Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Uvod

Dužna pažnja prema smanjenju negativnih utjecaja poduzeća na ljude i okoliš postaje jedna od obveza pri upravljanju poduzećem. Ovisno o veličini poduzeća obveza dužne pažnje će u Europskoj uniji biti u primjeni za tri ili četiri godine, s time da će manja poduzeća moći obvezu odgoditi za još godinu dana.

U lipnju 2023. godine Europski parlament je na svojoj sjednici usvojio stajalište o pravilima za uključivanje dužne pažnje u upravljanje poduzećima na području Europske unije. Pregovaračko stajalište Parlamenta za razgovore o dužnoj pažnji s državama članicama EU-a usvojeno je s uvjerljivom većinom glasova eurozastupnika.  Eurozastupnici žele usmjeriti poduzeća na području EU-a prema smanjenju  negativnog utjecaja poduzeća na ljude i na okoliš.

Poduzeća obveznici dužne pažnje

Nova pravila za uključivanje dužne pažnje u upravljanje poduzećima na području EU-a primjenjivat će se na poduzeća sa sjedištem u EU-u i na poduzeća sa sjedištem izvan EU-a, bez obzira na gospodarski sektor kojem pripadaju, slika 1. Poduzeća obveznici dužne pažnje će identificirati i tamo gdje je potrebno spriječiti, prekinuti ili ublažiti negativan utjecaj svojih aktivnosti na ljude (npr. dječji rad, ropstvo, izrabljivanje radne snage) i na okoliš (npr. onečišćenje, degradaciju okoliša, gubitak bioraznolikosti). Povrh toga poduzeća obveznici dužne pažnje će pratiti i procjenjivati negativne utjecaje svojih partnera u cijelom lancu vlastitih aktivnosti, što tako uključuje dobavljače, subjekte povezane sa skladištenjem, transportom, distribucijom i prodajom proizvoda, gospodarenjem otpadom i sl.

 

Slide2 scaledSlika 1. Poduzeća obveznici dužne pažnje

 

Zahtjevi dužne pažnje za poduzeća

Poduzeća će svoje poslovanje morati uskladiti s ciljevima Pariškog klimatskog sporazuma i provesti plan tranzicije na klimatski neutralno gospodarstvo, sve s konačnim ciljem ograničavanja globalnog zatopljenja na 1,5 °C. Tako će primjerice u velikim poduzećima s više od 1000 zaposlenika ispunjavanje ovih ciljeva utjecati i na varijabilni dio plaće predsjednika uprave ili glavnog direktora. Zahtjevi dužne pažnje odnosit će se i na suradnju s izravnim poslovnim partnerima s kojima poduzeće surađuje, ali i na institucije i aktiviste za ljudska prava i zaštitu okoliša. Djelovanje s dužnom pažnjom podržat će se mogućnošću mehanizma žalbe na poslovanje poduzeća i obvezom praćenja provođenja mjera dužne pažnje, slika 2.

 

Slide3 scaledSlika 2. Zahtjevi dužne pažnje za poduzeća

 

Nadzor nad obvezom dužne pažnje i moguće sankcije za poduzeća

Nadzor nad obvezom dužne pažnje i moguće sankcije za poduzeća provodit će nacionalna nadzorna tijela na razini svake države članice. Poduzeća koja se neće pridržavati obveze dužne pažnje snosit će odgovornost za štetu učinjenu ljudima i okolišu te će biti sankcionirana na odgovarajući način, slika 3.

 

Slide4 scaledSlika 3. Moguće sankcije za poduzeća

 

Zaključno

Europski parlament kontinuirano poziva na veću odgovornost poduzeća prema identificiranju negativnih utjecaja poslovanja poduzeća na ljude i na okoliš, potom na slijedno utvrđivanje i provođenje sveobuhvatnih postupaka za izbjegavanje ili ublažavanje tih negativnih utjecaja.

Usvojeno stajalište Europskog parlamenta o dužnoj pažnji poduzeća predstavlja svojevrsnu prekretnicu u promišljanju uloge poduzeća u društvu. Obveza dužne pažnje usmjerena je prema budućnosti cjelokupnog društva s poduzećima koja se prema ljudima i okolišu odnose odgovorno, a nikako ne s poduzećima koja izrabljuju ljude i uništavaju okoliš.

 

Matija Hlebar

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Zastrašujuća je činjenica da u Europskoj uniji tijekom samo jednog mjeseca nastane više od 1 milijun tona tekstilnog otpada, što rezultira s čak 12,6 milijuna tona tekstilnog otpada na godi...

31.08.2023. // Otvaranja:62

Opširnije

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Uvod Poslovanje suvremenog poduzeća zahtijeva promjenu poslovne paradigme u smjeru održivosti – od tradicionalnog usmjerenja poduzeća na ekonomski rezultat i profit prema sveobuhvatnom konceptu poslovanja koji se ...

28.07.2023. // Otvaranja:85

Opširnije

Održivi razvoj i neodrživi svijet, dokle možemo tako? (Hlebar i Tudor)

Promjena klime je prvi, ali ne i jedini odgovor Zemlje na atak civilizacije na nju i nas same. Zašto je svakom vrapcu već jasno da ne možemo nastaviti raditi po starom? A zašto nama ljudima nije? Jest jasno...

28.07.2023. // Otvaranja:105

Opširnije

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Uvod Dužna pažnja prema smanjenju negativnih utjecaja poduzeća na ljude i okoliš postaje jedna od obveza pri upravljanju poduzećem. Ovisno o veličini poduzeća obveza dužne pažnje će u Europskoj uniji biti u primj...

27.06.2023. // Otvaranja:131

Opširnije

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost ima vrlo različito značenje za različita poduzeća, a time i za njihov pristup održivosti. Izvor takve različitosti nalazi se u poslovnim modelima poduzeća, vrsti i opsegu prilika i rizika s kojima se poduzeće s...

31.05.2023. // Otvaranja:166

Opširnije

Zašto je EU donijela novu Direktivu za održivo poslovanje?

Za održivo poslovanje i život općenito od presudne je važnosti očuvati stabilnost klimatskog sustava Zemlje jer o njemu ovisi budućnost cjelokupnog gospodarstva i čovječanstva, tj. održivost svega što je ljudska...

04.05.2023. // Otvaranja:201

Opširnije

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Ja i planet Zemlja Sklon sam vjerovati da je jedinstveni ekosustav Zemlje i snažan i izdržljiv i samoobnovljiv. Unatoč takvom uvjerenju, osjećam crva sumnje da naš zajednički ekosustav postaje ipak i osjetljiviji...

23.03.2023. // Otvaranja:290

Opširnije

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Suština nove EU Direktive za održivo poslovanje je transformacija poslovnih modela poduzeća prema održivosti s ciljem prijelaza na održivo europsko i svjetsko gospodarstvo. Za ostvarenje tog cilja neophodna je pon...

16.02.2023. // Otvaranja:337

Opširnije

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Od svih okolišnih tema koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti, nedvojbeno se u fokusu nalaze klimatske promjene koje predstavljaju najveću prijetnju opstanku naše civilizacije. Istovremeno...

10.01.2023. // Otvaranja:386

Opširnije

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Utjecaj klimatskih promjena na lokalnoj razini prikazuje se na primjeru koprivničkog kraja u kojem živim. Koprivnički kraj nalazi se u ruralnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, na području Podravine (uz rijeku Dravu). Nje...

14.12.2022. // Otvaranja:454

Opširnije

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Pojam taksonomija Većina nas će zastati već na naslovu: što znači taksonomija uopće, a onda što znači održiva ili neodrživa taksonomija? Od prefiksa EU ježi vam se kosa jer miriši na birokratska pos...

24.10.2022. // Otvaranja:519

Opširnije

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Glavni razlozi za donošenje Europskog zelenog plana Europska unija i cijeli svijet danas se suočavaju s gorućim klimatskim i okolišnim izazovima, slika 1. Zato je najveći prioritet Europske unije plansko p...

14.09.2022. // Otvaranja:577

Opširnije

Europska unija i klimatske promjene

Europska unija i klimatske promjene

Borba protiv klimatskih promjena ključna je za budućnost Europe i svijeta. Europska unija (EU) je odlučna u svom doprinosu podizanju razine globalne ambicije za smanjenje emisija stakleničkih plinova i preuzimanju l...

18.08.2022. // Otvaranja:571

Opširnije

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Od svih tema održivosti koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti u fokusu se nalaze klimatske promjene jer predstavljaju najveću prijetnju i izazov opstanku naše civilizacije. Već godinama postoji&...

05.07.2022. // Otvaranja:581

Opširnije

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku   Još uvijek se sabiru dojmovi i zbrajaju štete od posljedica olujnih nevremena koja su posljednjih dana pogodila razli...

20.06.2022. // Otvaranja:534

Opširnije

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Direktivom o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU) izmijenjena je Računovodstvena direktiva (Direktiva 2013/34/EU). Tom izmjenom je velikim gospodarskim subjektima uz obvezu objavljivanja godi&scaron...

15.06.2022. // Otvaranja:520

Opširnije