Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Suština nove EU Direktive za održivo poslovanje je transformacija poslovnih modela poduzeća prema održivosti s ciljem prijelaza na održivo europsko i svjetsko gospodarstvo. Za ostvarenje tog cilja neophodna je ponajprije promjena svijesti i načina razmišljanja, a potom ponašanja i donošenja odluka. Najhitniji je izazov promjena svijesti u smjeru da je svako poduzeće duboko ovisno o ograničenim prirodnim resursima i jedinstvenom klimatskom sustavu planeta Zemlje koji se mora održati povoljnim i za život i za poslovanje.

Stupanje na snagu nove EU Direktive

Dana 5. siječnja 2023. godine, nakon zahtjevnog konzultacijskog procesa između država članica i upravljačkih tijela Europske unije, na snagu je stupila nova Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (engl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). CSRD je važna direktiva jer će zamijeniti postojeću Direktivu o nefinancijskom izvještavanju (engl. Non-Financial Reporting Directive, NFRD), a države članice je moraju prenijeti u svoja nacionalna zakonodavstva u najduljem roku od 18 mjeseci, najkasnije do 6. srpnja 2024. godine.

Zahtjevi CSRD direktive

Za razliku od NFRD, nova CSRD direktiva sveobuhvatno definira obveze za održivost u poslovanju poduzeća i usmjerava daljnji razvoj poduzeća prema održivom svjetskom gospodarstvu. Novom direktivom se fokus premješta na izvještavanje o održivosti poduzeća umjesto dosadašnjeg fokusa na nefinancijsko izvještavanje. Cilj CSRD direktive je izvještavanje o održivosti poduzeća učiniti relevantnim, pouzdanim i usporedivim na razini gospodarskih sektora i cijelog gospodarstva EU-a. Također, s vremenom je cilj izvještavanje o održivosti poduzeća izjednačiti po važnosti s financijskim izvještavanjem poduzeća. CSRD direktiva donosi nekoliko novih zahtjeva za izvještavanje o održivosti poduzeća na području EU-a, slika 1.Prema postojećem planu, Europska komisija bi trebala usvojiti prvi set Europskih standarda za izvještavanje o održivosti do 30. lipnja 2023., a drugi set standarda (sektorski standardi, standardi za mala i srednja poduzeća, standardi za poduzeća iz trećih zemalja) do 30. lipnja 2024.

 

Slika 1 Zahtjevi CSDR DirektiveSlika 1. Zahtjevi CSDR Direktive

 

Poduzeća obveznici CSRD direktive

CSRD drektiva u odnosu na NFRD direktivu proširuje bazu poduzeća obveznika unutar EU-a, slika 2.

 

Slika 2 Poduzeca obveznici CSDR DirektiveSlika 2. Poduzeća obveznici CSDR Direktive

 

Velika poduzeća koja su obveznici NFRD Direktive obuhvaćaju velika poduzeća i grupe poduzeća koja su subjekti od javnog interesa i koja imaju više od 500 zaposlenih. Velika poduzeća koja nisu obveznici NFRD Direktive, a postaju obveznici CSRD direktive, obuhvaćaju poduzeća koja prelaze dva od tri od sljedeća kriterija za velika poduzeća prema europskoj Računovodstvenoj direktivi 2013/34/EU:

  • prosječan broj zaposlenih tijekom godine je 250
  • ukupni prihod 40 milijuna eura i/ili
  • ukupna aktiva 20 milijuna eura.

Mala i srednja poduzeća (MSP) koja nisu obveznici NFRD direktive, a postaju obveznici CSRD direktive, obuhvaćaju sva srednja i mala poduzeća koja kotiraju na burzi (čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište kapitala). Iz obveze se isključuju mikro poduzeća. Poduzeća iz trećih zemalja, izvan Europske unije, koja nisu obveznici NFRD direktive, a postaju obveznici CSRD direktive, obuhvaćaju sva poduzeća s neto prometom većim od 150 milijuna EUR na području EU-a i barem jednom podružnicom u EU koja premašuje određeni iznos.

Uvođenje CSRD direktive u poslovnu praksu

Uvođenje CSRD direktive u poslovnu praksu i usklađivanje poduzeća s njezinim zahtjevima odvijat će se u četiri faze, slika 3.

 

Slika 3 Uvodenje CSDR Direktive u poslovnu praksuSlika 3. Uvođenje CSDR direktive u poslovnu praksu

 

Zaključno

Odredbama CSRD direktive se obuhvat obveznika proširuje na oko 50.000 poduzeća, u odnosu na sadašnjih 11.700 poduzeća obveznika obuhvaćenih NFRD direktivom. Radi se o velikom povećanju opsega primjene korporativnog izvještavanja o održivosti. No, samo ispunjavanje nove regulatorne obveze putem propisane forme izrade i objave korporativnih izvještaja o održivosti poduzeća zasigurno nas neće dovesti do željenog cilja održivog poslovanja u okviru ograničenih prirodnih resursa i održanja planete Zemlje povoljnom i za život i za poslovanje. Presudno je da ODRŽIVOST postane ključni kriterij za donošenja svih odluka u poslovnom sektoru, a proces donošenja svake poslovne odluke uzima u obzir i dugoročni utjecaj pojedine odluke na klimu, okoliš, društvo i gospodarstvo.

 

Matija Hlebar

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Zastrašujuća je činjenica da u Europskoj uniji tijekom samo jednog mjeseca nastane više od 1 milijun tona tekstilnog otpada, što rezultira s čak 12,6 milijuna tona tekstilnog otpada na godi...

31.08.2023. // Otvaranja:62

Opširnije

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Uvod Poslovanje suvremenog poduzeća zahtijeva promjenu poslovne paradigme u smjeru održivosti – od tradicionalnog usmjerenja poduzeća na ekonomski rezultat i profit prema sveobuhvatnom konceptu poslovanja koji se ...

28.07.2023. // Otvaranja:85

Opširnije

Održivi razvoj i neodrživi svijet, dokle možemo tako? (Hlebar i Tudor)

Promjena klime je prvi, ali ne i jedini odgovor Zemlje na atak civilizacije na nju i nas same. Zašto je svakom vrapcu već jasno da ne možemo nastaviti raditi po starom? A zašto nama ljudima nije? Jest jasno...

28.07.2023. // Otvaranja:105

Opširnije

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Uvod Dužna pažnja prema smanjenju negativnih utjecaja poduzeća na ljude i okoliš postaje jedna od obveza pri upravljanju poduzećem. Ovisno o veličini poduzeća obveza dužne pažnje će u Europskoj uniji biti u primj...

27.06.2023. // Otvaranja:131

Opširnije

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost ima vrlo različito značenje za različita poduzeća, a time i za njihov pristup održivosti. Izvor takve različitosti nalazi se u poslovnim modelima poduzeća, vrsti i opsegu prilika i rizika s kojima se poduzeće s...

31.05.2023. // Otvaranja:166

Opširnije

Zašto je EU donijela novu Direktivu za održivo poslovanje?

Za održivo poslovanje i život općenito od presudne je važnosti očuvati stabilnost klimatskog sustava Zemlje jer o njemu ovisi budućnost cjelokupnog gospodarstva i čovječanstva, tj. održivost svega što je ljudska...

04.05.2023. // Otvaranja:201

Opširnije

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Zemlja mi kaže da je bolesna i što sad?

Ja i planet Zemlja Sklon sam vjerovati da je jedinstveni ekosustav Zemlje i snažan i izdržljiv i samoobnovljiv. Unatoč takvom uvjerenju, osjećam crva sumnje da naš zajednički ekosustav postaje ipak i osjetljiviji...

23.03.2023. // Otvaranja:290

Opširnije

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Suština nove EU Direktive za održivo poslovanje je transformacija poslovnih modela poduzeća prema održivosti s ciljem prijelaza na održivo europsko i svjetsko gospodarstvo. Za ostvarenje tog cilja neophodna je pon...

16.02.2023. // Otvaranja:338

Opširnije

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Praksa izvještavanja o klimatskim promjenama u velikim poduzećima

Od svih okolišnih tema koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti, nedvojbeno se u fokusu nalaze klimatske promjene koje predstavljaju najveću prijetnju opstanku naše civilizacije. Istovremeno...

10.01.2023. // Otvaranja:386

Opširnije

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Klimatske promjene na lokalnoj razini

Utjecaj klimatskih promjena na lokalnoj razini prikazuje se na primjeru koprivničkog kraja u kojem živim. Koprivnički kraj nalazi se u ruralnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, na području Podravine (uz rijeku Dravu). Nje...

14.12.2022. // Otvaranja:454

Opširnije

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Održiva ili neodrživa EU taksonomija?

Pojam taksonomija Većina nas će zastati već na naslovu: što znači taksonomija uopće, a onda što znači održiva ili neodrživa taksonomija? Od prefiksa EU ježi vam se kosa jer miriši na birokratska pos...

24.10.2022. // Otvaranja:519

Opširnije

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Europski zeleni plan – strategija rasta EU

Glavni razlozi za donošenje Europskog zelenog plana Europska unija i cijeli svijet danas se suočavaju s gorućim klimatskim i okolišnim izazovima, slika 1. Zato je najveći prioritet Europske unije plansko p...

14.09.2022. // Otvaranja:577

Opširnije

Europska unija i klimatske promjene

Europska unija i klimatske promjene

Borba protiv klimatskih promjena ključna je za budućnost Europe i svijeta. Europska unija (EU) je odlučna u svom doprinosu podizanju razine globalne ambicije za smanjenje emisija stakleničkih plinova i preuzimanju l...

18.08.2022. // Otvaranja:571

Opširnije

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Klimatske promjene na planetu Zemlji

Od svih tema održivosti koje danas pojačano zaokupljaju pažnju svjetske javnosti u fokusu se nalaze klimatske promjene jer predstavljaju najveću prijetnju i izazov opstanku naše civilizacije. Već godinama postoji&...

05.07.2022. // Otvaranja:581

Opširnije

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku   Još uvijek se sabiru dojmovi i zbrajaju štete od posljedica olujnih nevremena koja su posljednjih dana pogodila razli...

20.06.2022. // Otvaranja:534

Opširnije

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Direktivom o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU) izmijenjena je Računovodstvena direktiva (Direktiva 2013/34/EU). Tom izmjenom je velikim gospodarskim subjektima uz obvezu objavljivanja godi&scaron...

15.06.2022. // Otvaranja:520

Opširnije