Obaveze neprofitnih organizacija sukladno odredbama nove zakonske regulative

JAKO logo

Program JAKO, kao dio Programa regionalnog razvoja koji provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, ima za cilj unapređenje postojeće infrastrukture za ujednačavanje regionalnog razvoja civilnoga društva, razvoja aktivnog građanstva i društvenog kapitala u lokalnim zajednicama. Ovim putem želimo vam skrenuti pozornost na obaveze neprofitnih organizacija koje proizlaze iz nove zakonske regulative u dijelu koji se odnosi na financijsko poslovanje i planiranje, a s ciljem vašeg pravovremenog informiranja.

Naime, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, na snazi od 01.01.2015.) i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15, 31.10.2015.), neprofitne organizacije su dužne izraditi Financijski plan organizacije za sljedeću godinu koji prihvaća najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno.

Neprofitne organizacije, temeljem članka 5. spomenutog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, najkasnije do 31.12.2015. godine, moraju izraditi Financijski plan u slobodnoj formi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Nakon Zakona, objavljen je i Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija koji, između ostaloga, dodatno uređuje formu i sadržaj Financijskog plana. Neprofitne organizacije će takve, sukladno Pravilniku "definirane" Financijske planove, morati izraditi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017., najkasnije do 31.12.2016. godine.

Slijedom navedenog, obveze neprofitnih organizacija, koje vode jednostavno knjigovodstvo sukladno navedenom Zakonu i pravilnicima su:

 1. biti upisan u Registar neprofitnih organizacija
 2. donijeti odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela
 3. predati godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (G-PR-IZ-NPF) ili izjavu o neaktivnosti (IZJAVA-NPF)
 4. predati izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT) ako se organizacija financira iz javnih izvora
 5. donijeti financijske planove za 2016. sukladno statutu (organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo nisu obvezne prihvatiti financijske planove do 31.12.2015.)

 

Obaveze neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno navedenom Zakonu i pravilnicima su:

 1. biti upisan u Registar neprofitnih organizacija
 2. izraditi program rada na kojem se temelji financijski plan
 3. do 31.12.2015. donijeti financijski plan za 2016. godinu u slobodnoj formi koji se mora sastojati od plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata, obrazloženja financijskog plana, a financijski plan može sadržavati i plan novčanih tijekova
 4. predati godišnji financijski izvještaj do 28.02.2016. koji se sastoji od Bilance (BIL-NPF), Izvještaj o prihodima i rashodima (PR-RAS-NPF) i Bilješke
 5. predati izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT) ako se organizacija financira iz javnih izvora
 6. ispuniti Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu (dalje: upitnik o samoprocjeni) do 30.03.2016. godine
 7. dati Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola na uvid najvišem tijelu organizacije
 8. ako organizacija prelazi 3.000.000 kn prihoda obavezna je napraviti i reviziju poslovanja sukladno Zakonu

 

Savjeti: U obrazloženje financijskog plana (točka 3.) uvrstiti parametre koji su se koristili kod izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda, te povezati programe, aktivnosti i projekte s potrebnim sredstvima za njihovu provedbu. Kod plana zaduživanja i otplata navesti i najviši iznos do kojeg se neprofitna organizacija može jednokratno zadužiti ili dati pozajmice. U plan prihoda i rashoda navesti planirani rezultat poslovanja za 2015. godinu.

 

Preporuke za 2016. godinu:

Kako bi bilo što više potvrdnih odgovora u samoprocjeni, tj. Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, organizacije će morati definirati Statutom ili općim aktima još neke odredbe Zakona i Pravilnika poput:

 • visine dozvoljenog dugoročnog i kratkoročnog zaduživanja,
 • do kojeg iznosa ili postotka se radi preraspodjela stavaka Financijskog plana (tako da se određene stavke rashoda smanjuju, a druge povećavaju u istom iznosu),
 • kada se radi rebalans Financijskog plana,
 • način provođenja inventure,
 • planirani rezultat za 2016. nije obavezan podatak, ali ga je poželjno prikazati

 

Sve obrasce, Zakon i Pravilnike možete pronaći i preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva financija.

Posebnu pozornost skrećemo vam na činjenicu da Zakon predviđa i vrlo visoke novčane kazne za organizacije koje ne ispune obaveze predviđene Zakonom. Organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo mogu biti kažnjene u iznosu do 200.000,00 kuna, a zakonski zastupnik do 50.000,00 kuna. Predviđene kazne za organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo kreću se do iznosa od 50.000,00 kuna.

Nadamo se da će vam ove informacije biti korisne i da ćete uspjeti sve svoje obaveze uskladiti s odredbama Zakona i Pravilnika (u praksi to znači sazivanje i održavanje Skupštine do kraja godine), a ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja slobodno se javite u jednu od naših županijskih info točki.

 

Lijepi pozdrav i puno uspjeha u radu i u 2016. godini!

Provedbeni tim Programa JAKO

 

Priopćenja

 • 1
 • 2
Prev Next

Doprinosite li svojim ponašanjem i aktivnostima odgoju i obrazovanju djece za od…

Najnoviji doprinos odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj: https://www.tratincica.hr/objave/173/piknik-za-pobjednike Nedavno sam s gospođom Teom Sanković, predstavnicom Končara d.d., koja je UZOR-ov partner na pr...

23.10.2020. // Otvaranja:16

Opširnije

Koje koristi trgovačkom društvu može donijeti bolje objavljivanje informacija po…

Koje koristi trgovačkom društvu može donijeti bolje objavljivanje informacija povezanih s klimom?

Koristi koje trgovačkom društvu (poduzeću) može donijeti bolje objavljivanje informacija povezanih s klimom:

08.10.2020. // Otvaranja:68

Opširnije

Zašto poduzeća u koja se ulaže moraju za financijski sektor objavljivati dostatn…

Zašto poduzeća u koja se ulaže moraju za financijski sektor objavljivati dostatne, pouzdane i usporedive informacije o održivosti?

Razlozi zašto poduzeća u koja se ulaže moraju za financijski sektor objavljivati dostatne, pouzdane i usporedive informacije o održivosti, a putem grafičkog prikaza:

23.09.2020. // Otvaranja:89

Opširnije

Koliko je poduzećima važno uspješno upravljati okolišnim utjecajem na vodu?

Koliko je poduzećima važno uspješno upravljati okolišnim utjecajem na vodu?

Svi dobro znamo za izreku: „Bez vode nema života.“ Usuđujemo li se stoga uopće i pomisliti što bi se ljudima ovog planeta dogodilo da taj osnovni resurs presuši ili se drastično naruši nj...

17.09.2020. // Otvaranja:117

Opširnije

Koji su glavni pokretači zahtjeva za boljim nefinancijskim informacijama o poduz…

Koji su glavni pokretači zahtjeva za boljim nefinancijskim informacijama o poduzećima u koja se ulaže?

Informacija o glavnim pokretačima zahtjeva za boljim nefinancijskim informacijama o poduzećima u koja se ulaže, utvrđenim od strane Europske komisije u aktualnom preispitivanju i reviziji Direktive o nefin...

15.09.2020. // Otvaranja:104

Opširnije

Zašto je Europska komisija objavila Akcijski plan o financiranju održivog rasta?

Zašto je Europska komisija objavila Akcijski plan o financiranju održivog rasta?

Informacija o cilju Akcijskog plana o financiranju održivog rasta koji je objavila Europska komisija

18.08.2020. // Otvaranja:176

Opširnije

Što moraju trgovačka društva i financijske institucije bolje shvatiti i ukloniti…

Što moraju trgovačka društva i financijske institucije bolje shvatiti i ukloniti u kontekstu prelaska na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene?

Očekivanja od trgovačkih društava i financijskih institucija u kontekstu prelaska na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene - prema Smjernicama za izvještavanje o informacij...

11.08.2020. // Otvaranja:170

Opširnije

Koje su glavne karakteristike nefinancijskih informacija koje moraju objavljivat…

Koje su glavne karakteristike nefinancijskih informacija koje moraju objavljivati poduzeća u svom izvještaju poslovodstva prema Direktivi 2014/95/EU?

Pet glavnih karakteristika nefinancijskih informacija koje moraju objavljivati poduzeća u svom izvještaju poslovodstva prema Direktivi o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU):

07.08.2020. // Otvaranja:182

Opširnije

Koje će nove informacije uskoro morati objavljivati poduzeća na koja se primjenj…

Koje će nove informacije uskoro morati objavljivati poduzeća na koja se primjenjuje Direktiva o nefinancijskom izvještavanju?

Informacije koje će uskoro morati objavljivati poduzeća na koja se primjenjuje Direktiva o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU), putem grafičkog prikaza:

27.07.2020. // Otvaranja:203

Opširnije

Temeljite li Vaše poslovanje na tri ključna elementa za ostvarenje održivog svje…

Temeljite li Vaše poslovanje na tri ključna elementa za ostvarenje održivog svjetskog gospodarstva?

Tri ključna elementa za ostvarenje održivog svjetskog gospodarstva koji su prepoznati u Računovodstvenoj direktivi (Direktiva 2013/34/EU), putem grafičkog prikaza:

24.07.2020. // Otvaranja:226

Opširnije

Vodite li brigu u Vašem poslovanju o četiri čimbenika održivosti koji su utvrđen…

Vodite li brigu u Vašem poslovanju o četiri čimbenika održivosti koji su utvrđeni u Direktivi o nefinancijskom izvještavanju?

Četiri čimbenika održivosti koji su utvrđeni u Direktivi o nefinancijskom izvještavanju, a temeljem stečenih znanja i iskustava na tom području:

16.07.2020. // Otvaranja:213

Opširnije

Zašto je poduzećima izuzetno važno upravljati vlastitim okolišnim utjecajima?

Zašto je poduzećima izuzetno važno upravljati vlastitim okolišnim utjecajima?

„Ono što se prati i mjeri, to se i razvija“, jedno od najvažnijih upravljačkih pravila, izrekao je je još prije 40-ak godina Peter Drucker, svjetski guru menadžmenta, jedan od najutjecajnij...

10.07.2020. // Otvaranja:222

Opširnije

Tko će imati ključnu ulogu u prelasku na niskougljično gospodarstvo otporno na k…

Tko će imati ključnu ulogu u prelasku na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene?

Grafički prikaz o zacrtanom putu Europske komisije prema klimatski neutralnoj Europi:

06.07.2020. // Otvaranja:235

Opširnije

Zašto je EU napravila smjernice za objavljivanje informacija povezanih s klimom?

Zašto je EU napravila smjernice za objavljivanje informacija povezanih s klimom?

Spoznaje o potrebi objavljivanja informacija povezanih s klimom u obliku grafičkog prikaza:

25.06.2020. // Otvaranja:252

Opširnije

Zašto su potrebne EU smjernice za objavljivanje informacija povezanih s klimom?

Zašto su potrebne EU smjernice za objavljivanje informacija povezanih s klimom?

Spoznaje na temu nefinancijskog izvještavanja i klimatskih promjena - u obliku grafičkog prikaza:

15.06.2020. // Otvaranja:271

Opširnije

Pred novim smo europskim standardom za nefinancijsko izvještavanje – Direktiva o…

U tijeku je javno savjetovanje o reviziji Direktive o nefinancijskom izvještavanju (Non-Financial Reporting Directive) koje ostaje otvoreno za sve građane i organizacije do 11. lipnja 2020. godine. Cilj Europske k...

11.05.2020. // Otvaranja:329

Opširnije