Važnost prirode u životu i poslovanju – Zakon o obnovi prirode

Uvod

Važnost prirode u svakodnevnom životu i poslovanju oduvijek je neprocjenjiva. Priroda osigurava ljudima i poduzećima sve što im je potrebno za normalan život i rad, počevši od osnovnih životnih funkcija poput zraka za disanje, vode za hidratizaciju organizma ili hrane koju ljudsko tijelo pretvara u energiju neophodnu za sve aktivnosti.

Ljudska civilizacija je u potpunosti ovisna o prirodi i prirodnom kapitalu, iako toga prečesto nije svjesna. U postojećem je društvenom i ekonomskom uređenju stvoren privid primarne ljudske ovisnosti o materijalnim dobrima i financijskom kapitalu (novcu). Unatoč tome što je novac u potrošačkom društvu postao temeljno mjerilo svih vrijednosti, bez prirodnih resursa nisu mogući ni život ni stvaranje novih materijalnih vrijednosti.

Alarmantno stanje prirode u Europskoj uniji (EU)

Najnovije spoznaje znanstvenika pokazuju da je više od 80 % europskih prirodnih staništa u lošem stanju! Istraživanje Europske agencije za okoliš “Stanje prirode u EU” pokazalo je da unatoč značajnim naporima država članica i određenim poboljšanjima, bioraznolikost u EU-u nastavlja opadati i suočava se s trendovima pogoršanja. To su izravne posljedice  promjena u korištenju kopna i mora, prekomjernog iskorištavanja prirodnih resursa i neodrživih praksi upravljanja, kao i promjena vodnog režima, onečišćenja, invazivnih stranih vrsta i klimatskih promjena.

Iako su pokretači degradacije prirodnih staništa i smanjenja broja vrsta na području EU-u različiti, od poljoprivrede i poljoprivrednih aktivnosti dolazi najveći ukupni pritisak u negativnom smjeru. Nakon poljoprivrede, po veličini negativnog pritiska na prirodna staništa i vrste, slijede urbanizacija i šumarstvo. Onečišćenje, posebice zbog poljoprivrede i urbanizacije, iznimno loše utječe na širok raspon prirodnih staništa i vrsta.

Unatoč tome što neke vrste i staništa pokazuju znakove poboljšanja kroz poduzete mjere iz EU Strategije bioraznolikosti do 2020., oporavak bioraznolikosti nije bio dovoljan za ispunjenje ciljeva te strategije. Osobno, svako proljeće iznova se veselim prolaskom kroz šumu koja se budi u proljeće uvjeravajući sam sebe da je priroda opet odradila posao – čovjeku usprkos, slika 1. Osjećaji i toplina proljeća na trenutak preplave racionalne misli o okrutnoj stvarnosti klimatskih promjena oko nas.

 

1 bioraznolikostSlika 1. Primjer bioraznolikosti u bjelogoričnoj šumi nedaleko Koprivnice, Foto: Matija Hlebar

 

Zakon EU-a o obnovi prirode

U svojoj rezoluciji od 9. lipnja 2021. o Strategiji EU-a za bioraznolikost do 2030. Europski parlament odlučno je pozdravio posvećenost izradi zakonodavnog prijedloga s obvezujućim ciljevima obnove prirode. Osim toga Parlament je smatrao da bi zakonodavni prijedlog, uz opći cilj obnove prirode, trebao uključivati ciljeve obnove usmjerene na ekosustave, staništa i vrste. Time bi se obuhvatile šume, travnjaci, močvarna područja, tresetišta, oprašivači, rijeke slobodnog toka, obalna područja i morski ekosustavi.

U okružju klimatske i okolišne krize koju je Parlament proglasio još krajem 2019., uslijedila je dugotrajna i neizvjesna rasprava o prihvatljivosti i donošenju Zakona o obnovi prirode (engl. Nature Restoration Law). Naposljetku, pred mjesec dana, 27. veljače 2024., Parlament je izglasao taj Zakon koji sadrži niz ciljeva i mjera za obnovu svih degradiranih prirodnih staništa EU-a u čijem provođenju moraju sudjelovati sve zemlje članice. Obnova prirodnih staništa znači njihovo prevođenje iz lošeg u dobro stanje prema znanstveno utemeljenim kriterijima, a prednost obnove u razdoblju do 2030. imaju područja iz programa Natura 2000.

Kako bi se postigli ciljevi obnove prirode EU-a obuhvaćeni novim Zakonom, države članice moraju obnoviti najmanje:

  • 30 % prirodnih staništa do 2030.
  • 60 % prirodnih staništa do 2040. i
  • 90 % prirodnih staništa do 2050.

Navedeni ciljevi obnove prirode EU-a odnose se na sve tipove staništa, od močvara, rijeka, potoka, jezera, mora, šuma, travnjaka, ravnica, planina, brjegova, grmlja do koraljnih grebena, stjenovitih staništa i dina, kao primjerice na slici 2. Sukladno ciljevima, države članice će morati usvojiti nacionalne planove obnove prirode u kojima će detaljno objasniti kako namjeravaju postići te ciljeve. A jednom kada se postigne dobro stanje prirodnog staništa, zemlje EU-a moraju osigurati da se stanje područja značajno ne pogoršava.

 

2 stanistaSlika 2. Primjer prirodnih staništa uz rijeku Dravu u Podravini, Foto: Matija Hlebar

 

Provedba Zakona

Kako bi se osigurala djelotvorna provedba ovog Zakona, Europska komisija treba pružati potporu državama članicama putem Instrumenta za tehničku potporu kojim se pruža prilagođena tehnička potpora za osmišljavanje i provedbu reformi. Tehnička potpora uključuje jačanje administrativnih kapaciteta, usklađivanje zakonodavnih okvira i razmjenu relevantnih najboljih praksi.

Povrh toga, ključna su odgovarajuća privatna i javna ulaganja za mjere obnove prirode. Stoga bi Komisija u roku od 12 mjeseci od datuma stupanja na snagu Zakona, uz savjetovanje s državama članicama, trebala podnijeti izvještaj s pratećom analizom u kojoj se utvrđuju eventualni nedostaci pri provedbi. Taj bi izvještaj prema potrebi trebao biti popraćen prijedlozima odgovarajućih mjera, uključujući financijske mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka, kao što je uspostava namjenskog financiranja, ne dovodeći u pitanje ovlasti suzakonodavaca za donošenje višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje nakon 2027.

Zaključno

Predanost EU-a obnovi prirode predstavlja odluku ne samo raditi na smanjenju utjecaja na okoliš nego ići korak dalje i raditi na obnovi svega u prirodi što je ljudskom potrošnjom i pohlepom za materijalnim dobrima potrošeno, iskorišteno i dotaknuto. Želi se ići korak dalje i inicirati da se limitirani i već nategnuti prirodni resursi na najbolji mogući način i što prije obnove. Zvuči dobro!

Matija Hlebar

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

O održivom razvoju se može učiti i na svakoj trešnji

O održivom razvoju se može učiti i na svakoj trešnji

Uvod Zbog sve toplijih godina uzrokovanih globalnim zagrijavanjem i klimatskim promjenama, ovogodišnja sezona trešanja u Hrvatskoj je počela već početkom svibnja i sada je u punom jeku. Sudeći prema brojni...

12.06.2024. // Otvaranja:47

Opširnije

Tranzicijski plan za ublažavanje klimatskih promjena (- plan preživljavanja!)

Tranzicijski plan za ublažavanje klimatskih promjena (- plan preživljavanja!)

Uvod Unatoč sve brojnijim upozorenjima klimatskih znanstvenika o nesagledivim posljedicama klimatskih promjena u svim područjima života, emisije stakleničkih plinova uzrokovane ljudskim djelatnostima nastavljaju rasti. ...

14.05.2024. // Otvaranja:210

Opširnije

Važnost prirode u životu i poslovanju – Zakon o obnovi prirode

Važnost prirode u životu i poslovanju – Zakon o obnovi prirode

Uvod Važnost prirode u svakodnevnom životu i poslovanju oduvijek je neprocjenjiva. Priroda osigurava ljudima i poduzećima sve što im je potrebno za normalan život i rad, počevši od osnovnih životnih funkci...

03.04.2024. // Otvaranja:1175

Opširnije

Put do održivog gospodarstva

Put do održivog gospodarstva

Korporacije u suvremenom društvu Korporacija (engl. Corporation) u suvremenim ekonomskim sustavima je pravna osoba koja zastupa i štiti interese svojih pripadnika te ostvaruje svojom djelatnošć...

06.03.2024. // Otvaranja:1496

Opširnije

Nova epoha europskog izvještavanja o održivosti poduzeća

Nova epoha europskog izvještavanja o održivosti poduzeća

Uvod Od početka 2024. na određena velika poduzeća u Europskoj uniji primjenjuju se Europski standardi za izvještavanje o održivosti (engl. European Sustainability Reporting Standards, ESRS) za fina...

29.01.2024. // Otvaranja:1319

Opširnije

Održivi razvoj je stvar zdravog razuma

Održivi razvoj je stvar zdravog razuma

Uvod Održivi razvoj čovječanstvu omogućuje nastavak života i poslovanja na planetu Zemlji. Pojam održivog razvoja definiran je na inicijativu Ujedinjenih naroda (UN) davne 1987. godine u Izvještaju Svjetske ...

11.01.2024. // Otvaranja:641

Opširnije

Europski standardi za izvještavanje o održivosti

Europski standardi za izvještavanje o održivosti

Uvod U prosincu 2022.  usvojenim promjenama Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (engl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) propisano je da velika poduzeća, mala i s...

04.12.2023. // Otvaranja:923

Opširnije

Klimatska priča iz povoljnije budućnosti Slavonije 2030. - Slavonski Brod

Priča je bazirana na znanstvenoj literaturi, scenarijima i predviđanjima znanstvenika iz međunarodnog Panela za klimatske promjene (IPCC) koji djeluje u sklopu Ujedinjenih naroda (UN). Dijeljenje priče je potaknuto novo...

29.11.2023. // Otvaranja:326

Opširnije

Zime u Podravini nekada i sada - Klimatska svjedočanstva hrvatskih krajeva

Zime u Podravini nekada i sada - Klimatska svjedočanstva hrvatskih krajeva

Kako priliči zemljopisnom području s umjerenom kontinentalnom klimom, nekada su zime u Podravini bile hladne i obilovale su snijegom. Temperature zraka su se nerijetko spuštale i do - 20 °C, a razdoblja niskih...

29.11.2023. // Otvaranja:485

Opširnije

Klimatska priča iz neželjene budućnosti Slavonije _ Slavonski Brod 2030.

Priča je bazirana na znanstvenoj literaturi, scenarijima i predviđanjima znanstvenika iz međunarodnog Panela za klimatske promjene (IPCC) koji djeluje u sklopu Ujedinjenih naroda (UN). Dijeljenje priče je potaknuto novo...

27.11.2023. // Otvaranja:289

Opširnije

POZIV Klimatska svjedočanstva hrvatskih krajeva - Otvorena inicijativa

POZIV Klimatska svjedočanstva hrvatskih krajeva - Otvorena inicijativa

Da bi se klimatske promjene doživjele iz prve ruke, već godinama nije potrebno putovati na udaljena mjesta. Klima se ubrzano mijenja i u hrvatskim krajevima. Stoga vas pozivamo da podržite otvorenu inicijativu objavljiv...

13.11.2023. // Otvaranja:315

Opširnije

EU želi zabraniti neutemeljene tvrdnje o “klimatski neutralnim” proizvodima

EU želi zabraniti neutemeljene tvrdnje o “klimatski neutralnim” proizvodima

Uvod Europska unija (EU) želi uvesti stroge propise za tvrdnje poduzeća koje se odnose na zaštitu okoliša. Ciljevi uvođenja strogih propisa su: borba protiv “greenwashinga” (zelenog ...

02.11.2023. // Otvaranja:359

Opširnije

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Uvod Poslovanje svih poduzeća na planetu Zemlji danas se odvija u uvjetima klimatske krize i rastućih rizika klimatskih promjena (klimatskih rizika). Shodno tome, Europski parlament je već krajem mjeseca studenog 2019. ...

29.09.2023. // Otvaranja:521

Opširnije

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Zastrašujuća je činjenica da u Europskoj uniji tijekom samo jednog mjeseca nastane više od 1 milijun tona tekstilnog otpada, što rezultira s čak 12,6 milijuna tona tekstilnog otpada na godi...

31.08.2023. // Otvaranja:487

Opširnije

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Uvod Poslovanje suvremenog poduzeća zahtijeva promjenu poslovne paradigme u smjeru održivosti – od tradicionalnog usmjerenja poduzeća na ekonomski rezultat i profit prema sveobuhvatnom konceptu poslovanja koji se ...

28.07.2023. // Otvaranja:477

Opširnije

Održivi razvoj i neodrživi svijet, dokle možemo tako? (Hlebar i Tudor)

Promjena klime je prvi, ali ne i jedini odgovor Zemlje na atak civilizacije na nju i nas same. Zašto je svakom vrapcu već jasno da ne možemo nastaviti raditi po starom? A zašto nama ljudima nije? Jest jasno...

28.07.2023. // Otvaranja:480

Opširnije