla d.d., HEP d.d., INA d.d. i Valamar Riviera d.d., itd.

Zaključak

U ovom istraživanju spoznalo se da je tek nešto više od četvrtine velikih poduzeća u Hrvatskoj za 2019. godinu izvještavalo o klimatskim promjenama, dok ih gotovo tri četvrtine uopće u svojim javno dostupnim izvještajima nije spominjalo klimatske promjene. Vrijedilo bi isto istražiti za 2020., 2021. (kao Covid godine) i uskoro 2022. gdje će se možda ipak uočiti popravljanje stanja.

Uzimajući u obzir ambiciozne klimatske ciljeve koje je EU utvrdila do 2030. i 2050. (smanjenje emisije stakleničkih plinova za najmanje 55 % do kraja ovog desetljeća i klimatska neutralnost Europe do polovice stoljeća), pred velikim poduzećima u Hrvatskoj stoji izazovan put do njihova ostvarenja. Zabrinjava činjenica da se među 19 velikih poduzeća u Hrvatskoj u 2019. godinu koja su izvještavala o klimatskim promjenama nalaze samo 4 financijske institucije. One su, uz trgovačka društva, ključne za prijelaz na klimatski neutralno gospodarstvo otporno na klimatske promjene. Upravo financijske institucije i trgovačka društva kroz suradnju mogu i moraju učinkovito:

  • usmjeravati tokove kapitala prema održivim ulaganjima, osobito onima koja pokreću rješenja za ublažavanje klimatskih promjena,
  • prepoznavati ulagačke rizike čiji su pokretač klimatski i s klimom povezani okolišni i društveni problemi,
  • upravljati tim rizicima.

 

Matija Hlebar

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost ima vrlo različito značenje za različita poduzeća, a time i za njihov pristup održivosti. Izvor takve različitosti nalazi se u poslovnim modelima poduzeća, vrsti i opsegu prilika i rizika s kojima se poduzeće s...

31.05.2023. // Otvaranja:13

Opširnije

Zašto je EU donijela novu Direktivu za održivo poslovanje?

Za održivo poslovanje i život općenito od presudne je važnosti očuvati stabilnost klimatskog sustava Zemlje jer o njemu ovisi budućnost cjelokupnog gospodarstva i čovječanstva, tj. održivost svega što je ljudska...

04.05.2023. // Otvaranja:67

Opširnije

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Ja i planet Zemlja Sklon sam vjerovati da je jedinstveni ekosustav Zemlje i snažan i izdržljiv i samoobnovljiv. Unatoč takvom uvjerenju, osjećam crva sumnje da naš zajednički ekosustav postaje ipak i osjetljiviji...

23.03.2023. // Otvaranja:150

Opširnije

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Suština nove EU Direktive za održivo poslovanje je transformacija poslovnih modela poduzeća prema održivosti s ciljem prijelaza na održivo europsko i svjetsko gospodarstvo. Za ostvarenje tog cilja neophodna je pon...

16.02.2023. // Otvaranja:212

Opširnije

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Od svih okolišnih tema koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti, nedvojbeno se u fokusu nalaze klimatske promjene koje predstavljaju najveću prijetnju opstanku naše civilizacije. Istovremeno...

10.01.2023. // Otvaranja:281

Opširnije

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Utjecaj klimatskih promjena na lokalnoj razini prikazuje se na primjeru koprivničkog kraja u kojem živim. Koprivnički kraj nalazi se u ruralnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, na području Podravine (uz rijeku Dravu). Nje...

14.12.2022. // Otvaranja:334

Opširnije

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Pojam taksonomija Većina nas će zastati već na naslovu: što znači taksonomija uopće, a onda što znači održiva ili neodrživa taksonomija? Od prefiksa EU ježi vam se kosa jer miriši na birokratska pos...

24.10.2022. // Otvaranja:398

Opširnije

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Glavni razlozi za donošenje Europskog zelenog plana Europska unija i cijeli svijet danas se suočavaju s gorućim klimatskim i okolišnim izazovima, slika 1. Zato je najveći prioritet Europske unije plansko p...

14.09.2022. // Otvaranja:472

Opširnije

Europska unija i klimatske promjene

Europska unija i klimatske promjene

Borba protiv klimatskih promjena ključna je za budućnost Europe i svijeta. Europska unija (EU) je odlučna u svom doprinosu podizanju razine globalne ambicije za smanjenje emisija stakleničkih plinova i preuzimanju l...

18.08.2022. // Otvaranja:465

Opširnije

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Od svih tema održivosti koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti u fokusu se nalaze klimatske promjene jer predstavljaju najveću prijetnju i izazov opstanku naše civilizacije. Već godinama postoji&...

05.07.2022. // Otvaranja:471

Opširnije

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku   Još uvijek se sabiru dojmovi i zbrajaju štete od posljedica olujnih nevremena koja su posljednjih dana pogodila razli...

20.06.2022. // Otvaranja:439

Opširnije

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Direktivom o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU) izmijenjena je Računovodstvena direktiva (Direktiva 2013/34/EU). Tom izmjenom je velikim gospodarskim subjektima uz obvezu objavljivanja godi&scaron...

15.06.2022. // Otvaranja:430

Opširnije

Regulatorni okvir za održivo poslovanje

Regulatorni okvir za održivo poslovanje

U sklopu inicijative za održivi razvoj gospodarstva određene su tri osnovne skupine ciljeva koji se žele postići: okolišni (eng. environmental, E), društveni (eng. social, S), upravljački (eng. governmental...

17.05.2022. // Otvaranja:489

Opširnije

Kako su odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj doprinjeli PBZ i UZOR HR?

Najnoviji doprinos odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj koji je ostvaren u suradnji s Privrednom bankom Zagreb (PBZ):   Zahvaljujući PBZ-u svi su predškolci u Dječjem vrtiću Čigra u Zagrebu dob...

28.03.2022. // Otvaranja:533

Opširnije

Donacijom UZOR-a i Končara učenici dobili priručnike za održivi razvoj

Donacijom UZOR-a i Končara učenici dobili priručnike za održivi razvoj

Povodom Svjetskog dana šuma i Svjetskog dana voda u utorak 22. ožujka 2022. učenici 3.-ih razreda Osnovne škole „Đuro Ester“ i 3. r. Područne škole Vinica primili su na dar priručnike za ...

23.03.2022. // Otvaranja:547

Opširnije

Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Prilagodba poslovanja klimatskim promjenama odnosi se na aktivnosti koje poduzeće provodi u svrhu predviđanja štetnih učinaka klimatskih promjena i poduzimanja odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje &...

16.03.2022. // Otvaranja:616

Opširnije