Nova EU Direktiva za održivo poslovanje

Suština nove EU Direktive za održivo poslovanje je transformacija poslovnih modela poduzeća prema održivosti s ciljem prijelaza na održivo europsko i svjetsko gospodarstvo. Za ostvarenje tog cilja neophodna je ponajprije promjena svijesti i načina razmišljanja, a potom ponašanja i donošenja odluka. Najhitniji je izazov promjena svijesti u smjeru da je svako poduzeće duboko ovisno o ograničenim prirodnim resursima i jedinstvenom klimatskom sustavu planeta Zemlje koji se mora održati povoljnim i za život i za poslovanje.

Stupanje na snagu nove EU Direktive

Dana 5. siječnja 2023. godine, nakon zahtjevnog konzultacijskog procesa između država članica i upravljačkih tijela Europske unije, na snagu je stupila nova Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (engl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). CSRD je važna direktiva jer će zamijeniti postojeću Direktivu o nefinancijskom izvještavanju (engl. Non-Financial Reporting Directive, NFRD), a države članice je moraju prenijeti u svoja nacionalna zakonodavstva u najduljem roku od 18 mjeseci, najkasnije do 6. srpnja 2024. godine.

Zahtjevi CSRD direktive

Za razliku od NFRD, nova CSRD direktiva sveobuhvatno definira obveze za održivost u poslovanju poduzeća i usmjerava daljnji razvoj poduzeća prema održivom svjetskom gospodarstvu. Novom direktivom se fokus premješta na izvještavanje o održivosti poduzeća umjesto dosadašnjeg fokusa na nefinancijsko izvještavanje. Cilj CSRD direktive je izvještavanje o održivosti poduzeća učiniti relevantnim, pouzdanim i usporedivim na razini gospodarskih sektora i cijelog gospodarstva EU-a. Također, s vremenom je cilj izvještavanje o održivosti poduzeća izjednačiti po važnosti s financijskim izvještavanjem poduzeća. CSRD direktiva donosi nekoliko novih zahtjeva za izvještavanje o održivosti poduzeća na području EU-a, slika 1.Prema postojećem planu, Europska komisija bi trebala usvojiti prvi set Europskih standarda za izvještavanje o održivosti do 30. lipnja 2023., a drugi set standarda (sektorski standardi, standardi za mala i srednja poduzeća, standardi za poduzeća iz trećih zemalja) do 30. lipnja 2024.

 

Slika 1 Zahtjevi CSDR DirektiveSlika 1. Zahtjevi CSDR Direktive

 

Poduzeća obveznici CSRD direktive

CSRD drektiva u odnosu na NFRD direktivu proširuje bazu poduzeća obveznika unutar EU-a, slika 2.

 

Slika 2 Poduzeca obveznici CSDR DirektiveSlika 2. Poduzeća obveznici CSDR Direktive

 

Velika poduzeća koja su obveznici NFRD Direktive obuhvaćaju velika poduzeća i grupe poduzeća koja su subjekti od javnog interesa i koja imaju više od 500 zaposlenih. Velika poduzeća koja nisu obveznici NFRD Direktive, a postaju obveznici CSRD direktive, obuhvaćaju poduzeća koja prelaze dva od tri od sljedeća kriterija za velika poduzeća prema europskoj Računovodstvenoj direktivi 2013/34/EU:

  • prosječan broj zaposlenih tijekom godine je 250
  • ukupni prihod 40 milijuna eura i/ili
  • ukupna aktiva 20 milijuna eura.

Mala i srednja poduzeća (MSP) koja nisu obveznici NFRD direktive, a postaju obveznici CSRD direktive, obuhvaćaju sva srednja i mala poduzeća koja kotiraju na burzi (čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište kapitala). Iz obveze se isključuju mikro poduzeća. Poduzeća iz trećih zemalja, izvan Europske unije, koja nisu obveznici NFRD direktive, a postaju obveznici CSRD direktive, obuhvaćaju sva poduzeća s neto prometom većim od 150 milijuna EUR na području EU-a i barem jednom podružnicom u EU koja premašuje određeni iznos.

Uvođenje CSRD direktive u poslovnu praksu

Uvođenje CSRD direktive u poslovnu praksu i usklađivanje poduzeća s njezinim zahtjevima odvijat će se u četiri faze, slika 3.

 

Slika 3 Uvodenje CSDR Direktive u poslovnu praksuSlika 3. Uvođenje CSDR direktive u poslovnu praksu

 

Zaključno

Odredbama CSRD direktive se obuhvat obveznika proširuje na oko 50.000 poduzeća, u odnosu na sadašnjih 11.700 poduzeća obveznika obuhvaćenih NFRD direktivom. Radi se o velikom povećanju opsega primjene korporativnog izvještavanja o održivosti. No, samo ispunjavanje nove regulatorne obveze putem propisane forme izrade i objave korporativnih izvještaja o održivosti poduzeća zasigurno nas neće dovesti do željenog cilja održivog poslovanja u okviru ograničenih prirodnih resursa i održanja planete Zemlje povoljnom i za život i za poslovanje. Presudno je da ODRŽIVOST postane ključni kriterij za donošenja svih odluka u poslovnom sektoru, a proces donošenja svake poslovne odluke uzima u obzir i dugoročni utjecaj pojedine odluke na klimu, okoliš, društvo i gospodarstvo.

 

Matija Hlebar

Priopćenja

  • 1
  • 2
Prev Next

Važnost prirode u životu i poslovanju – Zakon o obnovi prirode

Važnost prirode u životu i poslovanju – Zakon o obnovi prirode

Uvod Važnost prirode u svakodnevnom životu i poslovanju oduvijek je neprocjenjiva. Priroda osigurava ljudima i poduzećima sve što im je potrebno za normalan život i rad, počevši od osnovnih životnih funkci...

03.04.2024. // Otvaranja:312

Opširnije

Put do održivog gospodarstva

Put do održivog gospodarstva

Korporacije u suvremenom društvu Korporacija (engl. Corporation) u suvremenim ekonomskim sustavima je pravna osoba koja zastupa i štiti interese svojih pripadnika te ostvaruje svojom djelatnošć...

06.03.2024. // Otvaranja:390

Opširnije

Nova epoha europskog izvještavanja o održivosti poduzeća

Nova epoha europskog izvještavanja o održivosti poduzeća

Uvod Od početka 2024. na određena velika poduzeća u Europskoj uniji primjenjuju se Europski standardi za izvještavanje o održivosti (engl. European Sustainability Reporting Standards, ESRS) za fina...

29.01.2024. // Otvaranja:864

Opširnije

Održivi razvoj je stvar zdravog razuma

Održivi razvoj je stvar zdravog razuma

Uvod Održivi razvoj čovječanstvu omogućuje nastavak života i poslovanja na planetu Zemlji. Pojam održivog razvoja definiran je na inicijativu Ujedinjenih naroda (UN) davne 1987. godine u Izvještaju Svjetske ...

11.01.2024. // Otvaranja:530

Opširnije

Europski standardi za izvještavanje o održivosti

Europski standardi za izvještavanje o održivosti

Uvod U prosincu 2022.  usvojenim promjenama Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (engl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) propisano je da velika poduzeća, mala i s...

04.12.2023. // Otvaranja:699

Opširnije

Klimatska priča iz povoljnije budućnosti Slavonije 2030. - Slavonski Brod

Priča je bazirana na znanstvenoj literaturi, scenarijima i predviđanjima znanstvenika iz međunarodnog Panela za klimatske promjene (IPCC) koji djeluje u sklopu Ujedinjenih naroda (UN). Dijeljenje priče je potaknuto novo...

29.11.2023. // Otvaranja:215

Opširnije

Zime u Podravini nekada i sada - Klimatska svjedočanstva hrvatskih krajeva

Zime u Podravini nekada i sada - Klimatska svjedočanstva hrvatskih krajeva

Kako priliči zemljopisnom području s umjerenom kontinentalnom klimom, nekada su zime u Podravini bile hladne i obilovale su snijegom. Temperature zraka su se nerijetko spuštale i do - 20 °C, a razdoblja niskih...

29.11.2023. // Otvaranja:374

Opširnije

Klimatska priča iz neželjene budućnosti Slavonije _ Slavonski Brod 2030.

Priča je bazirana na znanstvenoj literaturi, scenarijima i predviđanjima znanstvenika iz međunarodnog Panela za klimatske promjene (IPCC) koji djeluje u sklopu Ujedinjenih naroda (UN). Dijeljenje priče je potaknuto novo...

27.11.2023. // Otvaranja:186

Opširnije

POZIV Klimatska svjedočanstva hrvatskih krajeva - Otvorena inicijativa

POZIV Klimatska svjedočanstva hrvatskih krajeva - Otvorena inicijativa

Da bi se klimatske promjene doživjele iz prve ruke, već godinama nije potrebno putovati na udaljena mjesta. Klima se ubrzano mijenja i u hrvatskim krajevima. Stoga vas pozivamo da podržite otvorenu inicijativu objavljiv...

13.11.2023. // Otvaranja:207

Opširnije

EU želi zabraniti neutemeljene tvrdnje o “klimatski neutralnim” proizvodima

EU želi zabraniti neutemeljene tvrdnje o “klimatski neutralnim” proizvodima

Uvod Europska unija (EU) želi uvesti stroge propise za tvrdnje poduzeća koje se odnose na zaštitu okoliša. Ciljevi uvođenja strogih propisa su: borba protiv “greenwashinga” (zelenog ...

02.11.2023. // Otvaranja:261

Opširnije

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Rizici klimatskih promjena za poslovanje poduzeća

Uvod Poslovanje svih poduzeća na planetu Zemlji danas se odvija u uvjetima klimatske krize i rastućih rizika klimatskih promjena (klimatskih rizika). Shodno tome, Europski parlament je već krajem mjeseca studenog 2019. ...

29.09.2023. // Otvaranja:382

Opširnije

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Europska unija na pragu proširene odgovornosti proizvođača tekstila

Zastrašujuća je činjenica da u Europskoj uniji tijekom samo jednog mjeseca nastane više od 1 milijun tona tekstilnog otpada, što rezultira s čak 12,6 milijuna tona tekstilnog otpada na godi...

31.08.2023. // Otvaranja:378

Opširnije

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Čimbenici održivosti za poslovanje suvremenog poduzeća

Uvod Poslovanje suvremenog poduzeća zahtijeva promjenu poslovne paradigme u smjeru održivosti – od tradicionalnog usmjerenja poduzeća na ekonomski rezultat i profit prema sveobuhvatnom konceptu poslovanja koji se ...

28.07.2023. // Otvaranja:376

Opširnije

Održivi razvoj i neodrživi svijet, dokle možemo tako? (Hlebar i Tudor)

Promjena klime je prvi, ali ne i jedini odgovor Zemlje na atak civilizacije na nju i nas same. Zašto je svakom vrapcu već jasno da ne možemo nastaviti raditi po starom? A zašto nama ljudima nije? Jest jasno...

28.07.2023. // Otvaranja:384

Opširnije

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Dužna pažnja postaje obveza za poduzeća u Europskoj uniji

Uvod Dužna pažnja prema smanjenju negativnih utjecaja poduzeća na ljude i okoliš postaje jedna od obveza pri upravljanju poduzećem. Ovisno o veličini poduzeća obveza dužne pažnje će u Europskoj uniji biti u primj...

27.06.2023. // Otvaranja:390

Opširnije

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost i najčešći pristupi poduzeća

Održivost ima vrlo različito značenje za različita poduzeća, a time i za njihov pristup održivosti. Izvor takve različitosti nalazi se u poslovnim modelima poduzeća, vrsti i opsegu prilika i rizika s kojima se poduzeće s...

31.05.2023. // Otvaranja:461

Opširnije