Obaveze neprofitnih organizacija sukladno odredbama nove zakonske regulative

JAKO logo

Program JAKO, kao dio Programa regionalnog razvoja koji provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, ima za cilj unapređenje postojeće infrastrukture za ujednačavanje regionalnog razvoja civilnoga društva, razvoja aktivnog građanstva i društvenog kapitala u lokalnim zajednicama. Ovim putem želimo vam skrenuti pozornost na obaveze neprofitnih organizacija koje proizlaze iz nove zakonske regulative u dijelu koji se odnosi na financijsko poslovanje i planiranje, a s ciljem vašeg pravovremenog informiranja.

Naime, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, na snazi od 01.01.2015.) i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15, 31.10.2015.), neprofitne organizacije su dužne izraditi Financijski plan organizacije za sljedeću godinu koji prihvaća najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno.

Neprofitne organizacije, temeljem članka 5. spomenutog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, najkasnije do 31.12.2015. godine, moraju izraditi Financijski plan u slobodnoj formi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Nakon Zakona, objavljen je i Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija koji, između ostaloga, dodatno uređuje formu i sadržaj Financijskog plana. Neprofitne organizacije će takve, sukladno Pravilniku "definirane" Financijske planove, morati izraditi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017., najkasnije do 31.12.2016. godine.

Slijedom navedenog, obveze neprofitnih organizacija, koje vode jednostavno knjigovodstvo sukladno navedenom Zakonu i pravilnicima su:

 1. biti upisan u Registar neprofitnih organizacija
 2. donijeti odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela
 3. predati godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (G-PR-IZ-NPF) ili izjavu o neaktivnosti (IZJAVA-NPF)
 4. predati izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT) ako se organizacija financira iz javnih izvora
 5. donijeti financijske planove za 2016. sukladno statutu (organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo nisu obvezne prihvatiti financijske planove do 31.12.2015.)

 

Obaveze neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno navedenom Zakonu i pravilnicima su:

 1. biti upisan u Registar neprofitnih organizacija
 2. izraditi program rada na kojem se temelji financijski plan
 3. do 31.12.2015. donijeti financijski plan za 2016. godinu u slobodnoj formi koji se mora sastojati od plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata, obrazloženja financijskog plana, a financijski plan može sadržavati i plan novčanih tijekova
 4. predati godišnji financijski izvještaj do 28.02.2016. koji se sastoji od Bilance (BIL-NPF), Izvještaj o prihodima i rashodima (PR-RAS-NPF) i Bilješke
 5. predati izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (PROR-POT) ako se organizacija financira iz javnih izvora
 6. ispuniti Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu (dalje: upitnik o samoprocjeni) do 30.03.2016. godine
 7. dati Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola na uvid najvišem tijelu organizacije
 8. ako organizacija prelazi 3.000.000 kn prihoda obavezna je napraviti i reviziju poslovanja sukladno Zakonu

 

Savjeti: U obrazloženje financijskog plana (točka 3.) uvrstiti parametre koji su se koristili kod izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda, te povezati programe, aktivnosti i projekte s potrebnim sredstvima za njihovu provedbu. Kod plana zaduživanja i otplata navesti i najviši iznos do kojeg se neprofitna organizacija može jednokratno zadužiti ili dati pozajmice. U plan prihoda i rashoda navesti planirani rezultat poslovanja za 2015. godinu.

 

Preporuke za 2016. godinu:

Kako bi bilo što više potvrdnih odgovora u samoprocjeni, tj. Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, organizacije će morati definirati Statutom ili općim aktima još neke odredbe Zakona i Pravilnika poput:

 • visine dozvoljenog dugoročnog i kratkoročnog zaduživanja,
 • do kojeg iznosa ili postotka se radi preraspodjela stavaka Financijskog plana (tako da se određene stavke rashoda smanjuju, a druge povećavaju u istom iznosu),
 • kada se radi rebalans Financijskog plana,
 • način provođenja inventure,
 • planirani rezultat za 2016. nije obavezan podatak, ali ga je poželjno prikazati

 

Sve obrasce, Zakon i Pravilnike možete pronaći i preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva financija.

Posebnu pozornost skrećemo vam na činjenicu da Zakon predviđa i vrlo visoke novčane kazne za organizacije koje ne ispune obaveze predviđene Zakonom. Organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo mogu biti kažnjene u iznosu do 200.000,00 kuna, a zakonski zastupnik do 50.000,00 kuna. Predviđene kazne za organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo kreću se do iznosa od 50.000,00 kuna.

Nadamo se da će vam ove informacije biti korisne i da ćete uspjeti sve svoje obaveze uskladiti s odredbama Zakona i Pravilnika (u praksi to znači sazivanje i održavanje Skupštine do kraja godine), a ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja slobodno se javite u jednu od naših županijskih info točki.

 

Lijepi pozdrav i puno uspjeha u radu i u 2016. godini!

Provedbeni tim Programa JAKO

 

Priopćenja

 • 1
 • 2
Prev Next

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku

Klimatski pogled na olujna nevremena koja su posljednjih dana pogodila Hrvatsku   Još uvijek se sabiru dojmovi i zbrajaju štete od posljedica olujnih nevremena koja su posljednjih dana pogodila razli...

20.06.2022. // Otvaranja:39

Opširnije

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Važeći regulatorni okvir za nefinancijsko izvještavanje

Direktivom o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU) izmijenjena je Računovodstvena direktiva (Direktiva 2013/34/EU). Tom izmjenom je velikim gospodarskim subjektima uz obvezu objavljivanja godi&scaron...

15.06.2022. // Otvaranja:43

Opširnije

Regulatorni okvir za održivo poslovanje

Regulatorni okvir za održivo poslovanje

U sklopu inicijative za održivi razvoj gospodarstva određene su tri osnovne skupine ciljeva koji se žele postići: okolišni (eng. environmental, E), društveni (eng. social, S), upravljački (eng. governmental...

17.05.2022. // Otvaranja:96

Opširnije

Kako su odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj doprinjeli PBZ i UZOR HR?

Najnoviji doprinos odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj koji je ostvaren u suradnji s Privrednom bankom Zagreb (PBZ):   Zahvaljujući PBZ-u svi su predškolci u Dječjem vrtiću Čigra u Zagrebu dob...

28.03.2022. // Otvaranja:183

Opširnije

Donacijom UZOR-a i Končara učenici dobili priručnike za održivi razvoj

Donacijom UZOR-a i Končara učenici dobili priručnike za održivi razvoj

Povodom Svjetskog dana šuma i Svjetskog dana voda u utorak 22. ožujka 2022. učenici 3.-ih razreda Osnovne škole „Đuro Ester“ i 3. r. Područne škole Vinica primili su na dar priručnike za ...

23.03.2022. // Otvaranja:185

Opširnije

Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Premalo velikih poduzeća u Hrvatskoj se prilagođava klimatskim promjenama

Prilagodba poslovanja klimatskim promjenama odnosi se na aktivnosti koje poduzeće provodi u svrhu predviđanja štetnih učinaka klimatskih promjena i poduzimanja odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje &...

16.03.2022. // Otvaranja:284

Opširnije

Doprinosite li svojim radom odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj?

Doprinosite li svojim radom odgoju i obrazovanju djece za održivi razvoj?

PBZ će koristiti UZOR-ov Dječji priručnik za održivi razvoj na temu prepoznavanje i razvrstavanje otpada u svom korporativnom dječjem vrtiću u Zagrebu na Danu recikliranja: Detaljan pregled Dječjeg...

11.03.2022. // Otvaranja:189

Opširnije

Znate li kakvo je stanje na području prilagodbe hrvatskog gospodarstva Europskom…

Ukoliko ste zainteresirani za ovu temu možete pogledati emisiju Poslovni Plan u kojoj nakon 15. minute ide prilog o prilagodbi hrvatskog gospodarstva Europskom zelenom planu:  

03.03.2022. // Otvaranja:189

Opširnije

Malo velikih poduzeća u Hrvatskoj brižno radi i izvještava o ublažavanju klimats…

Malo velikih poduzeća u Hrvatskoj brižno radi i izvještava o ublažavanju klimatskih promjena

Ublažavanje klimatskih promjena zahtijeva od svih poduzeća ubrzano i odlučno smanjenje emisija stakleničkih plinova s ciljem obuzdavanja globalnog zatopljenja i daljnjih negativnih posljedica za život na Zemlji. Tema ub...

07.02.2022. // Otvaranja:327

Opširnije

Možemo li poslovati i živjeti normalno bez usluga ekosustava?

Možemo li poslovati i živjeti normalno bez usluga ekosustava?

Postojeća klimatska i ekološka kriza, podupirana nedjelovanjem ljudske civilizacije, sustavno povećava rizike od gubitka usluga ekosustava i urušavanja cjelokupnog planetarnog sustava.

31.01.2022. // Otvaranja:231

Opširnije

Je li zelena tranzicija prilika za hrvatske tvrtke i je li Hrvatska toga svjesna…

Klimatski neutralno gospodarstvo do 2050. godine - to je cilj. No, postavlja se pitanje, što o tome misle hrvatske tvrtke? U tome i zelenoj tranziciji kao prilici u novoj epizodi Klimatske budućnosti govorili su N...

31.01.2022. // Otvaranja:266

Opširnije

Demistifikacija EU Taksonomije: još jedan „papir“ ili alat za odlučne promjene –…

Demistifikacija EU Taksonomije: još jedan „papir“ ili alat za odlučne promjene – klasifikacija održivih gospodarskih djelatnosti ?

Aktivnosti Europe na ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi sad se već mogu dobro i praktično razaznati. Da li ste se dosad zapitali, na primjer: Ima li načina da se veliki financijski tokovi usmjere u borbu za ...

14.12.2021. // Otvaranja:313

Opširnije

Poslovne mogućnosti povezane s klimom u perspektivi velikih poduzeća u Hrvatskoj

Poslovne mogućnosti povezane s klimom u perspektivi velikih poduzeća u Hrvatskoj

Poslovne mogućnosti povezane s klimom se odnose na ponudu proizvoda i usluga kojima poduzeća doprinose ublažavanju klimatskih promjena ili prilagodbi klimatskim promjenama. Tema poslovnih mogućnosti povezanih s klimom u...

02.11.2021. // Otvaranja:387

Opširnije

Taksonomija je svima dostupan alat za postizanje održivosti poslovanja

Taksonomija je svima dostupan alat za postizanje održivosti poslovanja

Dijelim s Vama svoje najvažnije spoznaje o Taksonomiji (Uredbi o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja) koja je posljednjih mjeseci uzrokovala mnogo briga i upitnika u hrvatskom poslovnom sektoru. Pro...

21.10.2021. // Otvaranja:436

Opširnije

Neophodna je zajednička, globalna akcija za očuvanje klime

Neophodna je zajednička, globalna akcija za očuvanje klime

Naš planet sve glasnije „vrišti“. Grčevita borba s klimatskim promjenama čuje se i vidi na svakom koraku. Toplinski valovi i temperaturni rekordi u ljetnim mjesecima izmjenjuju se kao na tekućoj...

31.08.2021. // Otvaranja:465

Opširnije

Velika poduzeća u Hrvatskoj slabo prepoznaju rizike koje donose klimatske promje…

Velika poduzeća u Hrvatskoj slabo prepoznaju rizike koje donose klimatske promjene

Atmosfera se zagrijava. Klima se mijenja. Tijekom ljetnih mjeseci sve se češće suočavamo s ekstremnim temperaturama zraka koje nas onemogućavaju u normalnom životu i radu. Javlja se osjećaj življenja "u loncu koji...

21.07.2021. // Otvaranja:504

Opširnije